Warunki

Context
PROZIS reasserts its commitment to protecting its customers' and website visitors' data. Thus, and in compliance with the General Data Protection Regulation (GDPR – Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and Council, of the 27th of April 2016), on the protection of natural persons regarding the processing of personal data and on the free movement of such data, PROZIS has reviewed the Terms and Conditions of use of the online store, as well as its Privacy Policy. The new wording of these texts will come into effect on May 25th, 2018.

Ogólne Warunki

Dostęp i korzystanie z tej strony podlega niniejszym Ogólnym Warunkom użytkowania, które obejmują Ogólne Warunki Sprzedaży w sklepie internetowym store www.prozis.com oraz Warunki Ochrony Danych Osobowych i Politykę Prywatności przedstawione przez przedsiębiorstwo handlowe ONSALESIT, S.A., numer identyfikacji podatkowej 506806693, z siedzibą pod adresem: Zona Franca Industrial, Plataforma 28, Pavilhão K, Modelo 6, Caniçal, 9200-047 Machico, Portugalia, zwane dalej PROZIS®, poprzez odniesienie do posiadanego przez nie znaku towarowego.


Wprowadzenie

Sprzedaż dokonywana za pośrednictwem sklepu www.prozis.com zakłada, że klient zaakceptował ogólne warunki sprzedaży ustalone zgodnie z przepisami mającymi zastosowanie do elektronicznego handlu detalicznego.

PROZIS zastrzega sobie jednak prawo do zmiany tych Ogólnych Warunków Sprzedaży bez uprzedniego powiadomienia i jest zobowiązane do opublikowania wszelkich zmian na niniejszej stronie internetowej.

PROZIS nie odpowiada za jakiekolwiek sytuacje spowodowane przez niedostępność strony, niezależnie od jej trwania, i zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostępności do niektórych obszarów strony ze względów technicznych lub w celu spełnienia wymogów prawnych.


Pojęcia i definicje

Klient – każda osoba fizyczna, która ukończyła 18. rok życia i utworzy konto klienta zgodnie z umową, że wszystkie informacje powiązane z jej identyfikacją i inne dane niezbędne do złożenia i przetwarzania zamówień są prawdziwe, aktualne i kompletne. Bez względu na cel PPROZIS uznaje, że osoba prawna jest identyfikowana i wyróżnia się powiązaniem pomiędzy jej nazwą firmy, zarejestrowaną siedzibą oraz numerem identyfikacji podatkowej, podanymi w momencie tworzenia odpowiedniego konta klienta.

Plik cookie – mały plik danych wysyłany do komputera klienta i przechowywany na jego twardym dysku.

Kiedy na stronie tworzone jest nowe konto, na komputerze klienta zostaje zachowany plik cookie, który umożliwi automatyczną autoryzację, gdy klient ponownie odwiedzi stronę.

Pliki cookie są również wykorzystywane, aby nasz system mógł śledzić kroki klienta podczas sesji zakupowej. Jeśli klient nie wyrazi zgody na wykorzystywanie plików cookies, nie będzie mógł korzystać z tej strony.


Dane osobowe – dane powiązane ze zidentyfikowaną lub możliwą do zidentyfikowania osobą fizyczną, tj. osobą, której dane dotyczą - możliwą do zidentyfikowania, bezpośrednio lub pośrednio, przez powiązanie z identyfikatorem (np. nazwiskiem, numerem identyfikacyjnym, adresem e-mail, adresem IP itp.).

Własność intelektualna – właścicielem wszelkich praw własności intelektualnej do oprogramowania i treści dostępnych za pośrednictwem tej strony jest PROZIS; są one licencjonowane i chronione międzynarodowymi prawami i traktatami.

Wszelkie tego typu prawa są zastrzeżone przez PROZIS i jego dostawców.

Klient może przechowywać, drukować lub w inny sposób prezentować zawartość tej strony wyłącznie w celach związanych z użytkiem prywatnym.

Publikowanie, manipulowanie, rozpowszechnianie oraz powielanie jakichkolwiek treści zawartych na tej stronie, jak również powiązanie z jakąkolwiek działalnością lub firmą, jest zabronione.


PROZIS – znak towarowy, którego właścicielem jest przedsiębiorstwo handlowe ONSALESIT, S.A.


Przetwarzanie danych — każda operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych, w sposób automatyczny lub nie, taka jak gromadzenie, rejestrowanie, organizowanie, tworzenie struktur, przechowywanie, adaptowanie lub wprowadzanie zmian, odzyskiwanie, sprawdzanie, wykorzystywanie, ujawnianie przez przesyłanie, rozpowszechnianie lub inne udostępnianie, porównywanie lub tworzenie wzajemnych powiązań, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.


Administrator danych osobowych – opisane wyżej przedsiębiorstwo handlowe ONSALESIT, S.A.


Strona – strona internetowa www.prozis.com, będąca własnością i obsługiwana przez firmę ONSALESIT S.A. w celu promowania i sprzedaży produktów znajdujących się w ofercie tego sklepu internetowego.


Cel

Celem niniejszych Ogólnych Warunków użytkowania jest określenie warunków dostępu i korzystania ze strony przez klienta, który chce dokonać zakupu w tym sklepie internetowym. Ogólne Warunki Sprzedaży służą do regulacji warunków przetwarzania transakcji handlowych między PROZIS a Klientem. Warunki Ochrony Danych Osobowych i Polityka Prywatności mają na celu określenie środków ochrony prywatności stosowanych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz swobodnym przepływem takich danych, w tym spersonalizowanych narzędzi do zarządzania danymi, dostarczanych przez klientów.

I - General sales conditions

1.1 Ordering and purchasing process

Payment options and deadlines – Once an order has been placed in the customer's account, the selected payment option shows a deadline for payment. If this deadline comes to pass without any confirmation of payment, and the chosen payment option is not cash on delivery, the order will be cancelled.

PROZIS has the following payment options available for purchases made at its online store:

Credit Card

The customer will be able to pay using a credit card and take advantage of the liquidity and payment deadlines offered by his/her bank.

All transactions on our website are secure.

Is it safe to pay online using my credit card?

PROZIS uses a sophisticated fraud detection and prevention mechanism. This solution makes it possible to verify the authenticity of online payments, while simultaneously ensuring our customers' data integrity and security, as well as their identification.

