ProzisPoints

1. Hvad er ProzisPoint?

ProzisPoint er point som kunden optjener ved køb af produkter hos Prozis. For hvert produkt bliver der optjent et vist antal point.

2. Hvor kan man se hvor mange ProzisPoint et produkt er værd?

På hver produktside står der anført hvor mange ProzisPoint et givet produkt er værd. Antallet af point vises på højre side af produktbilledet, lige ved siden af prisen.

3. Hvad kan ProzisPoint bruges til?

ProzisPoint kan byttes til eksklusive gaver eller opspares på kundens konto til senere brug. Når kunden vælger at opspare sine point, vil der være flere og mere værdifulde gaver at vælge mellem ved næste ordre.

4. Hvordan kan ProzisPoint byttes til gaver?

Når kunden har lagt de ønskede varer i indkøbskurven og er gået videre til kassen, vises en side med oplysninger om hvor mange ProzisPoint der er til rådighed på kontoen. På denne side – 1. trin i bestillingsprocessen – kan kunden vælge enten at gemme sine ProzisPoint til senere ordrer eller bytte dem til gaver der bliver vist ved valg af denne mulighed. Kunden kan herefter vælge hvilke og hvor mange gaver han eller hun ønsker, alt afhængig af hvor mange ProzisPoint der er til rådighed. Dette gøres ved at klikke på "LÆG I INDKØBSKURVEN". Denne point-bytteproces kan gentages indtil der ikke er flere point på kontoen. Når de ønskede gaver er blevet valgt, kan kunden fortsætte bestillingsprocessen ved at klikke på "NÆSTE TRIN" nederst til højre på siden.

5. Kan man kontrollere om ProzisPoint-gaverne bliver sendt med de øvrige produkter i ordren?

Ved bekræftelse af varerne i indkøbskurven under 4. trin af bestillingsprocessen bliver ProzisPoint-gaverne vist i oversigten med angivelsen "GRATIS", så kunden klart kan se at det drejer sig om gaver der ikke skal betales for. Skulle gaverne mod forventning ikke vises i oversigten, bør kunden gentage processen. Nederst på siden fremgår det hvor mange ProzisPoint der er blevet byttet til gaver, samt hvor mange der står til rådighed på kontoen til fremtidige ordrer. Hvis kunden fjerner gaverne fra indkøbskurven før ordren afgives, vil de pågældende ProzisPoint blive sat ind på kundens konto igen.

6. Hvad er fordelen ved at opspare ProzisPoint?

Vælger kunden at opspare ProzisPoint´ene i stedet for at bruge dem, kan de senere byttes til gaver med en højere værdi.

7. Hvordan kan der optjenes flere ProzisPoint?

Ved at skrive kommentarer om produkter købt hos Prozis kan kunden optjene flere ProzisPoint. Hvis kommentarerne overholder vores regler om offentliggørelse, vil de efter godkendelse blive lagt ud på Prozis´ hjemmeside. Kunden vil få tildelt 20 ProzisPoint per godkendt kommentar.

8. Hvor meget er ét ProzisPoint værd?

Hvert ProzisPoint er  DKK0.0700 værd.

9. Hvor kan man finde nærmere oplysninger om ProzisPoint?

På kundens Prozis-konto findes der en oversigt over samtlige optjente og brugte ProzisPoint. Efter at have logget ind kan kunden få adgang til denne oversigt ved at klikke på sit navn og efterfølgende på "ProzisPoint" i rullemenuen. Oversigten viser hvilke gaver ProzisPoint´ene er blevet byttet til, hvor mange point der er optjent med køb af hvert enkelt produkt samt den bestilte mængde. Kunden kan også se hvor mange ProzisPoint der i øjeblikket er til rådighed eller stadig er under behandling.

10. Hvad vil det sige at ProzisPoint er "under behandling"?

Det betyder at ordren hvorigennem kunden har optjent eller brugt ProzisPoint, endnu ikke er blevet sendt og faktureret. Så snart ordrestatus ændres til "Sendt og faktureret", vil ProzisPoint´ene blive tilgængelige på kundens konto.

