Algemene voorwaarden

Context
PROZIS bevestigt zijn engagement om de gegevens van zijn klanten en websitebezoekers te beschermen. Bijgevolg en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR – Verordening (EG) 2016/679 van het Europese Parlement en de Europese Raad van 27 april 2016) betreffende de bescherming van natuurlijke personen ten aanzien van de verwerking van de persoonsgegevens en het vrije verkeer van deze gegevens, heeft PROZIS de Algemene Gebruiksvoorwaarden voor de onlinewinkel en zijn Privacybeleid herzien. De nieuwe formulering van deze teksten wordt van kracht op 25 mei 2018.

Algemene Voorwaarden

De toegang tot en het gebruik van deze website zijn onderworpen aan deze Algemene Gebruiksvoorwaarden, die de Algemene Verkoopvoorwaarden omvatten van de onlinewinkel www.prozis.com en het Beleid inzake Gegevens- en Privacybescherming dat wordt gehandhaafd door de handelsonderneming Prozis.com, S.A., fiscaal identificatienummer 506806693, met maatschappelijke zetel te 9200-047 Machico, Portugal, Zona Franca Industrial, Plataforma 28, Pavilhão K, Modelo 6, Caniçal, 9200-047 Machico, Portugal, hierna PROZIS® genoemd op basis van haar handelsmerk.


Inleiding

Voor de verkopen die via de onlinewinkel www.prozis.com gebeuren, wordt verondersteld dat de klant de Algemene Verkoopvoorwaarden heeft aanvaard die opgesteld zijn in overeenstemming met de wetgeving die van toepassing is op de elektronische retailsector.

PROZIS behoudt zich echter het recht voor om deze Algemene Verkoopvoorwaarden zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen en is verplicht alle wijzigingen op deze website te publiceren.

PROZIS is niet verantwoordelijk voor situaties die ontstaan door de niet-beschikbaarheid van de website, ongeacht haar duur, en behoudt zich het recht voor om de toegang tot bepaalde zones van de website te beperken om technische redenen of om wettelijke verplichtingen na te komen.


Concepten en definities

Klant - elke natuurlijke persoon van minstens 18 jaar oud die een klantenaccount aanmaakt op grond van de overeenkomst dat alle informatie betreffende zijn/haar identificatie en andere gegevens die noodzakelijk zijn om bestellingen te plaatsen en te verwerken, waar, actueel en compleet zijn. PROZIS gaat er voor alle doeleinden van uit dat een rechtspersoon wordt geïdentificeerd en geïndividualiseerd door de connectie tussen de bedrijfsnaam, de maatschappelijke zetel en het fiscaal identificatienummer die worden opgegeven op het ogenblik van het aanmaken van de desbetreffende klantenaccount.

Cookie – klein gegevensbestand dat naar de computer van de klant wordt gestuurd en op de harde schijf wordt bewaard.

Wanneer een account wordt aangemaakt op de website, wordt een cookie bewaard op de computer van de klant. Hierdoor is een automatische authenticatie mogelijk wanneer hij/zij de website opnieuw bezoekt.

Cookies worden ook gebruikt zodat ons systeem de stappen van de klant tijdens het winkelen kan volgen. Als de klant het gebruik van cookies niet toelaat, zal hij/zij deze website niet kunnen gebruiken.


Persoonsgegevens – informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, d.w.z. de "betrokkene" die direct of indirect identificeerbaar is door verwijzing naar een identificatiemiddel (bijv. naam, identificatienummer, e-mailadres, IP-adres enz.).

Intellectuele eigendom – alle intellectuele-eigendomsrechten op de software en de beschikbare inhoud van deze website behoren toe aan PROZIS en zijn gelicentieerd en beschermd door wereldwijde wetten en overeenkomsten.

Al deze rechten zijn voorbehouden aan PROZIS en zijn leveranciers.

De klant mag de inhoud van deze website uitsluitend voor persoonlijk gebruik opslaan, afdrukken of op een andere manier gebruiken.

Elke publicatie, manipulatie, verspreiding of reproductie in enige vorm van enige inhoud van deze website is verboden alsook het in verband brengen ervan met enige activiteit of enig bedrijf.


PROZIS – handelsmerk van de handelsonderneming Prozis.com, S.A.


Gegevensverwerking — elke handeling of geheel van handelingen die worden uitgevoerd op persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet via geautomatiseerde middelen, zoals het verzamelen, registreren, organiseren, structureren, opslaan, aanpassen of wijzigen, verkrijgen, raadplegen, gebruiken, openbaar maken door transmissie, verspreiding of een andere manier, vergelijken of koppelen, beperken, verwijderen of vernietigen.


Gegevensverwerkingsverantwoordelijke – de handelsonderneming Prozis.com, S.A., zoals hierboven geïdentificeerd.


Website – internetsite www.prozis.com, getiteld en geëxploiteerd door de onderneming Prozis.com, S.A. met als doel het promoten en verkopen van de producten van die onlinewinkel.


Voorwerp

Het voorwerp van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden is het definiëren van de toegangs- en gebruiksvoorwaarden van de website door een klant die in deze onlinewinkel wil kopen. De Algemene Verkoopvoorwaarden zijn bedoeld om de verwerkingsvoorwaarden te reguleren van de commerciële transacties tussen PROZIS en de Klant. Het Beleid voor Gegevens- en Privacybescherming is bedoeld om maatregelen te identificeren voor de privacybescherming met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van deze gegevens, inclusief gepersonaliseerde hulpmiddelen voor gegevensbeheer, die door de klanten worden verstrekt.

I - Algemene verkoopvoorwaarden

1.1 Bestel- en aankoopproces

Betalingsopties en -termijnen – Zodra een bestelling wordt geplaatst in de account van de klant, toont de geselecteerde betaaloptie een betalingstermijn. Als deze betaaltermijn verstrijkt zonder enige bevestiging van betaling en de gekozen betaaloptie is niet onder rembours, wordt de bestelling geannuleerd.

PROZIS heeft de volgende beschikbare betaalopties voor aankopen in de onlinewinkel:

Credit Card

The customer will be able to pay using a credit card and take advantage of the liquidity and payment deadlines offered by his/her bank.

All transactions on our website are secure.

Is it safe to pay online using my credit card?

PROZIS uses a sophisticated fraud detection and prevention mechanism. This solution makes it possible to verify the authenticity of online payments, while simultaneously ensuring our customers' data integrity and security, as well as their identification.

This security feature is provided via SSL (Secure Socket Layer) technology that encrypts communications between the customer's computer and our server, so that they cannot be intercepted. Thus, PROZIS reserves the right to refuse payment of any order by any transaction considered to be illicit. Any and all activities considered as illegal will be immediately reported to the competent authorities.

3D Secure: 3D Secure is a communication protocol designed to improve online payment security and enable the authentication of the card user by the credit card issuer. When paying at an online store, a credit card validation process is triggered. Should the credit card be considered valid, 3D Secure protocol security systems check the customer's identity, resorting to the credit card issuer in real time. The issuer validates the customer's identity and informs the store system that the card being used is legitimate.

The goal is to protect credit card users, minimising the possibility of fraudulent credit card use and improving overall transaction performance. This protocol is used by Visa, as "Verified by Visa", and by Mastercard, as "Secure Code".

How is credit card payment processed?

After selecting the credit card payment option and clicking on "Place Order", the customer is directed to the payment platform where the necessary credit card data needs to be entered, namely the credit card number, expiration date and security code. Finally, clicking on the "I validate my payment" button will set the transaction in motion.

If payment is declined, an error message will be displayed in the shopping cart window. In such an event, attempting to complete the transaction again is recommended. If the problem persists however, we advise the customer to contact his/her bank or credit card issuer for further information.

Once payment is completed, the amount will be charged to the customer's credit card account. If, for any reason, it proves necessary to completely or partially cancel the order, the corresponding value will be reimbursed within 5 working days. The transaction will show on the customer's credit card statement three working days following the reimbursement date.

Warning: Payments are always charged in Euros, even if prices are displayed in other currencies. Some banking institutions may charge currency exchange rates. PROZIS is totally alien to this fact and is not to be held responsible for it.

PayPal

PayPal is a secure payment method used worldwide. For further information concerning this payment method, please visit www.paypal.com.

Save information for future PayPal transactions

By choosing this option, the customer will not need to access the PayPal website for future orders. The amount will automatically be charged from the PayPal account used to subscribe this option.

The customer can access his/her PayPal account and remove this option at any time. To do so, s/he must access the menu Profile > My Money > My preapproved payments. A list of all preapproved payments will be displayed, and from there the customer can simply cancel the payment option associated to PROZIS.

Please note: PROZIS does not store any customers' PayPal account login information.

ATM

ATM payments can be made at ATMs belonging to the Portuguese Rede de Caixas Multibanco, or via Homebanking.

When the customer completes his/her order, a Multibanco reference number will be generated and sent to his/her order confirmation e-mail, though it is also made available in the "Order details" section under the "My orders" tab in the customer's PROZIS account.

To be able to pay at an ATM, the customer will need to select the option "Pagamento de Serviços/Compras" (Service/Purchase Payment) and enter the corresponding entity (entidade), reference number (referência) and order value (valor).

The order will most likely be dispatched on the same day, if payment is made before 2 pm on a working day. Orders paid for at a later time will be shipped on the next working day.