This security feature is provided via SSL (Secure Socket Layer) technology that encrypts communications between the customer's computer and our server, so that they cannot be intercepted. Thus, PROZIS reserves the right to refuse payment of any order by any transaction considered to be illicit. Any and all activities considered as illegal will be immediately reported to the competent authorities.

3D Secure: 3D Secure is a communication protocol designed to improve online payment security and enable the authentication of the card user by the credit card issuer. When paying at an online store, a credit card validation process is triggered. Should the credit card be considered valid, 3D Secure protocol security systems check the customer's identity, resorting to the credit card issuer in real time. The issuer validates the customer's identity and informs the store system that the card being used is legitimate.

The goal is to protect credit card users, minimising the possibility of fraudulent credit card use and improving overall transaction performance. This protocol is used by Visa, as "Verified by Visa", and by Mastercard, as "Secure Code".

How is credit card payment processed?

After selecting the credit card payment option and clicking on "Place Order", the customer is directed to the payment platform where the necessary credit card data needs to be entered, namely the credit card number, expiration date and security code. Finally, clicking on the "I validate my payment" button will set the transaction in motion.

If payment is declined, an error message will be displayed in the shopping cart window. In such an event, attempting to complete the transaction again is recommended. If the problem persists however, we advise the customer to contact his/her bank or credit card issuer for further information.

Once payment is completed, the amount will be charged to the customer's credit card account. If, for any reason, it proves necessary to completely or partially cancel the order, the corresponding value will be reimbursed within 5 working days. The transaction will show on the customer's credit card statement three working days following the reimbursement date.

Warning: Payments are always charged in Euros, even if prices are displayed in other currencies. Some banking institutions may charge currency exchange rates. PROZIS is totally alien to this fact and is not to be held responsible for it.

PayPal

PayPal is a secure payment method used worldwide. For further information concerning this payment method, please visit www.paypal.com.

Save information for future PayPal transactions

By choosing this option, the customer will not need to access the PayPal website for future orders. The amount will automatically be charged from the PayPal account used to subscribe this option.

The customer can access his/her PayPal account and remove this option at any time. To do so, s/he must access the menu Profile > My Money > My preapproved payments. A list of all preapproved payments will be displayed, and from there the customer can simply cancel the payment option associated to PROZIS.

Please note: PROZIS does not store any customers' PayPal account login information.

ATM

ATM payments can be made at ATMs belonging to the Portuguese Rede de Caixas Multibanco, or via Homebanking.

When the customer completes his/her order, a Multibanco reference number will be generated and sent to his/her order confirmation e-mail, though it is also made available in the "Order details" section under the "My orders" tab in the customer's PROZIS account.

To be able to pay at an ATM, the customer will need to select the option "Pagamento de Serviços/Compras" (Service/Purchase Payment) and enter the corresponding entity (entidade), reference number (referência) and order value (valor).

The order will most likely be dispatched on the same day, if payment is made before 2 pm on a working day. Orders paid for at a later time will be shipped on the next working day.

Warning: since the reference number generated for payment is valid for a limited time only, if payment is not received within this timeframe the order will be cancelled.

Cash on Delivery

If the customer chooses to pay via Cash on Delivery, payment will only take place upon order delivery.

There is a maximum total order value of €250 for Cash on Delivery orders.

Depending on the carrier, payment may be made with a debit card or in cash. Should you choose to pay in cash, you must have the exact amount with you, as couriers are not required to carry change. Please note that, if the amount paid is higher than the order value, the customer may lose the difference. PROZIS is in no way liable for this.

PROZIS reserves the right to cancel a cash on Delivery order should the customer's history contain previous orders using the same payment method that were not delivered due to customer's fault. However, the customer will be able to place a new order selecting another available payment method. >

Please allow for an additional 24 hours for the delivery of your order when you choose this payment method.

Warning: The Cash on Delivery option may imply additional costs to be charged by the selected carrier.

1.2 Delivery Process

Once the order has been shipped, the customer will receive a confirmation e-mail with the respective invoice, assigned tracking number and a link that allows tracking of the order on the carrier's website.

The customer may also access this link by logging into his/her PROZIS account and clicking on the "Orders" tab shown on the login page. By clicking on an order in the "Orders" column on the left-hand side of the screen, the customer will be given all the information about that same order in the column "Order Details" on the right-hand side of the screen, including the aforementioned link.

Trying to track the order at the time the shipping confirmation with the tracking number is received may not return any results. Shipping information may take up to 24 hours from reception of the shipping confirmation e-mail to be updated on the carrier's website. PROZIS cannot be held responsible for this.

Orders are delivered from Monday to Friday, with the exception of national or municipal holidays, at the address provided by the customer when placing the order.

The customer may receive the order at whatever address s/he prefers (with the exception of PO Boxes). S/he should provide an address where s/he will be between 9 am and 7 pm. The chosen carrier will attempt to deliver the order at the address indicated by the customer.

Warning: Choosing a specific delivery time is not possible, as deliveries are conditioned by the routes defined by the carrier on the respective delivery date.

Providing an incorrect or incomplete address may lead to the parcel being returned to PROZIS, which may mean additional costs imputable to the customer. As such, we recommend the customer makes sure that the delivery address provided when placing the order is complete and accurate. Once the order is placed, it is no longer possible to change either the delivery address, or the billing details.

PROZIS has the following delivery services available:

Chronopost

For orders with a delivery address in Mainland Portugal and the Portuguese islands, the customer can choose the Pick Me service, where the order will be shipped to the pick-up point selected when the order was placed. As soon as it's received at the pick-up point, the customer will receive a text message on the mobile phone number provided for order delivery, informing him/her the order is ready to be picked up. The recipient then has 10 days to pick up the order. Should it not be collected during this period, it will be returned to PROZIS.

For orders with a delivery address in Insular Portugal, the customer can choose the Chronopost Ilhas service. This option is only available for orders up to 10 kg and, if the selected payment method is cash-on-delivery, it should preferably be paid via ATM when picking up the order.

DHL

If the customer chooses DHL, the order will be sent to the address selected at the time the order was placed. Should the customer not be at that address, DHL will leave a note, requesting the recipient calls either the agency responsible for the parcel's delivery or DHL's general number so that a new delivery can be scheduled on a more suitable date. The recipient has five working days to contact the carrier and schedule a new delivery. If s/he fails to do so within this deadline, the order in question will be returned to PROZIS.

