Retourneren en ruilen

GERETOURNEERDE BESTELLINGEN

Indien een bestelling wordt geretourneerd naar Prozis om redenen waarvoor Prozis noch de transportdienst aansprakelijk is, dan zal Prozis zorgen voor een vergoeding van de respectievelijke betaling met aftrek van de verzend- en retourneringskosten.

De klant kan kiezen tussen een vergoeding via de oorspronkelijke betalingswijze of via een vergoedingscoupon die op een toekomstige bestelling kan worden toegepast. Deze vergoedingscoupon heeft een geldigheidsduur van 12 maanden, gerekend vanaf de dag waarop deze wordt aangemaakt. Na afloop van deze periode zal er verder geen vergoeding kunnen worden gerealiseerd. Gaat het om een oorspronkelijk per bankoverschrijving verrichte betaling, dan dient de klant te voorzien in de betreffende bankrekeninggegevens zodat de vergoeding op de juiste rekening terechtkomt.

Als de onsuccesvolle bezorging en de terugzending van de bestelling te wijten zijn aan de transportdienst, onafhankelijk van de gekozen betalingswijze, dan dient de klant ons een geschreven klacht te sturen die zal worden geanalyseerd door de transportdienst. Indien de transportdienst aangeeft dat het probleem met de bezorging veroorzaakt is doordat er een onvolledig of incorrect bezorgadres is ingevoerd, dan zal de klant om een adresbewijs worden verzocht (bijv. een gas-, water- of elektriciteitsrekening).

Welke oplossing er door Prozis aan de klant zal worden voorgesteld is afhankelijk van het antwoord van de transportdienst na analyse van de klacht. Wordt er dus een klacht ingediend bij de transportdienst, dan kan er pas een oplossing aan de klant worden gepresenteerd nadat de transportdienst ons heeft geïnformeerd over hun evaluatie. Stelt de transportdienst zich volledig aansprakelijk voor de retournering, en zijn alle aanvankelijk bestelde producten nog steeds op voorraad, dan zal er aan de klant worden voorgesteld om volledig vrij van extra kosten een vervangende bestelling te sturen. In plaats van een vervangende bestelling kan de klant ook opteren voor een volledige terugbetaling. In het geval dat de verantwoordelijkheid niet door de transportdienst wordt aanvaard, kan Prozis de klacht van de klant eveneens niet accepteren. In deze situatie zal de terugbetaling of de vervangende bestelling dus onderhevig zijn aan de bovengenoemde voorwaarden aangaande geretourneerde bestellingen waarvoor Prozis noch de transportdienst aansprakelijk is.

EEN BESTELLING ANNULEREN

Een bestelling kan alleen rechtstreeks vanuit de account van een klant worden geannuleerd zolang deze nog niet betaald en reeds in behandeling is. Wordt er aan deze voorwaarden voldaan, dan kan de klant eenvoudigweg op zijn/haar account inloggen en de tab "Mijn bestellingen" openen. In de kolom "Bestellingsgeschiedenis" kan dan de te annuleren bestelling worden geselecteerd, wat alle relevante informatie over de bestelling doet verschijnen in de kolom "Bestellingsgegevens". Onderaan deze kolom (het kan noodzakelijk zijn om naar beneden te scrollen) kan op de knop "Bestelling annuleren" worden geklikt. Wanneer de bestelling eenmaal geannuleerd is zal de klant een bericht ter bevestiging ontvangen.

Een bestelling annuleren is alleen mogelijk via de eerder beschreven procedure. Wordt er op een andere manier om annulering verzocht, dan kan er aan een dergelijk verzoek niet worden voldaan.

RETOURNEREN

Als de klant wenst om één of meer artikelen uit een bestelling te retourneren, dan dient dit gedaan te worden binnen 14 dagen na de dag van ontvangst, mits de producten intact, verzegeld en volledig zijn, en zich in de originele verpakking bevinden. De verpakking mag niet beschadigd, aangetast of bekrast zijn. Het is aan de klant om ervoor te zorgen dat de geretourneerde artikelen binnen 28 dagen na de bezorgdatum terug zijn in ons magazijn.

Om aanspraak te maken op het recht van retour dient de klant contact op te nemen met onze klantenservice. De gegevens waarvan onze medewerkers moeten worden voorzien zijn het bestellingsnummer, de beschrijvingen of referentienummers van de te retourneren producten, en de wijze waarop de vergoeding dient plaats te vinden. De klant kan worden vergoed via de oorspronkelijke betalingswijze of via een vergoedingscoupon met een geldigheidsduur van 12 maanden nadat deze is aangemaakt. Na deze periode zal het niet mogelijk zijn om een nieuwe vergoeding te realiseren.