Warning: since the reference number generated for payment is valid for a limited time only, if payment is not received within this timeframe the order will be cancelled.

Cash on Delivery

If the customer chooses to pay via Cash on Delivery, payment will only take place upon order delivery.

There is a maximum total order value of €250 for Cash on Delivery orders.

Depending on the carrier, payment may be made with a debit card or in cash. Should you choose to pay in cash, you must have the exact amount with you, as couriers are not required to carry change. Please note that, if the amount paid is higher than the order value, the customer may lose the difference. PROZIS is in no way liable for this.

PROZIS reserves the right to cancel a cash on Delivery order should the customer's history contain previous orders using the same payment method that were not delivered due to customer's fault. However, the customer will be able to place a new order selecting another available payment method. >

Please allow for an additional 24 hours for the delivery of your order when you choose this payment method.

Warning: The Cash on Delivery option may imply additional costs to be charged by the selected carrier.

1.2 Delivery Process

Once the order has been shipped, the customer will receive a confirmation e-mail with the respective invoice, assigned tracking number and a link that allows tracking of the order on the carrier's website.

The customer may also access this link by logging into his/her PROZIS account and clicking on the "Orders" tab shown on the login page. By clicking on an order in the "Orders" column on the left-hand side of the screen, the customer will be given all the information about that same order in the column "Order Details" on the right-hand side of the screen, including the aforementioned link.

Trying to track the order at the time the shipping confirmation with the tracking number is received may not return any results. Shipping information may take up to 24 hours from reception of the shipping confirmation e-mail to be updated on the carrier's website. PROZIS cannot be held responsible for this.

Orders are delivered from Monday to Friday, with the exception of national or municipal holidays, at the address provided by the customer when placing the order.

The customer may receive the order at whatever address s/he prefers (with the exception of PO Boxes). S/he should provide an address where s/he will be between 9 am and 7 pm. The chosen carrier will attempt to deliver the order at the address indicated by the customer.

Warning: Choosing a specific delivery time is not possible, as deliveries are conditioned by the routes defined by the carrier on the respective delivery date.

Providing an incorrect or incomplete address may lead to the parcel being returned to PROZIS, which may mean additional costs imputable to the customer. As such, we recommend the customer makes sure that the delivery address provided when placing the order is complete and accurate. Once the order is placed, it is no longer possible to change either the delivery address, or the billing details.

PROZIS has the following delivery services available:

Chronopost

For orders with a delivery address in Mainland Portugal and the Portuguese islands, the customer can choose the Pick Me service, where the order will be shipped to the pick-up point selected when the order was placed. As soon as it's received at the pick-up point, the customer will receive a text message on the mobile phone number provided for order delivery, informing him/her the order is ready to be picked up. The recipient then has 10 days to pick up the order. Should it not be collected during this period, it will be returned to PROZIS.

For orders with a delivery address in Insular Portugal, the customer can choose the Chronopost Ilhas service. This option is only available for orders up to 10 kg and, if the selected payment method is cash-on-delivery, it should preferably be paid via ATM when picking up the order.

DHL

If the customer chooses DHL, the order will be sent to the address selected at the time the order was placed. Should the customer not be at that address, DHL will leave a note, requesting the recipient calls either the agency responsible for the parcel's delivery or DHL's general number so that a new delivery can be scheduled on a more suitable date. The recipient has five working days to contact the carrier and schedule a new delivery. If s/he fails to do so within this deadline, the order in question will be returned to PROZIS.

Nacex

If the customer chooses Nacex, the order will be sent to the address selected at the time the order was placed. Should the customer not be at that address, Nacex will leave a note, requesting the recipient calls either the agency responsible for the parcel's delivery or Nacex's general number so that a new delivery can be scheduled on a more suitable date. The recipient has 5 working days to contact the carrier and schedule a new delivery. If s/he fails to do so within this deadline, the order in question will be returned to PROZIS.

Cash-on-delivery orders can be paid with a debit card or in cash. All couriers will have a TPA (payment terminal) for card payments. Should you choose to pay in cash, you must have the exact amount with you, as couriers are not required to carry change. Please note that, if the amount paid is higher than the order value, the customer may lose the difference.

CTT

If the customer chooses CTT, the order will be sent to the address selected at the time the order was placed. Should the customer not be at that address, CTT will leave a notification requesting the recipient to pick up the parcel from the post office in his/her residential area. There is a pick-up deadline of 3 working days from the day of the delivery attempt. If the recipient is not able to pick up the order in person, it can be picked up by a third party, as long as the notification is signed according to the customer's identification document and a copy of said document is presented for verification purposes. If the order is not collected within three working days, it will be returned to PROZIS.

If the address provided by the customer turns out to be incorrect or incomplete, the CTT courier will not be able to leave a notification, leading to the immediate return of the parcel to PROZIS.

Cash-on-delivery orders must be paid in cash and in the exact amount, as couriers are not required to carry change. Please note that, if the amount paid is higher than the order value, the customer may lose the difference.

WARNING: Unlike other delivery services whose delivery schedule is 9 am–7 pm at the address provided by the customer, CTT delivers only between 8 am and 1 pm.

DELIVERY DEADLINES:

Mainland Portugal

Once the customer's order has been shipped, we guarantee a delivery deadline of one working day, except if the delivery address is located in a remote area. In that case the delivery deadline will be of two working days.

Madeira and the Azores

Delivery deadlines to Madeira and the Azores will depend on the chosen carrier:


Chronopost
Madeira Funchal – up to 2 working days; Porto Santo – 5 working days
Azores 2 to 5 working days *
* Please note: shipping to Corvo and Flores may take up to an additional 12 working days.

EMS12 - Air Shipping
Madeira 1 working day *
Azores 4 to 7 working days **
* If ordered before 2 pm and paid for by credit card, PayPal or cash-on-delivery. * Maximum Weight Allowed: 5 kg ** Warning: shipping to Corvo or Flores may take up to an additional 10 working days.

WARNING: Delivery deadlines are guidelines and are therefore only to be considered valid when there are no physical or structural impediments to delivery (e.g. incorrect delivery addresses or force majeure, such as strikes, missed connections, poor weather conditions, etc).

SHIPPING COSTS

Shipping costs are automatically calculated by our system, depending on the following factors:

 • actual or volumetric weight of the parcel (whichever the highest)
 • order amount (a free delivery service can be made available in the case of promotional campaigns for orders of €20 or more* **)
 • carrier prices, which are updated on a regular basis

Shipping costs are automatically updated as the customer adds items to the shopping cart.

* Valid only for Mainland Portugal.

**Regardless of the established minimum amount to obtain free shipping, some countries may have a minimum amount per order. It is not possible to place an order lower than this amount.

TERUGBETALING VAN DE VERZENDKOSTEN

Er zijn drie situaties die aanleiding kunnen geven tot een terugbetaling van de verzendkosten van de bestelling: • i) Niet-levering van de bestelling omwille van redenen die direct toe te schrijven zijn aan PROZIS of de vervoerder: de klant wordt volledig vergoed voor het bedrag dat voor de verzending werd betaald. Een medewerker van de afdeling "Terugbetalingen" van het PROZIS Klantenserviceteam zal contact opnemen met de klant om zijn of haar recht op terugbetaling van de verzending te bevestigen en eventuele vragen hierover toe te lichten.

 • ii) De verzonden producten vertonen één of meerdere defecten of er werden verkeerde producten verzonden: het bedrag van de verzending dat door de klant werd betaald, wordt volledig terugbetaald, maar alleen als de fout of het defect in alle verzonden producten aanwezig is. Raadpleeg artikel 1.7 hieronder voor meer informatie.

 • iii) Recht om het contract te beëindigen: in overeenstemming met de artikelen 9 en 11 van de richtlijn 2011/83/EG van het Europese Parlement en de Europese Raad van 25 oktober 2011 die geldt voor op afstand en buiten verkoopruimten gesloten consumentenovereenkomsten, kan de klant zijn of haar recht om het contract te beëindigen uitoefenen binnen 14 dagen vanaf de dag van ontvangst van het bestelde product of, als de bestelling bestaat uit meerdere artikelen die op verschillende dagen worden geleverd, vanaf de dag van ontvangst van het laatste artikel. Om dit recht uit te oefenen, moet de klant een duidelijke verklaring van beëindiging van het contract naar PROZIS sturen vόόr de vermelde termijn via het model voor Contractbeëindiging dat hier beschikbaar is. PROZIS zal het bedrag van de verzending dat door de klant werd betaald, volledig terugbetalen. Een medewerker van de afdeling "Terugbetalingen" van het PROZIS Klantenserviceteam zal contact opnemen met de klant om zijn of haar recht op terugbetaling van de verzending te bevestigen en eventuele vragen hierover toe te lichten.

Geldende procedures in dergelijke gevallen

Als een vooruitbetaalde bestelling aan PROZIS wordt geretourneerd omwille van redenen die niet toe te schrijven zijn aan PROZIS of de vervoerdienst, dan zal PROZIS het bedrag dat voor de bestelling werd betaald, inclusief verzend- en retourneerkosten terugbetalen. Vooruitbetaalde bestellingen zijn bestellingen betaald via creditcard, PayPal, geldautomaat of bankoverschrijving.