Nacex

If the customer chooses Nacex, the order will be sent to the address selected at the time the order was placed. Should the customer not be at that address, Nacex will leave a note, requesting the recipient calls either the agency responsible for the parcel's delivery or Nacex's general number so that a new delivery can be scheduled on a more suitable date. The recipient has 5 working days to contact the carrier and schedule a new delivery. If s/he fails to do so within this deadline, the order in question will be returned to PROZIS.

Cash-on-delivery orders can be paid with a debit card or in cash. All couriers will have a TPA (payment terminal) for card payments. Should you choose to pay in cash, you must have the exact amount with you, as couriers are not required to carry change. Please note that, if the amount paid is higher than the order value, the customer may lose the difference.

CTT

If the customer chooses CTT, the order will be sent to the address selected at the time the order was placed. Should the customer not be at that address, CTT will leave a notification requesting the recipient to pick up the parcel from the post office in his/her residential area. There is a pick-up deadline of 3 working days from the day of the delivery attempt. If the recipient is not able to pick up the order in person, it can be picked up by a third party, as long as the notification is signed according to the customer's identification document and a copy of said document is presented for verification purposes. If the order is not collected within three working days, it will be returned to PROZIS.

If the address provided by the customer turns out to be incorrect or incomplete, the CTT courier will not be able to leave a notification, leading to the immediate return of the parcel to PROZIS.

Cash-on-delivery orders must be paid in cash and in the exact amount, as couriers are not required to carry change. Please note that, if the amount paid is higher than the order value, the customer may lose the difference.

WARNING: Unlike other delivery services whose delivery schedule is 9 am–7 pm at the address provided by the customer, CTT delivers only between 8 am and 1 pm.

DELIVERY DEADLINES:

Mainland Portugal

Once the customer's order has been shipped, we guarantee a delivery deadline of one working day, except if the delivery address is located in a remote area. In that case the delivery deadline will be of two working days.

Madeira and the Azores

Delivery deadlines to Madeira and the Azores will depend on the chosen carrier:


Chronopost
Madeira Funchal – up to 2 working days; Porto Santo – 5 working days
Azores 2 to 5 working days *
* Please note: shipping to Corvo and Flores may take up to an additional 12 working days.

EMS12 - Air Shipping
Madeira 1 working day *
Azores 4 to 7 working days **
* If ordered before 2 pm and paid for by credit card, PayPal or cash-on-delivery. * Maximum Weight Allowed: 5 kg ** Warning: shipping to Corvo or Flores may take up to an additional 10 working days.

WARNING: Delivery deadlines are guidelines and are therefore only to be considered valid when there are no physical or structural impediments to delivery (e.g. incorrect delivery addresses or force majeure, such as strikes, missed connections, poor weather conditions, etc).

SHIPPING COSTS

Shipping costs are automatically calculated by our system, depending on the following factors:

 • actual or volumetric weight of the parcel (whichever the highest)
 • order amount (a free delivery service can be made available in the case of promotional campaigns for orders of €20 or more* **)
 • carrier prices, which are updated on a regular basis

Shipping costs are automatically updated as the customer adds items to the shopping cart.

* Valid only for Mainland Portugal.

**Regardless of the established minimum amount to obtain free shipping, some countries may have a minimum amount per order. It is not possible to place an order lower than this amount.

REFUNDING SHIPPING COSTS

There are three situations that can lead to a refund of the order shipping costs: • i) Failure to deliver the order for reasons directly attributable to PROZIS or the carrier: the customer will be refunded in full for the amount paid for shipping. An employee from the refunds and reimbursements section of the PROZIS Customer Service team will get in touch with the customer to confirm his or her right to receive a shipping refund and to clarify any additional questions on this subject.

 • ii) One or more errors in products shipped or shipping of faulty products: the shipping amount paid by the customer will be refunded in full only if the error or fault is present in all shipped products. For more information please check article 1.7 below.

 • iii) Right to Contract Termination: in compliance with articles 9 and 11 of Directive 2011/83/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2011 applicable to distance and off-premises contracts, the customer can exercise his or her right to contract termination within 14 days from the day s/he receives the ordered product or, should the order be composed of several items to be delivered in different days, from the day s/he received the last article. To exercise this right, the customer must send PROZIS a clear statement of contract termination before the deadline indicated, using the Contract Termination model available here. PROZIS will reimburse the shipping amount paid by the customer in full. An employee from the refunds and reimbursements section of the PROZIS Customer Service team will get in touch with the customer to confirm his or her right to a shipping refund and to clarify any additional questions on this subject.

Applicable procedures in case of occurrences

Should a prepaid order be returned to PROZIS for reasons not imputable to PROZIS or the transport service, PROZIS will reimburse the amount paid for the order, including shipping and return costs. Prepaid orders are those paid for by Credit Card, PayPal, ATM or Bank Transfer.

The customer can choose to be reimbursed via original payment method, or by means of a reimbursement coupon to be applied to a future order. The coupon will remain valid for 12 months from its creation. After that, no further reimbursement will be issued. In case the original payment was made by ATM or bank transfer, the customer will be contacted to, if willing, provide the necessary bank account details for the reimbursement.

If the reason for the unsuccessful delivery and return of the order falls under the responsibility of the carrier, regardless of the chosen payment method, the customer must write a complaint that will be subjected to analysis by the carrier. In case the delivery problem is due to incomplete or incorrect delivery address, the customer should attach a proof of address (e.g. a gas, water or electricity bill) to the complaint.

ORDER CANCELLATION

The customer can only cancel the order as long as it has not yet been paid for and is not yet being processed. If this is the case, the customer can simply access their account and click on "Orders". In the "Order History" column, the customer must select the order to be cancelled, and then click on "Cancel Order" in the "Order Details" column. Once the order is cancelled, a confirmation message will be displayed.

Order cancellation is only possible via the previously described procedure. Any cancellation request made by any other means will not be fulfilled.

1.3 Return and Exchange Procedure

RETURNS

Should the customer wish to return one or more items, this can be done within 14 days after receiving the order, as long as the products are still intact, sealed, complete and inside the original packaging, which cannot be damaged, altered or scratched. It is up to the customer to ensure that the returned items arrive at the facilities mentioned below within 28 days from the day on which the order was delivered.