11. De gaver som er udvalgt i bytte for ProzisPoint, er ikke inkluderet i ordren. Hvorfor?

Hvis kunden fjerner én eller flere varer fra indkøbskurven efter at have valgt ProzisPoint-gaver, vil disse gaver automatisk blive fjernet fra kurven, og de ​​respektive ProzisPoint vil blive sat tilbage på kontoen. Hvis de valgte gaver ikke er medtaget i ordren, bør kunden gennemgå sine ProzisPoint i den respektive oversigt for at kontrollere om de point der blev brugt på gaver, rent faktisk er blevet fratrukket. Vises der intet pointfradrag, betyder det at gaverne ikke er blevet føjet korrekt til indkøbskurven og derfor heller ikke er medtaget i ordren.

12. De ProzisPoint som ved en given ordre blev optjent og byttet til gaver, vises ikke i ProzisPoint-oversigten. Hvad er grunden?

Denne situation kan skyldes en af følgende årsager:

  • Ordren er annulleret. De ProzisPoint der blev optjent og brugt ved ordren, er således også blevet annulleret. Derfor vises de pågældende ProzisPoint ikke længere i oversigten.
  • Ordren er blevet returneret til Prozis. De ProzisPoint som byttes og optjenes med en given ordre, annulleres når ordren modtages på vores lager, og de forsvinder derfor fra ProzisPoint-oversigten.
  • Kunden har returneret et eller flere produkter fra en given ordre. Når returneringen af produkterne er blevet behandlet af vores lager, annulleres de ProzisPoint der blev optjent gennem købet af de pågældende produkter. Disse point figurerer derfor ikke længere i ProzisPoint-oversigten.
  • Kunden har modtaget et eller flere beskadigede produkter. Efter at vores kundeservice har behandlet klagen, annulleres de ProzisPoint som optjentes gennem købet af produktet, og som eventuelt blev byttet til gaver, og de vil derfor ikke længere figurere i ProzisPoint-oversigten.
  • Kunden har ikke modtaget et eller flere af de bestilte produkter. Efter at vores kundeservice har behandlet klagen, annulleres de ProzisPoint som optjentes gennem købet af produktet, og som eventuelt blev byttet til gaver, og de vil derfor ikke længere figurere i ProzisPoint-oversigten.

13. ProzisPoint-saldoen er negativ. Hvordan kan det lade sig gøre?

Denne situation kan skyldes en af følgende årsager:

  • En ordre er blevet returneret til Prozis, og de ProzisPoint kunden har optjent med den pågældende ordre, er siden blevet byttet til gaver i en efterfølgende ordre. De ProzisPoint der optjentes med den returnerede ordre, annulleres når denne modtages på vores lager. Hvis kunden bruger ProzisPoint´ene fra den returnerede ordre i bytte for gaver ved en ny bestilling, inden den returnerede ordre er blevet modtaget og registreret af vores lager, kan der opstå en negativ ProzisPoint-saldo.
  • En ordre er blevet returneret enten helt eller delvist, og kunden har brugt samtlige eller nogle af de ProzisPoint der optjentes med de bestilte produkter, i bytte for gaver i selvsamme ordre. De ProzisPoint der er optjent gennem købet af et givet produkt, annulleres når dette produkt modtages og registreres af vores lager. Bruger en kunde således de optjente point for efterfølgende at returnere produktet, kan der opstå en negativ ProzisPoint-saldo.

14. Er det muligt at bytte eller returnere produkter der er tilegnet gennem brug af ProzisPoint?

Prozis accepterer hverken ombytninger eller returneringer af produkter tilegnet gennem brug af ProzisPoint.

15. Kan jeg bytte alle mine opsparede ProzisPoint til gaver i én enkelt ordre?

For hver ordre du afgiver, kan du anvende op til 12000 af dine opsparede ProzisPoint.