Kommentarer

Betingelser for deltagelse

  • Du skal være registreret som kunde på vores hjemmeside, og du skal være logget ind.
  • Du må kun skrive anmeldelser om produkter du allerede har anvendt.
  • Du må kun skrive én anmeldelse per produkt.
  • Vi beder dig udvise respekt og holde en saglig tone når du udtrykker din mening.
  • Produktvurderingen og titlen skal stemme overens med kommentaren.
  • Din kommentar vil blive bedømt, og i fald den godkendes bliver den lagt ud på vores hjemmeside.
  • Vi forbeholder os retten til at fjerne eller nægte enhver anmeldelse der ikke respekterer vores virksomhedspolitik.
  • Det er ikke tilladt at nævne navn, mærke eller leverandør af andet produkt end det pågældende.

Hvad får jeg til gengæld?

- Du får 15 ProzisPoint for hver gyldig anmeldelse.

- Der findes ingen øvre grænse for hvor mange anmeldelser du kan skrive; du kan optjene så mange ProzisPoint du har lyst til.

- Du kan anvende dine ProzisPoint på gaver under bestillingsprocessen.
This website uses cookies to improve your browsing experience and for statistical purposes. By visiting us, you're agreeing to its use. For more information on the cookies used, how to manage or deactivate them in this device, please click here.