To exercise the right of return, the customer must contact our Customer Service. It will be necessary to specify the order number, description(s) or reference number(s) of the product(s) to be returned, and how the reimbursement is to take place. Reimbursement is possible either via the original payment method or by means of a reimbursement coupon that will remain valid for 12 months after it is issued, after which no further reimbursement can be issued.

The customer also needs to check if the product(s) s/he wishes to return was/were acquired as part of any promotional campaign, and if, for that reason, s/he received any free product(s). If that is the case, it will be necessary not only to return the product(s) in question, but also the gift added for free. Both are required to comply with the aforementioned guidelines.

A pack, composed of various products, can only be returned in its entirety. If the customer wishes to return a product belonging to a pack, all products that are part of that particular pack must be returned. All products in the pack are required to comply with the aforementioned guidelines.

It is up to the customer to send the item(s) to the following address:

PROZIS – CENTRO LOGÍSTICO Rua do Cais n.º 198, Fontarcada 4830-345 Póvoa de Lanhoso Portugal

Returning incomplete, damaged or scratched products, products without their original packaging and/or label, or products that present signs of use, will not be accepted.

Returning products that will expire in less than a month, underwear or swimming clothes, or offers or products purchased with ProzisPoints will also not be accepted.

Should any item be received in any of the above-mentioned conditions or with the carrier label placed directly on the respective product packaging, the customer will lose the right to be reimbursed and will be granted 10 days to have the item(s) picked up from the above-mentioned facilities, paying for the collection costs.

EXCHANGES

The customer will have to return the item(s), request the respective reimbursement, and subsequently place a new order.
The entire return process is described in detail in the item RETURNS.

REIMBURSEMENT METHODS

PROZIS will do everything in its power to reimburse the customer as quickly as possible. There is, however, a maximum reimbursement period of 15 days from the day the product arrives at the above-mentioned warehouse.

If payment was made by credit card, reimbursement will be issued to the credit card used for the original payment and will appear on the customer's next bank statement. *

If payment was made by PayPal, reimbursement will be made to the respective PayPal account and will become available immediately. *

If the chosen payment method was Cash on Delivery or ATM/bank transfer, the customer will be asked for the necessary bank details of the account on which s/he wishes to receive the reimbursement. *

* The above-mentioned payment methods are not available for every country. Please check the information above, under "Payment Methods", to know the ones that are available for the customer's country.

The customer may also choose to be reimbursed via discount coupon, regardless of the original payment method used. This coupon will remain valid for 12 months from its creation date, after which it will be impossible to issue any further reimbursement.

RETURN COSTS

If PROZIS is so notified and if it there is confirmation of an error in the shipped product(s) or that flawed product(s) have been shipped, PROZIS will bear the costs of their return by collecting the product(s) in question at the delivery address. With this purpose in mind, an employee from the returns and reimbursements section of the PROZIS Customer Service team will get in touch with the customer to schedule the aforementioned collection and to provide any additional clarification on this matter.

In case the customer wishes to exercise his/her right to contract termination, and whenever the delivery address' city or any other selected by the customer has this service available, the customer will be able to return the product(s) in question at the PROZIS pick-up point. With this purpose in mind, an employee from the returns and reimbursements section of the PROZIS Customer Service team will get in touch with the customer to confirm the nearest pick-up point and to clarify any additional questions on this matter. If the customer chooses to return the order by any alternative way, the costs of said return will be borne by the customer.

1.4 Product Information

PROZIS takes all necessary precautions to ensure that all details, descriptions and prices of products on our website are correct. Nevertheless, situations may occur in which information regarding products, including prices and promotions, have not been published correctly. In cases like these, PROZIS reserves the right not to process orders containing such products. If a customer places an order for these products, they will be contacted by our Customer Service, informing them that it will not be possible to proceed with the order process.

Orders may also be rejected due to other reasons, such as:

 • out of stock products
 • inability to obtain payment authorisation
 • order is considered to be fraudulent

All products, campaigns, promotions and offers are limited to the available stock and/or stock allocated for the campaign in question.

Whenever an order is placed using the Cash on Delivery payment method*, and it contains a product that we no longer have in stock, it will be removed from the order and we will, after contacting the customer and confirming it should be so, dispatch the remaining products. If the order contains one or more products that are part of a pack, once the customer has been contacted for confirmation, this pack will be removed from the order entirely.

If the order has been paid for via Credit Card or PayPal*, and it contains a product that we no longer have in stock, it will be removed from the order and the remaining products will be dispatched so as not to delay the process. If the order contains one or more products that are part of a pack, this pack will be removed from the order entirely. The customer will always be informed about the changes made. A reimbursement via the original payment method will be issued immediately. The customer will be informed by the Customer Service team about both the changes made to the order and the scheduling of the reimbursement.

If the selected payment method was ATM or Bank Transfer*, and the order contains a product no longer in stock, it will be removed from the order and we will, after contacting the customer and confirming it should be so, dispatch the remaining products. If the order contains one or more products that are part of a pack, once the customer has been contacted for confirmation, the pack will be removed from the order entirely. Reimbursement can be issued immediately in the form of a coupon that will be valid for 12 months from its issue date, after which there will be no further reimbursements. A message will be sent to the customer by our Customer Service team about the changes made to the order and the reimbursement coupon code issued. If the customer prefers to be reimbursed via the original payment method, s/he can request this by replying to the Customer Service message and re-sending the reimbursement coupon code along with the details of the bank account to which the reimbursement is to be made (bank name, IBAN and SWIFT).

If the order contains a product that is back in stock and for which ProzisPoints were exchanged, it will also be removed from the order and the remaining products will be dispatched so as not to delay the process. The ProzisPoints will be returned to the customer's account immediately. The customer will be informed about the changes to the order and the restitution of the ProzisPoints.

* The above-mentioned payment methods are not available for every country. Please check the information above, under "Payment Methods", to know the ones that are available for the customer's country.

PROZIS reserves the right to change prices at any time, without prior notice.

Payments are always charged in Euros, even though prices may be displayed in other currencies. Some banks may charge currency conversion rates. PROZIS has no control over this matter and therefore takes no responsibility for it.

The products, information, services and other content provided on and via this website including, but not limited to, any products, information, e-mails, services and other content provided on any hyperlink, are provided in summary or aggregate form only. This information is not intended as a replacement for advice from the customer's physician or another healthcare professional, or for any information contained on or inside any product label or packaging. Before purchasing or using any product, information or service provided on or via this site, including, but not limited to, any product, information or service provided on any hyperlink, the customer should contact his/her physician or pharmacist.