De klant dient zich er tevens van bewust te zijn of het te retourneren product destijds is aangeschaft tijdens een promotiecampagne, en of er om die reden naar aanleiding van de aankoop van het product een ander, gratis product aan de bestelling is toegevoegd. Is dat het geval, dan moet naast het product in kwestie ook het gratis toegevoegde product worden teruggestuurd. Beide producten dienen te voldoen aan de bovengenoemde richtlijnen.

Een pakket dat uit meerdere producten is samengesteld, kan alleen als volledig pakket worden geretourneerd. Wenst de klant één product uit een pakket terug te sturen, dan zal het nodig zijn om alle producten terug te sturen die deel uitmaken van dat specifieke pakket. Alle producten uit het pakket dienen te voldoen aan de bovengenoemde richtlijnen.

Het is aan de klant om het/de artikel(en) naar het volgende adres te sturen:

Prozis

Rua do Cais n. 198, Fontarcada

4830-345 Póvoa de Lanhoso

Portugal

Terugzendingen van producten die onvolledig of beschadigd zijn, producten zonder originele verpakking of etiket, of producten die tekenen vertonen van gebruik, zullen niet worden geaccepteerd.

Ook worden er geen terugzendingen geaccepteerd van producten die minder dan een maand lang houdbaar zijn, ondergoed of zwemkleding, of geschenken waaraan ProzisPoints zijn uitgegeven.

Wordt er een artikel ontvangen in één van de bovengenoemde omstandigheden, of met het etiket van de transportdienst direct op de productverpakking geplaatst, dan verliest de klant zijn recht op vergoeding. In een dergelijk geval heeft de klant 10 dagen de tijd om de artikelen af te laten halen bij ons magazijn, en zijn de bijbehorende ophaalkosten voor eigen rekening.

RUILEN

De klant zal het artikel (of meerdere) moeten retourneren, de bijbehorende vergoeding moeten aanvragen, en vervolgens een nieuwe bestelling moeten plaatsen.
Het gehele retourzendingsproces wordt nader beschreven in de paragraaf RETOURNEREN.

TERUGBETALINGSWIJZES

PROZIS zal al het mogelijke doen om de klant zo snel mogelijk te vergoeden. De uiterlijke vergoedingstermijn bij PROZIS bedraagt 15 dagen, gerekend vanaf de dag waarop het artikel terugbezorgd is bij ons magazijn.

Indien de oorspronkelijke betaling via creditcard heeft plaatsgevonden, dan zal de vergoeding plaatsvinden op de rekening waarvandaan ook de originele betaling werd verricht. De vergoeding zal vervolgens verschijnen op het eerstvolgende creditcard-rekeningoverzicht van de klant.*

Als de oorspronkelijke betaling via PayPal verricht is, dan zal de betaling worden vergoed op de overeenkomstige PayPal-account en onmiddellijk op de betreffende account beschikbaar worden.*

Als de klant aanvankelijk voor betaling via overschrijving, via pinautomaat of onder rembours gekozen heeft, dan zal hem/haar worden verzocht om ons de benodigde gegevens te verschaffen van de rekening waarop de vergoeding plaats dient te vinden.*

* Niet alle bovengenoemde betaalmogelijkheden zijn in elk land beschikbaar. Welke betaalmogelijkheden kunnen worden gebruikt in het land van de betreffende klant is te lezen in de bovenstaande paragraaf genaamd "Betaalmogelijkheden".

Welke betaalwijze er ook aanvankelijk door de klant gekozen is, de klant kan er in alle gevallen voor kiezen om te worden vergoed door middel van een kortingscoupon. Deze coupon heeft een geldigheidsduur van 12 maanden, vanaf de dag waarop deze is aangemaakt. Na deze periode zal het niet mogelijk zijn om een verdere vergoeding te realiseren.

VERGOEDING VAN DE VERZENDKOSTEN

Wanneer PROZIS aansprakelijk is voor de retournering van de bestelling, bijvoorbeeld door verzending van defecte producten of producten die niet overeenkomen met hetgeen er oorspronkelijk besteld is, dan zullen de betreffende verzendkosten worden vergoed.

Bevat een bestelling die bestaat uit meerdere producten slechts één incorrect of defect product, dan zullen de verzendkosten niet worden vergoed.