De klant kan kiezen voor een terugbetaling via de originele betaalmethode of via een terugbetalingscoupon die voor een toekomstige bestelling kan worden gebruikt. De coupon blijft 12 maanden geldig vanaf zijn uitgifte. Na deze termijn zal er geen verdere terugbetaling meer worden toegekend. Indien de originele betaling gebeurd is via geldautomaat of bankoverschrijving, zal de klant worden gecontacteerd om, indien hij/zij dit wil, de nodige details van zijn bankrekening te geven voor de terugbetaling.

Als de reden voor de niet-geslaagde levering en retournering van de bestelling onder de verantwoordelijkheid van de vervoerder valt, moet de klant, ongeacht de gekozen betaalmethode, een klacht indienen die ter analyse aan de vervoerder zal worden voorgelegd. Indien het leveringsprobleem te wijten is aan een onvolledig of onjuist leveringsadres, moet de klant een adresbewijs (bijv. een gas-, water- of elektriciteitsfactuur) bij de klacht voegen.

ORDER CANCELLATION

The customer can only cancel the order as long as it has not yet been paid for and is not yet being processed. If this is the case, the customer can simply access their account and click on "Orders". In the "Order History" column, the customer must select the order to be cancelled, and then click on "Cancel Order" in the "Order Details" column. Once the order is cancelled, a confirmation message will be displayed.

Order cancellation is only possible via the previously described procedure. Any cancellation request made by any other means will not be fulfilled.

1.3 Return and Exchange Procedure

RETURNS

Should the customer wish to return one or more items, this can be done within 14 days after receiving the order, as long as the products are still intact, sealed, complete and inside the original packaging, which cannot be damaged, altered or scratched. It is up to the customer to ensure that the returned items arrive at the facilities mentioned below within 28 days from the day on which the order was delivered.

To exercise the right of return, the customer must contact our Customer Service. It will be necessary to specify the order number, description(s) or reference number(s) of the product(s) to be returned, and how the reimbursement is to take place. Reimbursement is possible either via the original payment method or by means of a reimbursement coupon that will remain valid for 12 months after it is issued, after which no further reimbursement can be issued.

The customer also needs to check if the product(s) s/he wishes to return was/were acquired as part of any promotional campaign, and if, for that reason, s/he received any free product(s). If that is the case, it will be necessary not only to return the product(s) in question, but also the gift added for free. Both are required to comply with the aforementioned guidelines.

A pack, composed of various products, can only be returned in its entirety. If the customer wishes to return a product belonging to a pack, all products that are part of that particular pack must be returned. All products in the pack are required to comply with the aforementioned guidelines.

It is up to the customer to send the item(s) to the following address:

PROZIS – CENTRO LOGÍSTICO Rua do Cais n.º 198, Fontarcada 4830-345 Póvoa de Lanhoso Portugal

Returning incomplete, damaged or scratched products, products without their original packaging and/or label, or products that present signs of use, will not be accepted.

Returning products that will expire in less than a month, underwear or swimming clothes, or offers or products purchased with ProzisPoints will also not be accepted.

Should any item be received in any of the above-mentioned conditions or with the carrier label placed directly on the respective product packaging, the customer will lose the right to be reimbursed and will be granted 10 days to have the item(s) picked up from the above-mentioned facilities, paying for the collection costs.

EXCHANGES

The customer will have to return the item(s), request the respective reimbursement, and subsequently place a new order.
The entire return process is described in detail in the item RETURNS.

REIMBURSEMENT METHODS

PROZIS will do everything in its power to reimburse the customer as quickly as possible. There is, however, a maximum reimbursement period of 15 days from the day the product arrives at the above-mentioned warehouse.

If payment was made by credit card, reimbursement will be issued to the credit card used for the original payment and will appear on the customer's next bank statement. *

If payment was made by PayPal, reimbursement will be made to the respective PayPal account and will become available immediately. *

If the chosen payment method was Cash on Delivery or ATM/bank transfer, the customer will be asked for the necessary bank details of the account on which s/he wishes to receive the reimbursement. *

* The above-mentioned payment methods are not available for every country. Please check the information above, under "Payment Methods", to know the ones that are available for the customer's country.

The customer may also choose to be reimbursed via discount coupon, regardless of the original payment method used. This coupon will remain valid for 12 months from its creation date, after which it will be impossible to issue any further reimbursement.

RETURN COSTS

If PROZIS is so notified and if it there is confirmation of an error in the shipped product(s) or that flawed product(s) have been shipped, PROZIS will bear the costs of their return by collecting the product(s) in question at the delivery address. With this purpose in mind, an employee from the returns and reimbursements section of the PROZIS Customer Service team will get in touch with the customer to schedule the aforementioned collection and to provide any additional clarification on this matter.

In case the customer wishes to exercise his/her right to contract termination, and whenever the delivery address' city or any other selected by the customer has this service available, the customer will be able to return the product(s) in question at the PROZIS pick-up point. With this purpose in mind, an employee from the returns and reimbursements section of the PROZIS Customer Service team will get in touch with the customer to confirm the nearest pick-up point and to clarify any additional questions on this matter. If the customer chooses to return the order by any alternative way, the costs of said return will be borne by the customer.

1.4 Productinformatie

PROZIS neemt alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat alle details, beschrijvingen en prijzen van de producten op haar website correct zijn. Er kunnen zich echter situaties voordoen waarin de informatie met betrekking tot de producten, inclusief de prijzen en aanbiedingen, niet correct worden gepubliceerd. In dergelijke gevallen behoudt PROZIS zich het recht voor om bestellingen die deze producten bevatten, niet te behandelen. Als een klant een bestelling plaatst voor deze producten, zal hij/zij door onze Klantenservice worden gecontacteerd met de mededeling dat het niet mogelijk is om de bestelling te verwerken.

Bestellingen kunnen eveneens worden verworpen om andere redenen, zoals:

 • De producten zijn niet op voorraad
 • Het is onmogelijk om een betalingsautorisatie te krijgen
 • De bestelling wordt als frauduleus beschouwd

Alle producten, acties, aanbiedingen en promoties zijn geldig zolang de voorraad strekt en/of zijn beperkt tot de voorraad die voor de desbetreffende actie is voorzien.

Als een bestelling onder rembours* wordt geplaatst en zij een product bevat dat niet langer op voorraad is, zal het desbetreffende product uit de bestelling worden verwijderd. Nadat we de klant hebben gecontacteerd en zijn/haar bevestiging hebben gekregen, zullen we de resterende producten verzenden. Als de bestelling één of meerdere producten bevat die onderdeel zijn van een pack, zal dit pack volledig uit de bestelling worden verwijderd nadat we de klant ter bevestiging hebben gecontacteerd.

Als de bestelling betaald is via een creditcard of via PayPal* en zij een product bevat dat niet langer op voorraad is, zullen wij het desbetreffende product uit de bestelling verwijderen en de resterende producten verzenden om het proces niet te vertragen. Als de bestelling één of meerdere producten bevat die onderdeel zijn van een pack, zal dit pack volledig uit de bestelling worden verwijderd. De klant zal altijd worden ingelicht over de wijzigingen die aan de bestelling worden aangebracht. Er zal onmiddellijk een terugbetaling gebeuren via de originele betaalmethode. De klant zal door het team van onze Klantenservice worden geïnformeerd over de wijzigingen die aan de bestelling zijn aangebracht en over de geplande terugbetaling.

Als de klant gekozen heeft voor een betaling via geldautomaat of per bankoverschrijving* en de bestelling bevat een product dat niet langer op voorraad is, dan wordt het desbetreffende product uit de bestelling verwijderd. Nadat we de klant hebben gecontacteerd en zijn/haar bevestiging hebben ontvangen, zullen we de resterende producten verzenden. Als de bestelling één of meerdere producten bevat die onderdeel zijn van een pack, zal het pack volledig uit de bestelling worden verwijderd nadat we de klant ter bevestiging hebben gecontacteerd. De terugbetaling kan onmiddellijk gebeuren in de vorm van een coupon die 12 maanden geldig blijft vanaf de datum van uitgifte; na deze termijn zal er geen verdere terugbetaling gebeuren. Het team van onze Klantenservice zal een bericht verzenden naar de klant met vermelding van de wijzigingen die aan de bestelling zijn aangebracht en de toegekende couponcode voor de terugbetaling. Als de klant een terugbetaling via de originele betaalmethode verkiest, kan hij/zij hiervoor een e-mail sturen naar de Klantenservice met vermelding van de couponcode voor terugbetaling en de details van de bankrekening waarop het terug te betalen bedrag moet worden gestort (naam van de bank, IBAN en SWIFT).

Als de bestelling een product bevat dat terug op voorraad is en waarvoor ProzisPoints werden ingeruild, zal het desbetreffende product eveneens uit de bestelling worden verwijderd en de resterende producten zullen worden verzonden om het proces niet te vertragen. De ProzisPoints zullen onmiddellijk worden teruggeplaatst in de account van de klant. De klant zal worden ingelicht over de wijzigingen die aan de bestelling zijn aangebracht en de teruggave van de ProzisPoints.

* De bovenstaande betaalmethodes zijn niet in elk land beschikbaar. Controleer de informatie hierboven, onder “Betaalmethodes”, om te weten welke betaalmethodes beschikbaar zijn in het land van de klant.