The customer should not use the information available on this website to diagnose or treat any health condition, or to prescribe any medication or other treatment. The customer should consult his/her physician or pharmacist and carefully read all the information provided by the manufacturer of a given product, as well as the information on or inside the label or packaging of any food supplement, herbal or homeopathic, before starting any diet or exercise program or before starting any treatment for any health condition. Each person is different, and the way one person reacts to a particular product may be significantly different from the way other people react to the same product.

Unless otherwise indicated on this site, PROZIS does not endorse any specific product or service offered, advertised or sold on or via this website, including, but not limited to, any product or service offered, advertised or sold on or via any hyperlink. PROZIS is not responsible for any product or service advertised by a third party and available on any hyperlink as well as for any claims regarding quality or performance made by a third party. The customer is hereby advised that other websites on the Internet, including, but not limited to, hyperlinks and webpages containing a link to this site, may contain material or information that some people may find offensive or inappropriate, that is inaccurate, untrue, wrong or deceptive, that is defamatory, libellous, that infringes third-party rights or is otherwise illicit. PROZIS expressly denies any responsibility for the content, legality, decency or accuracy of any information, and of any products and services appearing on any hyperlink or on any website that links to this site.

1.5 Suggestions and Complaints

Our customers' opinion is very important to us, since it allows us to improve our services. As such, if for any reason our customers are not happy with said service, or in case they have any suggestions, we appreciate it if they can take a few minutes to report any situation, preferably by sending a message to our Customer Service team.

If the complaint is related to a specific order, customers have 14 days from the reception of the order to get in touch with our Customer Service team and report the issue detected.

If the customer received a defective or damaged product, or if the product received is different from the one s/he ordered, a video or at least some photographs that clearly show the issue detected and the state of the box in which the order was delivered must be attached to the complaint.

The customer should also keep the defective, damaged or switched product, as well as the order box, in his/her possession until told otherwise by our Customer Service team.

If the exterior state of the box is not in perfect conditions at the time the order is delivered, the customer must reject delivery at the risk of his/her complaint not being accepted later.

1.6 Alternative Dispute Resolution

In case of a dispute, the consumer can appeal to one of the Alternative Dispute Resolution bodies listed at the Portal do Consumidor, on the website www.consumidor.pt, or to one of the bodies listed on the European Commission's Online Dispute Resolution website at https://webgate.ec.europa.eu/odr.

Alternative Dispute Resolution bodies:

CNIACC - Centro Nacional de Informação e Arbitragem de Conflitos de Consumo
General competences
E-mail: [email protected]
Web: http://www.arbitragemdeconsumo.org

Centro de Informação, Mediação e arbitragem de Conflitos de Consumo do Algarve
Geographical area covered – contracts celebrated in the Faro district
E-mail: [email protected]
Web: http://www.consumidoronline.pt/

Centro de Arbitragem de Conflitos de Consumo do Distrito de Coimbra
Geographical area covered - contracts celebrated in the municipalities of: Arganil, Cantanhede, Coimbra, Condeixa-a-Nova, Figueira da Foz, Góis, Lousã, Mira, Miranda do Corvo, Montemor-o-Velho, Oliveira do Hospital, Penacova, Penela, Soure, Tábua and Vila Nova de Poiares.
E-mail: [email protected]
Web: http://www.centrodearbitragemdecoimbra.com

Centro de Arbitragem de Conflitos de Consumo de Lisboa
Geographical area covered - contracts celebrated in the Lisbon Metropolitan Area: Lisboa, Alcochete, Almada, Amadora, Azambuja, Barreiro, Cascais, Lisboa, Loures, Mafra, Moita, Montijo, Odivelas, Oeiras, Palmela, Seixal, Sesimbra, Setúbal, Sintra and Vila Franca de Xira.
E-mail: [email protected] / [email protected]
Web: http://www.centroarbitragemlisboa.pt

Centro de Informação de Consumo e Arbitragem do Porto
Geographical area covered - contracts celebrated in the Porto Metropolitan Area: Arouca, Espinho, Gondomar, Maia, Matosinhos, Oliveira de Azeméis, Porto, Póvoa de Varzim, Santa Maria da Feira, Santo Tirso, São João da Madeira, Trofa, Vale de Cambra, Valongo, Vila do Conde and Vila Nova de Gaia.
E-mail: [email protected]
Web: http://www.cicap.pt

Centro de Arbitragem de Conflitos de Consumo do Vale do Ave / Tribunal Arbitral
Geographical area covered - contracts celebrated in the municipalities of: Cabeceiras de Basto, Fafe, Felgueiras, Guimarães, Póvoa de Lanhoso, Póvoa de Varzim, Santo Tirso, Trofa, Vila do Conde, Vila Nova de Famalicão, Vizela, Vieira do Minho and Vizela.
E-mail: [email protected]
Web: http://www.triave.pt

CIAB – Centro de Informação, Arbitragem e Conflitos do Consumo
Geographical area of Amares, Arcos de Valdevez, Barcelos, Braga, Caminha, Esposende, Melgaço, Monção, Montalegre, Paredes de Coura, Ponte da Barca, Póvoa do Lanhoso, Terras do Bouro, Valença, Viana do Castelo, Vila Nova de Cerveira, Vieira do Minho and Vila Verde.
Email: [email protected]
Web: http://www.ciab.pt

Centro de Arbitragem de Conflitos de Consumo da Madeira
Email: [email protected]
Web: http://www.srrh.gov-madeira.pt


1.7 GWARANCJA

Ponieważ jednym z podstawowych praw klienta jest dostęp do towarów i usług, które są zgodne z zamówieniem i które posiadają gwarancję działania, PROZIS gwarantuje jakość swoich produktów przez 24 miesiące od daty ich zakupu (z wyjątkiem łatwo psujących się produktów). W ramach tej gwarancji zobowiązuje się, jeśli okaże się to zasadne, do:

 • naprawy zniszczonych produktów, gwarantującej ich właściwe funkcjonowanie i/lub jakość końcową;
 • wymiany produktu na identyczny produkt;
 • wymiany produktu na produkt o podobnych właściwościach i funkcjach, jeśli klient się na to zgodzi;
 • rozwiązania umowy i zwrotu pieniędzy, jeśli żadne z powyższych rozwiązań nie jest możliwe.

