Alternativ Tvistbilæggelse

Forbrugeren informeres hermed om at der i tilfælde af klage kan rettes henvendelse til en af de alternative tvistbilæggelsesorganer der er anført på "Portal do Consumidor", på hjemmesiden www.consumidor.pt, eller til Europa-Kommissionens Online tvistbilæggelsesorgan på https://webgate.ec.europa.eu/odr.

Alternative tvistbilæggelsesinstanser:

CNIACC - Centro Nacional de Informação e Arbitragem de Conflitos de Consumo
Competência genérica
E-mail: [email protected]
Web: http://www.arbitragemdeconsumo.org
This website uses cookies to improve your browsing experience and for statistical purposes. By visiting us, you're agreeing to its use. For more information on the cookies used, how to manage or deactivate them in this device, please click here.