PROZIS behoudt zich het recht voor de prijzen te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

De betalingen worden altijd uitgevoerd in euro, zelfs als de prijzen in een andere munteenheid worden weergegeven. Bepaalde banken kunnen kosten aanrekenen voor de valutaomwisseling. PROZIS heeft geen zeggenschap hierover en aanvaardt bijgevolg geen enkele aansprakelijkheid hiervoor.

De producten, de informatie, de diensten en alle andere inhoud die op en via deze website worden verstrekt, hierin inbegrepen maar niet beperkt tot alle producten, informatie, e-mails, diensten en andere inhoud die via een hyperlink beschikbaar worden gesteld, worden uitsluitend in een samengevatte of geaggregeerde vorm verstrekt. Deze informatie is niet bedoeld als vervanging voor het advies van de arts of een andere gezondheidsdeskundige van de klant of voor enige informatie die wordt vermeld in of op het etiket of de verpakking van het product. Voordat hij/zij een product, informatie of een dienst die op deze website wordt verstrekt, koopt en gebruikt, hierin inbegrepen maar niet beperkt tot ieder product, iedere informatie of iedere dienst die via een hyperlink ter beschikking wordt gesteld, moet de klant zijn/haar arts of apotheker raadplegen.

De klant mag de informatie die op deze website ter beschikking wordt gesteld niet gebruiken om een gezondheidstoestand of -aandoening te diagnosticeren of te behandelen of om medicatie of een andere behandeling voor te schrijven. De klant moet zijn/haar arts of apotheker raadplegen en zorgvuldig alle informatie lezen die wordt verstrekt door de fabrikant van een bepaald product, alsook de informatie vermeld in of op het etiket of de verpakking van een voedingssupplement, op kruidenbasis of homeopathisch, voordat hij/zij met een dieet of een trainingsprogramma begint of voordat hij/zij start met een behandeling voor een bepaalde gezondheidsaandoening. Iedere persoon is anders en de manier waarop de ene persoon op een bepaald product reageert, kan aanzienlijk verschillen van de manier waarop andere personen reageren op hetzelfde product.

Tenzij anders aangegeven op deze website doet PROZIS geen enkele aanbeveling voor specifieke producten of diensten die op of via deze website worden aangeboden, geadverteerd of verkocht, hierin inbegrepen maar niet beperkt tot alle producten of diensten die worden aangeboden, geadverteerd of verkocht via een hyperlink. PROZIS is niet aansprakelijk voor producten of diensten die worden geadverteerd door derden en beschikbaar zijn via een hyperlink noch voor aanspraken met betrekking tot kwaliteit of prestatie die door derden worden gemaakt. De klant wordt erop gewezen dat andere websites op het internet, hierin inbegrepen maar niet beperkt tot hyperlinks en webpagina’s die een link naar deze website bevatten, materialen of gegevens kunnen bevatten die door sommige mensen als beledigend of ongepast kunnen worden beschouwd, onnauwkeurig, onjuist, foutief of misleidend zijn, lasterlijk en/of smadelijk zijn, de rechten van derden schenden of op een andere manier illegaal zijn. PROZIS wijst uitdrukkelijk elke verantwoordelijkheid af voor de inhoud, de wettigheid, de betamelijkheid of de juistheid van alle informatie en van alle producten en diensten die verschijnen via een hyperlink of op enige website die een link naar deze website bevat.

1.5 Suggesties en klachten

Het oordeel van onze klanten is heel belangrijk voor ons, omdat het ons in staat stelt om onze dienstverlening te verbeteren. Wanneer onze klanten dus om welke reden dan ook niet tevreden zijn over onze dienstverlening of indien zij suggesties hebben, dan waarderen wij het wanneer ze even de tijd nemen om dat te melden, bij voorkeur door een bericht te sturen naar ons Klantenserviceteam.

Als de klacht betrekking heeft op een specifieke bestelling, dan beschikken onze klanten over 14 dagen vanaf de datum van ontvangst van hun bestelling om contact op te nemen met ons Klantenserviceteam en het ontdekte probleem te melden.

Wanneer de klant een defect of beschadigd product ontvangt of hij/zij ontvangt een ander dan het bestelde product, dan moet hij/zij een video of op z'n minst enkele foto's bij de klacht voegen, waarop duidelijk het ontdekte probleem en de toestand van de doos waarin de bestelling werd geleverd, te zien zijn.

De klant moet eveneens het defecte, beschadigde of verkeerde product en de doos van de bestelling tot nader order van ons Klantenserviceteam in zijn/haar bezit houden.

Als de buitenkant van de doos op het tijdstip van de levering niet in perfecte staat is, moet de klant de levering weigeren. Doet hij/zij dit niet, dan loopt hij/zij het risico dat zijn/haar klacht later niet wordt aanvaard.

1.6 Alternative Dispute Resolution

In case of a dispute, the consumer can appeal to one of the Alternative Dispute Resolution bodies listed at the Portal do Consumidor, on the website www.consumidor.pt, or to one of the bodies listed on the European Commission's Online Dispute Resolution website at https://webgate.ec.europa.eu/odr.

Alternative Dispute Resolution bodies:

CNIACC - Centro Nacional de Informação e Arbitragem de Conflitos de Consumo
General competences
E-mail: [email protected]
Web: http://www.arbitragemdeconsumo.org

Centro de Informação, Mediação e arbitragem de Conflitos de Consumo do Algarve
Geographical area covered – contracts celebrated in the Faro district
E-mail: [email protected]
Web: http://www.consumidoronline.pt/

Centro de Arbitragem de Conflitos de Consumo do Distrito de Coimbra
Geographical area covered - contracts celebrated in the municipalities of: Arganil, Cantanhede, Coimbra, Condeixa-a-Nova, Figueira da Foz, Góis, Lousã, Mira, Miranda do Corvo, Montemor-o-Velho, Oliveira do Hospital, Penacova, Penela, Soure, Tábua and Vila Nova de Poiares.
E-mail: [email protected]
Web: http://www.centrodearbitragemdecoimbra.com

Centro de Arbitragem de Conflitos de Consumo de Lisboa
Geographical area covered - contracts celebrated in the Lisbon Metropolitan Area: Lisboa, Alcochete, Almada, Amadora, Azambuja, Barreiro, Cascais, Lisboa, Loures, Mafra, Moita, Montijo, Odivelas, Oeiras, Palmela, Seixal, Sesimbra, Setúbal, Sintra and Vila Franca de Xira.
E-mail: [email protected] / [email protected]
Web: http://www.centroarbitragemlisboa.pt

Centro de Informação de Consumo e Arbitragem do Porto
Geographical area covered - contracts celebrated in the Porto Metropolitan Area: Arouca, Espinho, Gondomar, Maia, Matosinhos, Oliveira de Azeméis, Porto, Póvoa de Varzim, Santa Maria da Feira, Santo Tirso, São João da Madeira, Trofa, Vale de Cambra, Valongo, Vila do Conde and Vila Nova de Gaia.
E-mail: [email protected]
Web: http://www.cicap.pt

Centro de Arbitragem de Conflitos de Consumo do Vale do Ave / Tribunal Arbitral
Geographical area covered - contracts celebrated in the municipalities of: Cabeceiras de Basto, Fafe, Felgueiras, Guimarães, Póvoa de Lanhoso, Póvoa de Varzim, Santo Tirso, Trofa, Vila do Conde, Vila Nova de Famalicão, Vizela, Vieira do Minho and Vizela.
E-mail: [email protected]
Web: http://www.triave.pt

CIAB – Centro de Informação, Arbitragem e Conflitos do Consumo
Geographical area of Amares, Arcos de Valdevez, Barcelos, Braga, Caminha, Esposende, Melgaço, Monção, Montalegre, Paredes de Coura, Ponte da Barca, Póvoa do Lanhoso, Terras do Bouro, Valença, Viana do Castelo, Vila Nova de Cerveira, Vieira do Minho and Vila Verde.
Email: [email protected]
Web: http://www.ciab.pt

Centro de Arbitragem de Conflitos de Consumo da Madeira
Email: [email protected]
Web: http://www.srrh.gov-madeira.pt


1.7 GARANTIE

De toegang tot goederen en diensten die overeenstemmen met de aangekochte goederen en diensten en de garantie dat zij correct functioneren is één van de basisrechten van de consument. Bijgevolg garandeert PROZIS de kwaliteit van haar producten gedurende een periode van 24 maanden vanaf de datum van aankoop (met uitzondering van bederfelijke producten). Indien een klacht gerechtvaardigd is, zullen wij onze klanten één van de volgende oplossingen voorstellen die hieronder in volgorde worden opgesomd:

 • Reparatie van het beschadigde goed om zijn correcte werking en/of de eindkwaliteit te garanderen
 • Inruiling voor een identiek product
 • Inruiling voor een product met vergelijkbare eigenschappen en een vergelijkbaar doel, na het verkrijgen van de goedkeuring van de klant
 • Ontbinding van het contract met daaropvolgende terugbetaling indien geen van de vorige opties mogelijk is

Om zijn/haar garantierecht uit te oefenen moet de klant altijd een klacht indienen bij het team van onze Klantenservice en de goederen retourneren die defect zijn of niet overeenstemmen met het aangekochte goed.