Aby skorzystać ze swojego prawa do gwarancji, klient każdorazowo będzie musiał złożyć reklamację do Zespołu Obsługi Klienta oraz zwrócić uszkodzony produkt lub produkt, który nie odpowiada zakupionemu towarowi.

Specjaliści z Zespołu Obsługi Klienta uważnie przyjrzą się produktowi(-m), aby stwierdzić, czy klient ma prawo do reklamacji. Reklamacja nie zostanie przyjęta m.in. w następujących przypadkach:

 • Produkt został uszkodzony przez zaniedbanie ze strony klienta, niechcący lub celowo. Produkt zużył się w prawidłowy sposób, w stopniu przewidzianym przez producenta.
 • Potwierdzenie nieprawidłowego działania lub wady opisywanej przez klienta jest niemożliwe. Próba reklamacji nosi znamiona oszustwa.

Jeśli klient rzeczywiście może skorzystać z prawa do gwarancji, PROZIS naprawi lub wymieni produkt albo też zwróci jego koszt klientowi najszybciej, jak to będzie możliwe. Maksymalny czas wynosi 30 dni od dnia, w którym klient otrzymał pisemne potwierdzenie e-mailem, że jego reklamacja została uznana.

W przypadku zwrotu pieniędzy kwota zostanie zwrócona klientowi w ten sam sposób, w jaki zapłacono za zamówienie, chyba że ustalono z klientem inny sposób.

Powyższe warunki nie mają wpływu na ustawowe prawa konsumenta.


1.8 Punkty ProzisPoints

1.8.1 Czym są punkty ProzisPoints?

ProzisPoints to punkty, które klient otrzymuje przy każdym zakupie od PROZIS. Każdemu produktowi przypisano określoną liczbę punktów ProzisPoints.

1.8.2. Jak mogę sprawdzić, ile punktów ProzisPoints otrzymam za zakup danego produktu?

Liczba punktów jest wyświetlana na stronie każdego produktu, po prawej stronie przy zdjęciu produktu, obok jego ceny.

1.8.3. Do czego służą punkty ProzisPoints i jak długo są ważne?

Punkty ProzisPoints można wymieniać na ekskluzywne prezenty lub gromadzić na koncie klienta i wykorzystywać przy kolejnych zakupach. Jeśli klient decyduje się zatrzymać punkty, przy kolejnym zamówieniu będzie mógł wybierać spośród większej liczby wartościowych prezentów. Punkty ProzisPoints są ważne przez 12 miesięcy od daty ich uzyskania; po tym okresie tracą ważność. Liczba wygasłych punków i data ich wygaśnięcia jest dostępna w historii punktów ProzisPoints każdego klienta.

1.8.4. Jak mogę wymienić punkty ProzisPoints na prezenty?

Po umieszczeniu produktów w koszyku i przejściu do etapu „Przejdź do podsumowania” zostanie wyświetlona strona informująca o łącznej liczbie punktów ProzisPoints dostępnych na koncie klienta. W kroku 1. podsumowania zamówienia klient może zdecydować, czy chce zachować swoje punkty ProzisPoints na później, czy chce wymienić je na prezenty, które zostaną wyświetlone po wybraniu tej opcji. Następnie klient wybiera prezenty i ich liczbę zgodnie z dostępnymi punktami i dodaje je do zamówienia, klikając „DODAJ DO KOSZYKA”. Tę procedurę wymiany punktów można powtarzać aż do ich wyczerpania.
Po wybraniu prezentów klient powinien kliknąć „DALEJ” w prawym dolnym rogu strony.

1.8.5. Skąd mogę mieć pewność, że produkty kupione za punkty ProzisPoints zostaną wysłane razem z pozostałymi zamówionymi produktami?

Podczas zatwierdzania produktów w koszyku, w kroku 4. („Podsumowanie”) prezenty kupione za punkty ProzisPoints będą oznaczone jako GRATIS, tzn. nie będzie im przypisany żaden koszt dla klienta. Jeśli wybrane prezenty nie wyświetlają się w taki sposób, klient powinien powtórzyć procedurę. Liczba punktów ProzisPoints wymienionych na prezenty i punktów zachowanych na przyszłe zamówienia wyświetla się u dołu strony.
Jeśli klient usunie prezenty z koszyka przed zakończeniem zamawiania, odpowiednia liczba punktów ProzisPoints zostanie zwrócona na jego konto.

1.8.6. Dlaczego warto gromadzić punkty ProzisPoints?

Klient może zdecydować się nie wydawać punktów ProzisPoints, tylko zachować je do czasu, aż uzbiera liczbę punktów wystarczającą do wymiany na jego wybrany prezent.

1.8.7. Jak mogę zdobyć więcej punktów ProzisPoints?

Klient może otrzymać więcej punktów ProzisPoints, komentując produkty zakupione w sklepie internetowym. W tym celu należy napisać krótki komentarz na temat cech lub jakości produktu. Jeśli komentarz będzie zgodny z wewnętrznymi wytycznymi w tym zakresie, zostanie zatwierdzony i automatycznie opublikowany na stronie internetowej. Klient otrzymuje 20 punktów ProzisPoints za zatwierdzony komentarz i dodatkowe 20 punktów ProzisPoints, jeśli zdecyduje się udostępnić ten komentarz w serwisie Facebook®. Ponadto klient może zdobyć dodatkowe 50 punktów za pomyślnie ukończony zakup w sklepie internetowym, jeśli pod koniec zakupów wybierze opcję udostępnienia zawartości zamówienia na swoim prywatnym profilu w serwisie Facebook®. Wówczas klient zostanie przekierowany na oficjalną stronę tego serwisu, gdzie wyświetlony zostanie gotowy do udostępnienia promocyjny post PROZIS. Dodatkowe punkty zostaną zapisane na koncie klienta PROZIS po zafakturowaniu zamówienia, poza zamówieniami z wybraną opcją płatności za pobraniem, w których wypadku punkty zostaną przyznane, gdy kurier potwierdzi dostawę.
PROZIS może zwiększyć liczbę punktów przypisanych do zakupu poszczególnych produktów, jeśli zamówienie zostanie udostępnione w serwisie Facebook® lub gdy w ramach kampanii promocyjnych zostanie wybrana objęta promocją metoda płatności.

