Kommentarer

Betingelser for deltagelse

  • Du skal være registreret som kunde på vores hjemmeside, og du skal være logget ind.
  • Du må kun skrive anmeldelser om produkter du allerede har anvendt.
  • Du må kun skrive én anmeldelse per produkt.
  • Vi beder dig udvise respekt og holde en saglig tone når du udtrykker din mening.
  • Produktvurderingen og titlen skal stemme overens med kommentaren.
  • Din kommentar vil blive bedømt, og i fald den godkendes bliver den lagt ud på vores hjemmeside.
  • Vi forbeholder os retten til at fjerne eller nægte enhver anmeldelse der ikke respekterer vores virksomhedspolitik.
  • Det er ikke tilladt at nævne navn, mærke eller leverandør af andet produkt end det pågældende.

Hvad får jeg til gengæld?

- Du får 15 ProzisPoint for hver gyldig anmeldelse.

- Der findes ingen øvre grænse for hvor mange anmeldelser du kan skrive; du kan optjene så mange ProzisPoint du har lyst til.

- Du kan anvende dine ProzisPoint på gaver under bestillingsprocessen.