Het team van onze Klantenservice zal het desbetreffende artikel/de desbetreffende artikelen controleren om de geldigheid van de garantieaanspraak van de klant te bevestigen. Hiervan uitgesloten zijn alle situaties die, onder andere, voortvloeien uit:

 • Verkeerd of onjuist gebruik door de klant en opzettelijke of onopzettelijke beschadiging
 • Normale slijtage van het product, op voorwaarde dat zij beantwoordt aan de door de fabrikant verwachte en opgegeven slijtagegraad
 • De onmogelijkheid om het door de klant beschreven defect of gebrek te bevestigen
 • Alle situaties die worden geïdentificeerd als een poging tot fraude

Nadat het geretourneerde product gecontroleerd is, zal de klant worden ingelicht over zijn/haar verzoek.

In de gevallen waarin de garantie van toepassing is, zal PROZIS de reparatie, de vervanging of de terugbetaling van het product binnen de kortst mogelijke termijn uitvoeren met een maximum van 30 dagen vanaf de dag waarop de schriftelijke bevestiging dat hij/zij gerechtigd is om het garantierecht uit te oefenen per e-mail naar de klant werd verzonden.

Tenzij anders overeengekomen met de klant zal voor de terugbetaling van bedragen worden gebruikgemaakt van de betaalmethode die bij aankoop werd gebruikt.

Deze voorwaarden hebben geen invloed op de wettelijke rechten van de klant.


1.8 ProzisPoints

1.8.1 Wat zijn ProzisPoints?

ProzisPoints zijn punten die de klant verzamelt wanneer hij of zij producten koopt bij PROZIS. Aan ieder product is een bepaald aantal ProzisPoints toegewezen.

1.8.2. Hoe weet ik hoeveel ProzisPoints ik kan verdienen met een bepaald product?

Het bijbehorende aantal ProzisPoints wordt vermeld op iedere productpagina, rechts van de productafbeelding, naast de prijs.

1.8.3. Waarvoor dienen ProzisPoints en wanneer vervallen zij?

ProzisPoints kunnen worden ingewisseld voor exclusieve geschenken of in de account van de klant worden opgespaard voor gebruik bij latere bestellingen. Als een klant verkiest om zijn/haar punten op te sparen, kan hij/zij bij een volgende bestelling meer en waardevollere geschenken kiezen. ProzisPoints blijven 12 maanden geldig vanaf de datum waarop ze verkregen zijn; na deze termijn vervallen ze. Het aantal vervallen punten en de datum waarop ze vervallen zijn, zullen beschikbaar zijn in je ProzisPoints-overzicht.

1.8.4. Hoe kunnen ProzisPoints worden ingewisseld voor geschenken?

Nadat de gewenste artikelen in de winkelwagen geplaatst zijn en de klant op "Bestelling afronden" klikt, verschijnt een pagina waarop het totale aantal beschikbare ProzisPoints in zijn/haar account wordt weergegeven. Op deze pagina, stap 1 van het afronden van de bestelling, kan de klant kiezen om zijn/haar ProzisPoints op te sparen voor latere bestellingen of ze in te wisselen voor geschenken die verschijnen na het selecteren van de bijbehorende optie. De klant kan dan, afhankelijk van het aantal beschikbare punten, de gewenste geschenken en hun hoeveelheden selecteren en ze aan de bestelling toevoegen door op "TOEVOEGEN AAN WINKELWAGEN" te klikken. Deze procedure van het inwisselen van punten kan worden herhaald totdat alle beschikbare punten in de account zijn uitgegeven.
Na het selecteren van de gewenste geschenken moet de klant rechtsonder op "VOLGENDE STAP" klikken.

1.8.5. Hoe kan ik nagaan of de producten die ik met mijn ProzisPoints verdiend heb, samen met de andere artikelen van mijn bestelling zullen worden verzonden?

Bij de bevestiging van de artikelen in de Winkelwagen tijdens stap 4 van het afronden van de bestelling, "Bevestiging", verschijnen de ProzisPoints-geschenken in het besteloverzicht met de vermelding "GRATIS"; dit betekent dat er geen kosten aan verbonden zijn voor de klant. In het geval dat de geselecteerde geschenken niet in dit overzicht verschijnen, dan wordt de klant aangeraden om de procedure te herhalen. Onderaan de pagina wordt het aantal ProzisPoints getoond dat voor geschenken is ingewisseld en het aantal beschikbare ProzisPoints voor latere bestellingen.
Als de klant de geschenken uit de Winkelwagen verwijdert voordat de bestelling wordt afgerond, wordt het overeenkomstige aantal ProzisPoints terug toegevoegd aan de account van de klant.

1.8.6. Welk voordeel biedt het opsparen van ProzisPoints?

De klant kan ervoor kiezen om zijn/haar ProzisPoints op te sparen in plaats van ze uit te geven totdat hij/zij het vereiste aantal punten verzameld heeft voor zijn/haar favoriete geschenk.

1.8.7. Hoe kan ik meer ProzisPoints verdienen?

De klant kan meer ProzisPoints verdienen door de producten te beoordelen die hij/zij in de onlinewinkel heeft gekocht. Voor dit doel moet de klant een korte beoordeling schrijven over de producteigenschappen of -kwaliteit. Als deze beoordeling beantwoordt aan onze interne richtlijnen, zal ze worden goedgekeurd en automatisch worden gepubliceerd op de website. De klant ontvangt 20 ProzisPoints per goedgekeurde beoordeling en 20 extra ProzisPoints als hij/zij deze beoordeling deelt op Facebook®. Bovendien kan de klant nog 50 extra punten verdienen per afgeronde aankoop in de onlinewinkel, als hij/zij aan het einde van het aankoopproces ervoor kiest om de inhoud van zijn bestelling via zijn/haar persoonlijke Facebook®-account te delen. De klant wordt in dat geval doorgestuurd naar de officiële pagina van dat sociale netwerk, waar een kant-en-klare algemene PROZIS-reclameboodschap wordt getoond. De extra punten zullen worden toegevoegd aan de PROZIS-account van de klant wanneer de bestelling wordt gefactureerd, behalve in het geval van betaling onder rembours. In dit geval worden de punten pas toegevoegd na bevestiging van de levering door de bezorger.
PROZIS kan het aantal punten verhogen dat met de aankoop van bepaalde producten wordt verdiend, als de bestelling op Facebook® wordt gedeeld of als de klant een bepaalde betaalmethode kiest in de context van specifieke promotiecampagnes.

1.8.8. Hoeveel is één ProzisPoint waard?

Elke ProzisPoint is € 0.01 waard.

1.8.9. Waar vind ik gedetailleerde informatie over mijn ProzisPoints?

De klant kan het overzicht van zijn/haar verdiende en uitgegeven ProzisPoints raadplegen in zijn/haar PROZIS-account. Hiervoor moet de klant zich aanmelden, naar zijn/haar klantenzone gaan en op het tabblad "ProzisPoints" klikken om het puntenoverzicht te raadplegen. In dit overzicht ziet de klant voor welke geschenken de ProzisPoints zijn ingewisseld, hoeveel punten er met de aankoop van elk product en de betreffende hoeveelheden zijn verdiend, evenals het totale aantal ProzisPoints dat momenteel beschikbaar is of nog verwerkt wordt.

1.8.10. Wat betekent het wanneer ProzisPoints de status "In verwerking" hebben?

Dit kan verschillende betekenissen hebben, afhankelijk van de gekozen betaalmethode. Als je voor betaling onder rembours hebt gekozen, betekent de status "In verwerking" van de ProzisPoints dat de levering van de bestelling waarmee de klant ProzisPoints heeft verdiend, nog niet bevestigd is door de bezorger. De ProzisPoints worden beschikbaar in de account van de klant zodra de bezorger de levering van de bestelling aan PROZIS bevestigt en zodra de status van de bestelling verandert in "Verzonden".
Als je een andere betaalmethode hebt gekozen, betekent de status "In verwerking" van de ProzisPoints dat de bestelling waarmee de klant ProzisPoints verdiend heeft, nog niet verzonden en gefactureerd is. De ProzisPoints worden beschikbaar in de account van de klant zodra de status van de bestelling verandert in "Verzonden".

1.8.11. De geschenken waarvoor ik mijn ProzisPoints heb ingewisseld, zijn niet met de bestelling meegezonden. Waarom?

Als de klant één of meerdere artikelen uit de Winkelwagen verwijdert nadat hij/zij ProzisPoints-geschenken heeft gekozen, worden deze geschenken eveneens verwijderd en worden de bijbehorende ProzisPoints terug toegevoegd aan de account. Als de geselecteerde geschenken niet samen met de bestelling worden geleverd, wordt de klant aangeraden om in het overzicht van zijn/haar ProzisPoints te controleren of de uitgegeven punten daadwerkelijk zijn afgetrokken van de rekening. Als de punten niet afgetrokken zijn, betekent dit dat de geschenken niet op de juiste manier aan de Winkelwagen zijn toegevoegd en zodoende ook niet met de bestelling zijn meegestuurd.

1.8.12. De ProzisPoints die ik met een bepaalde bestelling verdiend heb en ingewisseld heb voor geschenken, zijn niet zichtbaar in het ProzisPoints-overzicht? Waarom?