1.8.8. Jaką wartość ma jeden punkt ProzisPoint?

Każdy punkt ProzisPoint ma wartość 0,01€.

1.8.9. Gdzie znajdę szczegółowe informacje o moich punktach ProzisPoints?

Klient może sprawdzić liczbę zgromadzonych punktów ProzisPoint i historię dysponowania nimi na swoim koncie PROZIS. Wystarczy zalogować się, przejść do swojego konta i sprawdzić historię w tabeli „ProzisPoints”. Na tej stronie klient może zobaczyć prezenty zamówione za punkty ProzisPoints, liczbę punktów uzyskanych za każdy produkt i zamówione ilości oraz łączną liczbę punktów ProzisPoints dostępnych i przetwarzanych.

1.8.10. Co to znaczy, że punkty ProzisPoints „są przetwarzane”?

Może to oznaczać różne sytuacje, w zależności od wybranej metody płatności. Jeśli wybrano płatność przy odbiorze, to, że punkty ProzisPoints „są przetwarzane” oznacza, że dostawa zamówienia, za które klient uzyskał punkty, nie została jeszcze potwierdzona przez kuriera. Punkty ProzisPoints będą dostępne na koncie klienta, gdy tylko zamówienie zostanie dostarczone, a jego status zmieni się na „wysłane”.
Jeśli wybrano inną metodę płatności, to, że punkty ProzisPoints „są przetwarzane” oznacza, że zamówienie, za które klient uzyskał punkty ProzisPoints, nie zostało jeszcze wysłane i zafakturowane. Punkty ProzisPoints będą dostępne na koncie klienta, gdy tylko status zamówienia zmieni się na „wysłane”.

1.8.11. Prezenty, na które wymieniłem punkty ProzisPoints nie zostały dostarczone z zamówieniem. Co się stało?

Jeśli klient usunie jeden lub więcej produktów z koszyka po wybraniu prezentów za punkty ProzisPoints, prezenty również zostaną usunięte, a odpowiednia liczba punktów ProzisPoints zostanie zwrócona na konto. Jeśli wybrane prezenty nie zostały włączone do zamówienia, klient powinien sprawdzić w historii punktów ProzisPoints, czy punkty wydane na prezenty zostały na pewno zabrane z konta. Jeśli nie, oznacza to, że prezenty nie zostały prawidłowo dodane do koszyka i w związku z tym nie zostały włączone do zamówienia.

1.8.12. Punkty ProzisPoints, które zebrałem i wymieniłem na prezenty podczas jednego z zamówień, nie są widoczne w historii punktów ProzisPoints. Dlaczego?

Może to być skutkiem jednej z następujących sytuacji:

 • Zamówienie zostało anulowane: punkty ProzisPoints użyte i zebrane za to zamówienie również zostały anulowane, dlatego nie są już widoczne w historii punktów ProzisPoints.
 • Zamówienie zostało zwrócone do PROZIS: punkty ProzisPoints użyte i zebrane za to zamówienie zostały anulowane po dotarciu zamówienia do naszego magazynu, dlatego nie są już widoczne w historii punktów ProzisPoints.
 • Klient zwrócił jeden lub więcej produktów ze swojego zamówienia: po przetworzeniu zwrotu przez nasz magazyn punkty ProzisPoints zebrane za zamówienie danego(-ych) produktu(-ów) zostały anulowane, dlatego nie są już widoczne w historii punktów ProzisPoints.
 • Jeden lub kilka produktów, które otrzymał klient, był(o) uszkodzony(ch): po rozpatrzeniu skargi przez nasz Zespół Obsługi Klienta punkty ProzisPoints zebrane za zakupiony(-e) produkt(y) i wymienione na prezenty zostały anulowane, dlatego nie są już widoczne w historii punktów ProzisPoints.
 • Klient nie otrzymał jednego lub kilku zamówionych produktów: po rozpatrzeniu skargi związanej z brakującym(i) produktem(-ami) przez nasz Zespół Obsługi Klienta punkty ProzisPoints uzyskane za zakup produktu(-ów) i/lub wymienione na prezenty zostały anulowane, dlatego nie są już widoczne w historii punktów ProzisPoints.

1.8.13. Moje saldo punktów ProzisPoints jest ujemne. Dlaczego?

Może to być skutkiem jednej z następujących sytuacji:

 • Zamówienie zostało zwrócone do PROZIS, a punkty ProzisPoints uzyskane za to zamówienie zostały wymienione na prezenty w kolejnym zamówieniu: punkty ProzisPoints powiązane z każdym zwróconym zamówieniem są anulowane, gdy zamówienie dotrze do naszego magazynu. Saldo punktów ProzisPoints jest aktualizowane po zakończeniu zwrotu. W związku z tym, gdy klient składa nowe zamówienie i wykorzystuje punkty ProzisPoints uzyskane za zwrócone zamówienie, saldo będzie ujemne.
 • Część lub całe zamówienie zostało zwrócone i część lub wszystkie punkty ProzisPoints uzyskane za zamówiony(-e) produkt(y) zostały wymienione na prezenty podczas tego samego zamówienia: punkty ProzisPoints uzyskane za zakup produktu są anulowane, gdy produkt zostanie zwrócony do naszej siedziby. W związku z tym, gdy klient wymienia punkty ProzisPoints na prezenty, a następnie decyduje się zwrócić produkt(y), saldo punktów ProzisPoints będzie ujemne.

1.8.14. Czy można wymienić lub zwrócić produkty, na które wymieniło się punkty ProzisPoints?

PROZIS nie umożliwia wymiany ani zwrotu produktów, na które wymieniono punkty ProzisPoints.

1.8.15. Czy mogę wymienić wszystkie swoje punkty ProzisPoints na prezenty przy jednym zamówieniu?

Jednorazowo można wymienić maksymalnie 6500 punktów ProzisPoints oraz wszystkie punkty ProzisPoints, które klient otrzymuje za aktualnie składane zamówienie.


II – Warunki Ochrony Danych Osobowych i Polityka Prywatności

2.1. Wprowadzenie

Przeglądając stronę internetową PROZIS i rejestrując się jako klient w sklepie internetowym, klient potwierdza, że zrozumiał i akceptuje niniejsze Warunki Ochrony Danych Osobowych i Politykę Prywatności.