Deze situatie kan door één van de volgende redenen worden veroorzaakt:

 • De bestelling is geannuleerd: de ingewisselde en verdiende ProzisPoints van deze bestelling worden dan eveneens geannuleerd en verschijnen dus niet langer in het ProzisPoints-overzicht.
 • De bestelling is geretourneerd aan PROZIS: de ingewisselde en verdiende ProzisPoints van deze bestelling worden geannuleerd bij aankomst van de geretourneerde bestelling in ons magazijn en verschijnen dus niet langer in het ProzisPoints-overzicht.
 • De klant heeft één of meerdere producten van zijn/haar bestelling geretourneerd: zodra de retourzending verwerkt is door ons magazijn, worden de ProzisPoints geannuleerd die met de aankoop van het product/de producten zijn verdiend. Bijgevolg verschijnen ze niet langer in het ProzisPoints-overzicht.
 • De klant heeft één of meerdere beschadigde producten ontvangen: na de behandeling van de klacht door onze Klantenservice worden de ProzisPoints geannuleerd die met de aankoop van het product/de producten zijn verdiend en/of voor geschenken zijn ingewisseld. Bijgevolg verschijnen ze niet langer in het ProzisPoints-overzicht.
 • De klant heeft één of meerdere bestelde producten niet ontvangen: na behandeling van de klacht met betrekking tot het product/de producten door onze Klantenservice, worden de ProzisPoints geannuleerd die met de aankoop van het product/de producten zijn verdiend en/of voor geschenken zijn ingewisseld. Bijgevolg verschijnen ze niet langer in het ProzisPoints-overzicht.

1.8.13. Het saldo van mijn ProzisPoints is negatief. Hoe kan dat?

Deze situatie kan door één van de volgende redenen worden veroorzaakt:

 • Een bestelling is geretourneerd aan PROZIS en de ProzisPoints die de klant met deze bestelling heeft verdiend, zijn in een latere bestelling ingewisseld voor geschenken: de ProzisPoints van een retourzending worden geannuleerd bij ontvangst van de retourzending in ons magazijn. Het ProzisPoints-saldo wordt bijgewerkt zodra het retourproces voltooid is. Als de klant een nieuwe bestelling plaatst en ProzisPoints gebruikt die met de retourzending zijn verdiend, wordt het saldo negatief.
 • Een bestelling is geheel of gedeeltelijk geretourneerd en alle of een gedeelte van de ProzisPoints die met het bestelde product of de bestelde producten zijn verdiend, zijn in dezelfde bestelling ingewisseld voor geschenken: de ProzisPoints die verdiend zijn met de aankoop van een product, worden geannuleerd als dat product aan ons wordt geretourneerd. Als de klant ProzisPoints inwisselt voor geschenken en vervolgens besluit om het product/de producten te retourneren, dan wordt het ProzisPoints-saldo negatief.

1.8.14. Kan ik producten waarvoor ik ProzisPoints heb ingewisseld, ruilen of retourneren?

PROZIS accepteert geen retourzendingen of omruilingen van producten waarvoor ProzisPoints zijn ingewisseld.

1.8.15. Kan ik al mijn ProzisPoints inwisselen voor geschenken in één enkele keer?

Je kunt tot 6500 ProzisPoints inwisselen per bestelling.


II – Beleid inzake Gegevens- en Privacybescherming

2.1. Inleiding

Door gebruik te maken van de PROZIS-website en je te registreren als klant in de onlinewinkel bevestig je dat je dit Beleid inzake Gegevens- en Privacybescherming begrijpt en aanvaardt.

PROZIS draagt constant zorg voor de bescherming van de privacy van de persoonsgegevens en treft preventieve maatregelen met betrekking tot de veiligheid van de website en de bescherming van de gegevens van haar klanten en bezoekers.

Er zijn nieuwe maatregelen ingevoerd inzake de gegevensbescherming, zowel om de legitimiteit van de verwerking van persoonsgegevens te controleren als om ervoor te zorgen dat de rechten worden nageleefd die toegekend zijn aan de betrokkenen van deze gegevens om op die manier de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens beter te kunnen waarborgen. In dit kader en via een specialisatie van de kanalen van onze klantenservice streeft PROZIS naar meer transparantie en naar een duidelijkere, objectievere mededeling van het doel van de persoonsgegevensverwerkingsprocessen.

Bijgevolg beoogt de informatie in deze tekst de inhoud van het Beleid inzake Gegevens- en Privacybescherming en de gegevens die worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de huidige algemene verordening gegevensbescherming (AVG) (ook bekend als General Data Protection Regulation en hierna “GDPR” genoemd) en die worden bepaald door de inhoud van de tussen de betrokkene en PROZIS tot stand te brengen commerciële relatie, op een duidelijke en ondubbelzinnige manier uiteen te zetten.


2.2. Soorten verwerkte persoonsgegevens

In het algemeen worden persoonsgegevens verzameld in drie gevallen die direct voortvloeien uit de bedrijfsactiviteiten van PROZIS:


2.2.1. Registratie van de gebruiker: aanmaken van een PROZIS-klantenaccount en doel van de gegevensverwerking

Er wordt een persoonlijke zone beschikbaar gemaakt voor de klant, waar hij/zij de nodige gegevens kan invoeren voor zijn of haar identificatie om een klantenaccount aan te maken. De eerste aankoop zal afhangen van de bijkomende persoonsgegevens die worden verstrekt, omdat deze essentieel zijn voor zijn of haar identificatie als klant en de bijbehorende levering van goederen.

Alle verplichte velden in de formulieren die voor deze registratieprocessen beschikbaar zijn, zijn gemarkeerd met een asterisk (*).


PROZIS verbindt zich ertoe om, zoals wettelijk voorgeschreven, de gegevens van de klant te beschermen en ze nooit mee te delen aan een derde zonder het medeweten of de toestemming van de betrokkene.

Tijdens de verwerking van een bestelling van de klant kunnen bepaalde persoonsgegevens, zoals het adres en de postcode, aan derden worden meegedeeld met als enig doel het voorkomen en opsporen van fraude en uitsluitend wanneer PROZIS hiertoe verzocht wordt door de bevoegde autoriteiten.


Bovendien worden voor een aankoop op de website het leveringsadres en de betalingsdetails gevraagd om de best mogelijke efficiëntie en het naleven van de leveringsdatum te kunnen waarborgen.


De verstrekte gegevens zullen uitsluitend worden opgeslagen zolang als dit strikt noodzakelijk is, gewoonlijk zolang de klant een actieve klantenaccount heeft. Bijgevolg, zodra de klant de annulering van zijn/haar klantenaccount in gang zet, worden zijn of haar persoonsgegevens permanent verwijderd, met uitzondering van de gegevens die noodzakelijk zijn om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen. Deze gegevens zullen worden opgeslagen in een specifieke database zolang dit strikt noodzakelijk is. Als de klant een nieuwe bestelling wenst te plaatsen op de website, zal hij/zij zich opnieuw moeten registreren en zal hij/zij onderworpen zijn aan de algemene voorwaarden die op dat ogenblik van kracht zijn.


We kunnen ook andere informatie verzamelen met betrekking tot de ervaring van de klanten op onze website met als enig doel het verbeteren van onze dienstverlening aan onze klanten. Dit gebeurt uitsluitend nadat we de bevestiging van de betrokkene hebben ontvangen dat hij/zij hiervan op de hoogte is en nadat hij/zij, indien nodig, specifiek hiervoor zijn/haar toestemming heeft gegeven. Met het oog op de beoordeling en de certificering van de kwaliteit van de dienstverlening en de doeltreffendheid van onze respons deelt PROZIS gegevens met hierin gespecialiseerde instanties en bedrijven, namelijk eKomi Ltd., Trustpilot en Trustedshop.
Als de klant de registratie afrondt, wordt automatisch een registratiebevestiging die een link naar deze tekst bevat, verzonden naar het e-mailadres dat door de klant aan de klantenaccount is gekoppeld.

Wat het bijwerken van de klantengegevens betreft, kan de klant op elk ogenblik de aan PROZIS verstrekte gegevens controleren in zijn of haar PROZIS-account. De klant moet de toegangsgegevens van zijn of haar account geheim te houden, aangezien alle handelingen of aanvragen die via zijn of haar account gebeuren, onder de volledige verantwoordelijkheid van de klant vallen, op voorwaarde dat de hierna beschreven procedures voor het valideren van de identiteit van de klant uitgevoerd zijn.

We bevelen de klant aan om zijn of haar wachtwoord niet op te slaan in zijn of haar browser, omdat op die manier iedere andere persoon die toegang heeft tot zijn of haar computer, toegang heeft tot zijn of haar persoonsgegevens.


Voor welk doeleinde worden de verzamelde gegevens gebruikt?

De gegevens van de klant worden verwerkt om handelingen te verrichten zoals orderverwerking, kennisgeving van eventuele wijzigingen van de websitefunctionaliteiten, enquêtes en beoordeling van de interactie voor statistische doeleinden.

We kunnen eveneens af en toe product- en service-informatie, campagnes, promoties en speciale aanbiedingen per e-mail versturen. Als de klant niet wenst te worden gecontacteerd voor deze doeleinden, kan hij/zij zijn/haar nieuwsbriefabonnement annuleren door zich uit te schrijven in het tabblad “Toestemmingen beheren” in de accountgegevenszone of door op de link te klikken die voor dat doel ter beschikking wordt gesteld.


2.2.2. Contact van de klant met PROZIS

Als de klant op eigen initiatief contact opneemt met PROZIS voor informatie over producten, het aankoopproces, de status van de bestelling of om een situatie met betrekking tot de website te melden, dan moet PROZIS eventueel bijkomende persoonsgegevens verzamelen voor diverse doeleinden; deze zullen specifiek worden meegedeeld, maar stemmen in het algemeen overeen met de volgende situaties:

i) bevestiging van de identiteit van de klant en reden voor contactname.

PROZIS heeft bijkomende maatregelen geïmplementeerd om de identiteit van de persoon te bevestigen in de gevallen waarin hij/zij ons telefonisch contacteert, om op die manier zeker te stellen dat wij effectief de betrokkene van de accountgegevens contacteren.

Bijgevolg zal de telefonist(e) vanaf 25 mei 2018 het gesprek alleen verder behandelen nadat hij of zij op een duidelijke, objectieve manier het doel en de voorwaarden heeft meegedeeld voor het valideren van de identiteit van een klant en nadat de betrokken klant aansluitend zijn/haar intentie bekendgemaakt heeft dat hij/zij onder deze voorwaarden het contact wil verderzetten.

Het is dus bijvoorbeeld mogelijk dat de klant wordt gevraagd om één of meerdere producten op te noemen uit een voorgaande bestelling, die opgeslagen is in de winkelgeschiedenis van de laatste 6 (zes) maanden en die de telefonist(e) pas zal openen nadat hij/zij hiervoor toestemming heeft gevraagd aan de klant.

Een andere mogelijkheid is dat, na het beschrijven van dit mechanisme voor identificatievalidatie, een alfanumerieke validatiecode wordt verzonden naar de mobiele telefoon of het e-mailadres die aan de klantenaccount gekoppeld zijn; deze validatiecode moet vervolgens aan de telefonist(e) worden meegedeeld aan het begin van het gesprek.

Zodra de identiteit van de klant gevalideerd is, zal de telefonist(e) een aantal belangrijke vragen stellen met betrekking tot de reden voor de contactname om een beter idee te krijgen van de situatie en de klant eventueel door te verbinden met een andere medewerker van de Klantenservice die gespecialiseerd is in het specifieke onderwerp.

De eventuele opname van het telefoongesprek ter beoordeling van de kwaliteit van de dienstverlening zal afhangen van de voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van de klant.


Bij ieder contact tussen de klant en het team van de Klantenservice en zodra de situatie waarvoor contact werd opgenomen, wordt geacht te zijn opgelost, ontvangt de klant een e-mail ter bevestiging van de statusupdate van zijn/haar klacht of verzoek. Alle persoonsgegevens die deel uitmaken van het proces van het initiële contact zullen gedurende 30 maanden worden bewaard; na deze termijn worden ze permanent verwijderd. Als de klant hiermee instemt, zal zijn of haar tevredenheidsscore over de dienstverlening aan de klant voor statistische doeleinden worden geregistreerd. Hierbij wordt uitsluitend de beoordelingsscore anoniem opgeslagen, geen persoonsgegevens.

2.2.3. Contact van PROZIS met de klant

Het is mogelijk dat PROZIS contact moet opnemen met de klant met betrekking tot een specifieke bestelling om:

i) persoonsgegevens te bevestigen of te corrigeren die noodzakelijk zijn om het leveringsproces te voltooien (bijv. leveringsadres). In deze gevallen wordt contact opgenomen met het mobiele telefoonnummer dat in het klantenbestand geregistreerd is en aan het begin van het gesprek zal de telefonist(e), indien nodig, de identiteit van de gesprekspartner bevestigen volgens de procedure beschreven in 2.2.2./i hiervoor.
ii) de klant te informeren dat er een bericht verstuurd is naar het berichtenvak van zijn of haar account omdat één of meerdere artikelen van de bestelling niet op voorraad zijn en dat als alternatief voor de niet-beschikbare producten een volledige terugbetaling of een vervanging van de producten door vergelijkbare producten wordt voorgesteld, zoals vermeld in artikel 1.4 van de Algemene Verkoopvoorwaarden.

2.2.4. Cookies en andere marketingtools

2.2.4.1. Cookieclassificatie en -beschrijving

Volgens type:

Essentiële cookies – maken het navigeren op de website en het gebruik van haar functies mogelijk. Zonder deze cookies kunnen aanvragen of verzoeken niet worden verwerkt.

Functionele of prestatiecookies - deze cookies verzamelen informatie over de manier waarop de gebruiker de website gebruikt met als doel de functionaliteit van de website te verbeteren. PROZIS kan op die manier weten welke producten en aanbiedingen het meest overeenstemmen met de interesses en de behoeften van de klant door: het opstellen van statistieken op basis van het niet-individuele klantengedrag en zijn of haar gebruik van de website; het meten van de doeltreffendheid van reclamecampagnes; het aanbrengen van browseverbeteringen enz., om de prestatie van de website en de doeltreffendheid van de respons te verbeteren. Daarom worden eveneens geautoriseerde prestatiecookies van derden gebruikt voor de hier beschreven doeleinden.


Analytische cookies - worden anoniem gebruikt voor statistische doeleinden en om de werking van de website te verbeteren, zonder enige persoonlijke informatie te verzamelen. Zij maken het mogelijk om artikelen uit te lichten die de klanten of bezoekers kunnen interesseren, om de prestatie van de website te monitoren, om de meest efficiënte manier te bepalen om pagina’s met elkaar te verbinden of zelfs om te begrijpen waarom sommige pagina’s foutmeldingen krijgen.


Volgens geldigheidsduur:

Permanente cookies - deze cookies worden opgeslagen op de computer of het apparaat van de klant tussen de browsersessies om de definities of de voorkeuren te onthouden en het gebruik van de website bij een volgend bezoek te verbeteren. Een aantal van deze cookies worden geleverd door geautoriseerde derden en zijn beperkt tot het volgende: het voorstellen van campagnes en producten die de klant kunnen interesseren; retargeting (het adverteren van PROZIS-producten op partnerwebsites of sociale media zonder enige persoonsgegevens of gebruikersprofielen op te slaan; dit betekent dat zij geen persoonsgegevens onthullen aan derden, omdat het adverteren volledig anoniem gebeurt).


Sessiecookies – beperkt tot iedere aanmelding van de gebruiker. Dit betekent dat zij worden verwijderd na het afmelden. Zij zijn bedoeld om producten weer te geven die voordien aan de winkelwagen werden toegevoegd, om problemen te identificeren en om voor een betere surfervaring te zorgen. Bepaalde sessiecookies kunnen ook borg staan voor een hogere veiligheid.

Beschrijving van cookies

Absoluut noodzakelijk


Naam cookie Doel
przsid Deze cookie is een "session cookie" en maakt het ons mogelijk te weten wie je bent tussen de pagina's door.
_am Wordt gebruikt om na te gaan of je de desktop- of mobiele versie van onze site bezoekt.


Andere cookies


Naam cookie Doel
_sl Cookie om huidige winkel en taal op te slaan
_rm Deze cookie wordt aangemaakt wanneer je bij het inloggen de optie "Onthoud mij" selecteert. Hierin worden geen persoonlijke gegevens zoals gebruikersnaam of wachtwoord opgeslagen. De cookie wordt verwijderd wanneer je expliciet uitlogt uit je account.
_gvawy Cookie voor het tonen of verbergen van pop-ups over winacties en wedstrijden
__redir, __rrid, __rridul, __clkid, __sid_ot, __usrid_ot, __vh_ot, __cph_ot, __rfa_ot Cookies voor het anoniem traceren van bezoeken en paginaweergaves
nws_ck Cookie voor het tonen of verbergen van de "sticky"-balk bovenin het scherm
selected_elem Cookie voor de opslag van gegevens over acties waarvoor het nodig is ingelogd te zijn (en deze acties direct uit te voeren na het inloggen)
BIGipServer Cookies die beginnen met "BIGipServer" (BIG-IP persistentie-cookie) worden gebruikt ter verbetering van de werking en de veiligheid van de website.
incap_ses_, visid_incap_ Cookies die beginnen met "incap_ses_" of "visid_incap_" worden gebruikt ter verbetering van de werking en de veiligheid van de website.


Cookies van derden


Google Analytics

Naam cookie Doel
_ga Gebruikt om gebruikers van elkaar te kunnen onderscheiden.
_gat Gebruikt ter begrenzing van de mate van aanvragen.
__utma Gebruikt om gebruikers en sessies van elkaar te kunnen onderscheiden. De cookie wordt aangemaakt wanneer de javascript-library wordt uitgevoerd en er geen reeds bestaande __utma-cookie is. De cookie wordt elke keer bijgewerkt wanneer er gegevens worden verstuurd naar Google Analytics.
__utmb Gebruikt om nieuwe sessies/bezoeken te bepalen. De cookie wordt aangemaakt wanneer de javascript-library wordt uitgevoerd en er geen reeds bestaande __utma-cookie is. De cookie wordt elke keer bijgewerkt wanneer er gegevens worden verstuurd naar Google Analytics.
__utmc Niet gebruikt. Vroeger werkte deze cookie in combinatie met de __utmb-cookie om na te gaan of de gebruiker zich in een nieuwe sessie of een nieuw bezoek bevond.
__utmz Bewaart de bron van verkeer of de campagne die verklaart hoe de gebruiker onze site bereikt heeft. De cookie wordt aangemaakt wanneer de javascript-library wordt uitgevoerd en elke keer bijgewerkt wanneer er gegevens worden verstuurd naar Google Analytics.


Youtube

Naam cookie Doel
SID, LOGIN_INFO, PREF, SSID, HSID, VISITOR_INFO1_LIVE Deze cookies worden door Youtube gebruikt voor de opslag van gebruikersinstellingen, en sommige bevatten voldoende informatie voor tracering.


Add This

Naam cookie Doel
uid Uniek toegewezen, door een machine gegenereerde gebruikersidentificatie
di/dt Cookies voor onderhoud die helpen om de vervaltijd van andere cookies te beheren
bt Modelleren van interesses van de gebruiker
uvc Meet hoe vaak we een AddThis-gebruiker zien
ssc/psc/uvc Cookies gebruikt voor het registreren van het deelgedrag en de sociale activiteit van de gebruiker
loc Geolocatie, gebruikt om aan publishers te laten weten waar mensen die informatie delen gevestigd zijn
__atuvc, __atuvs Aangemaakt en gelezen door de sociale deel-site via JavaScript


Globalsign.com

Naam cookie Doel
__cfduid Gebruikt voor het negeren van veiligheidsbeperkingen op basis van het IP-adres waar de bezoeker vandaan komt. Bevat geen informatie waarmee de gebruiker kan worden geïdentificeerd.2.2.4.2. Cookies activeren en deactiveren en andere vergelijkbare technologieën

Nieuwsbrieven en andere mededelingen kunnen informatie bevatten om aan te geven of zij worden geopend en om te controleren of de bijgevoegde links worden aangeklikt; dit is uitsluitend bedoeld voor statistische doeleinden. De klant kan echter te allen tijde de nieuwsbrief en de mededelingen per e-mail annuleren door de optie te selecteren die in de ontvangen mededeling wordt vermeld.

Bovendien kan de klant het gebruik van cookies en andere vergelijkbare technologieën beheren in het menu “Help” van de browser. Zoals vermeld in de mededeling bovenaan deze pagina, is de toegang tot de onlinewinkel van PROZIS afhankelijk van het gebruik van cookies; dit betekent dat het deactiveren van cookies het surfen op de website kan beïnvloeden.

Voor meer informatie verwijzen we naar de informatie die wordt vermeld in iedere browser of in artikelen die dit specifieke onderwerp behandelen (bijv. http://www.allaboutcookies.org).


2.2.4.3. Gepersonaliseerde mededelingen voor productpromotie

De klant kan kiezen voor de standaardervaring of voor een ervaring op maat. Afhankelijk van deze keuze kan PROZIS wel of niet e-mails versturen in de vorm van kennisgevingen of nieuwsbrieven om op die manier algemene of klantgerichte promotiecampagnes te voeren. In beide gevallen worden de mededelingen alleen verstuurd nadat de klant uitdrukkelijk en ondubbelzinnig hiermee ingestemd heeft en hij/zij ingelicht werd over zijn of haar recht om de toestemmingen die voor dergelijke doeleinden worden gegeven, te allen tijde te annuleren. De klant kan de toestemmingen die werden gegeven in het kader van de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens, controleren in het tabblad “Toestemmingen beheren” van zijn of haar account.

De verwerking van persoonsgegevens voor persoonlijke mededelingen gebeurt strikt in overeenstemming met de GDPR, zowel door de werknemers van PROZIS als door derden aan wie de hiervoor vermelde gegevens worden onthuld voor het verlenen van de diensten die noodzakelijk zijn voor het lanceren van promotiecampagnes.


2.2.4.4. Doorverwijzing

Bepaalde websitehyperlinks leiden de klant naar externe websites van PROZIS-partners. Door op deze hyperlinks te klikken verlaat de klant de PROZIS-website. Omdat wij deze websites niet kunnen controleren, is PROZIS niet aansprakelijk voor de inhoud die hier ter beschikking wordt gesteld.

2.3. Verwerkingsveiligheid

PROZIS gebruikt één van de veiligste onlinebestelsystemen en verbetert constant haar software om haar klanten de best mogelijke veiligheid te bieden. Er wordt gebruikgemaakt van een servercertificaat, ook wel bekend als digitaal certificaat, om de identiteit van de klanten veilig te houden alsook van een SSL-encryptie (Secure Sockets Layer) van de doorgestuurde gegevens.

2.4. Beperking van het doeleinde, toegang en retentie

PROZIS verbindt zich ertoe om de persoonsgegevens van haar klanten en bezoekers uitsluitend te gebruiken voor de doeleinden die strikt noodzakelijk zijn om haar activiteit uit te oefenen, met beperkingen die voortvloeien uit de omvang van deze activiteit of de toestemming die uitdrukkelijk wordt gegeven door de betrokkenen. Dit betekent dat de gegevens niet zonder het medeweten en/of de goedkeuring van de betrokkenen aan derden zullen worden meegedeeld in de gevallen waarin PROZIS wettelijk verplicht is dit te doen.

Aldus zorgt PROZIS ervoor dat haar werknemers uitsluitend toegang krijgen tot de gegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een bepaalde handeling. De werknemers worden geïdentificeerd en gemonitord volgens de functies en taken die aan hen zijn toegekend in het kader van hun contractuele relatie.


2.5. Rechten van de betrokkene van de persoonsgegevens

2.5.1. Recht op informatie en recht op inzage

De klanten hebben het recht om te allen tijde informatie te vragen over de opgeslagen persoonsgegevens met betrekking tot de categorie, de oorsprong en de ontvanger(s), de duur van de bewaringstermijn van de gegevens, de verwerkingsdoeleinden, de identificatie van de verwerkingsverantwoordelijke, de functionaris voor gegevensbescherming en de respectievelijke contacten.

Als de verzoeken van een betrokkene duidelijk ongegrond of buitensporig zijn, kan PROZIS een vergoeding van EUR 100/uur (honderd euro) aanrekenen om het verzoek te verwerken. Deze vergoeding moet binnen de 5 (vijf) werkdagen na ontvangst van de betaalinstructies worden betaald. De instructies zullen schriftelijk worden verstuurd naar het e-mailadres dat door de betrokkene wordt vermeld en/of per SMS naar het mobiele telefoonnummer dat in de gebruikersaccount van de betrokkene geregistreerd is of in het relevante informatieverzoek wordt vermeld.


2.5.2. Recht op rectificatie en wissing van persoonsgegevens

Om zijn of haar recht op rectificatie van persoonsgegevens uit te oefenen, moet de klant zijn/haar verzoek met vermelding van de te wijzigen gegevens en hun nieuwe formulering per e-mail versturen naar [email protected] of per aangetekende brief naar de verwerkingsverantwoordelijke: Prozis.com, S.A., Zona Franca Industrial, Plataforma 28, Pav. K, Mod. 6, Caniçal, 9200-047 Machico, Portugal. Dezelfde procedure moet worden gevolgd wanneer de klant zijn recht op wissing van de persoonsgegevens wenst uit te oefenen. In beide gevallen zal de klant via hetzelfde kanaal een bevestiging ontvangen dat aan zijn of haar verzoek is voldaan, zoals gevraagd.

2.5.3. Recht op verzet en intrekking van toestemming

Ter ondersteuning van het principe van transparantie bij het verwerken van persoonsgegevens en de communicatie met de klant laat PROZIS de klant toe om de gegevensverwerkingstoestemmingen te allen tijde te wijzigen voor ieder van de vermelde doeleinden. Via de opt-in- en opt-outfuncties die beschikbaar worden gesteld voor het activeren en deactiveren van de verleende toestemmingen – het tabblad “Toestemmingen beheren” in de persoonlijke account van de klant – kan de klant eerder verleende toestemmingen wijzigen of intrekken, namelijk toestemmingen voor het ontvangen van reclamecampagnes, nieuwsbrieven en andere gepersonaliseerde mededelingen die ernaar streven om de relatie tussen PROZIS en de klant of de klantenervaring te optimaliseren.

Om het recht op intrekking van toestemming te garanderen en om de verwerkingstijd van de persoonsgegevens te beperken verleent PROZIS de klant toegang tot de acties voor het beheren van zijn of haar toestemmingen in het tabblad “Toestemmingen beheren” in zijn of haar persoonlijke zone, onder de optie “Toestemmingsgeschiedenis".


2.6. Wijzigingen in het contact- en privacybeleid

2.6.1. Alle wijzigingen die in dit Beleid inzake Gegevens- en Privacybescherming worden aangebracht, zullen op de PROZIS-website worden gepubliceerd en alle vorige versies zullen hier beschikbaar zijn.

2.6.2. Volgens de GDPR is de retailonderneming Prozis.com, S.A., rechtspersoonnummer 506806693, met hoofdzetel te 9200-047 Machico, Portugal, Zona Franca Industrial, Plataforma 28, Pavilhão K, Modelo 6, Caniçal, de verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens.

2.6.3. Alle onregelmatigheden, non-conformiteiten en eventuele beveiligingsbeperkingen met betrekking tot de persoonsgegevensverwerking moeten onmiddellijk worden meegedeeld aan de persoonsgegevensverwerker van PROZIS door een e-mail te sturen naar [email protected]


  Download Algemene voorwaarden - Help | Prozis