PROZIS nieustannie dba o ochronę prywatności danych osobowych i działa zapobiegawczo w kwestii bezpieczeństwa strony internetowej i ochrony danych swoich klientów i odwiedzających.

Nowe środki ochrony danych wprowadzono zarówno w celu zweryfikowania, czy przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z prawem, jak i zagwarantowania, że prawa przyznane osobom, do których dane te się odnoszą, są przestrzegane, oraz do wzmocnienia gwarancji poufności danych osobowych. W tym celu i dzięki wyspecjalizowaniu kanałów obsługi klienta PROZIS dąży do promowania bardziej jasnego i obiektywnego przekazywania celu i przejrzystości przetwarzania danych osobowych.

Dlatego też informacje zawarte w tym tekście mają na celu przekazanie w jasny, jednoznaczny sposób treści warunków ochrony danych osobowych i polityki prywatności, danych, które będą przetwarzane zgodnie z warunkami obowiązującego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (odtąd zwanego RODO) oraz określone przez relacje handlowe pomiędzy osobą, której dane dotyczą, i PROZIS.


2.2. Rodzaje przetwarzanych danych osobowych

Ogólnie dane osobowe będą gromadzone w trzech sytuacjach wynikających bezpośrednio z rodzaju działalności PROZIS:


2.2.1. Rejestracja użytkownika: utworzenie konta klienta PROZIS i cel przetwarzania danych

Klientowi udostępnia się strefę prywatną, gdzie wprowadza on dane potrzebne do identyfikacji oraz utworzenia konta klienta. Pierwszy zakup zależy od podania dodatkowych danych osobowych, ponieważ są one kluczowe do identyfikacji osoby jako klienta oraz dostawy towarów.

Wszystkie obowiązkowe pola w formularzach na etapie rejestracji są oznaczone gwiazdką (*).


PROZIS zobowiązuje się do ochrony danych klientów i zgodnie z prawem nieudostępniania ich nigdy stronom trzecim bez wiedzy lub zgody klienta.

Podczas przetwarzania zamówienia klienta niektóre dane osobowe, takie jak adres i kod pocztowy - mogą być udostępniane stronom trzecim wyłącznie w celu zapobiegania i wykrywania oszustw, zawsze na żądanie odpowiednich organów.


Również podczas robienia zakupów na stronie klient jest proszony o podanie adresu dostawy i danych do płatności, aby można było zagwarantować jak największą wydajność i przestrzeganie terminów.


Dostarczone dane będą przechowywane wyłącznie tak długo, jak będzie to konieczne, co zwykle oznacza okres dopóki konto klienta jest aktywne. Z tego względu, gdy tylko klient uruchomi procedurę zamknięcia konta, jego dane osobowe zostaną trwale usunięte, oprócz danych potrzebnych do wypełnienia zobowiązań prawnych, które to dane będą przechowywane w specjalnej bazie danych i tylko tak długo, jak będzie to absolutnie konieczne. Gdy klient zechce złożyć na stronie nowe zamówienie, będzie musiał ponownie się zarejestrować i będzie podlegał warunkom obowiązującym w tym czasie.


Możemy również gromadzić inne informacje dotyczące korzystania przez klienta ze strony internetowej, co robimy wyłącznie po potwierdzeniu, że osoba, której dotyczą dane, jest tego świadoma, i, jeśli to konieczne, udzieliła na to specjalnej zgody, i wyłącznie w celu poprawy obsługi klienta. W celu oceny i certyfikacji jakości usług i wydajności odpowiedzi PROZIS udostępnia dane specjalizującym się w tym podmiotom, tj. eKomi Ltd., Trustpilot i Trustedshop.
Ukończenie rejestracji klienta spowoduje wysłanie potwierdzenia rejestracji na adres e-mail powiązany przez klienta z kontem klienta, które to potwierdzenie będzie zawierało łącze do niniejszego tekstu.

W kwestii aktualizacji danych klienta , gdy klient chce sprawdzić dane udostępnione PROZIS, może zrobić to, wchodząc na swoje konto klienta PROZIS. Klient ma obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa swoich danych dostęowych do konta, ponieważ jakiekolwiek i wszelkie podjęte działanie lub zapytanie wystosowane z jego konta podlega wyłącznej odpowiedzialności klienta, zakładając, że przeprowadzono opisane poniżej procedury potwierdzenia tożsamości klienta.

Radzimy, aby klient nie zapisywał swojego hasła w przeglądarce, ponieważ każdy, kto ma dostęp do jego komputera, będzie miał możliwość uzyskania dostępu do jego danych osobowych.


W jakim celu są wykorzystywane zgromadzone dane?

Dane klienta są przetwarzane w celach, takich jak przetwarzanie zamówienia, powiadamianie o ewentualnych zmianach w funkcjonowaniu strony, prowadzeniu ankiet i oceny interakcji w celach statystycznych.

Od czasu do czasu możemy również wysyłać drogą e-mailową informacje dotyczące produktów i usług, informacje o kampaniach, promocjach i ofertach specjalnych. Jeśli klient nie życzy sobie kontaktu w wymienionych celach, może anulować subskrypcję newslettera, wybierając opcję „opt-out” w zakładce „Zarządzaj uprawnieniami”, w strefie danych konta, i klikając udostępnione w tym celu łącze.


2.2.2. Kontakt klienta z PROZIS

Zawsze gdy klient ze swojej inicjatywy kontaktuje się z PROZIS, aby uzyskać informacje o produktach, procedurze zakupu, statusie zamówienia lub w celu zgłoszenia jakiejkolwiek sytuacji związanej ze stroną internetową, PROZIS może gromadzić dodatkowe dane osobowe w różnych celach, o których klient jest wówczas szczegółowo informowany, a które generalnie wpisują się w następujące sytuacje: 

i) potwierdzenie   tożsamości klienta i przyczyny kontaktu.

Firma PROZIS wdrożyła dodatkowe środki stosowane do potwierdzania tożsamości osoby, w przypadkach gdy kontaktuje się ona z nami telefonicznie, jako sposób na zapewnienie, że dzwoni do nas faktycznie osoba, której dotyczą dane.

W związku z tym począwszy od 25 maja 2018 roku operator będzie kontynuował rozmowę dopiero po przekazaniu w jasny, obiektywny sposób celu i warunków potwierdzenia tożsamości klienta oraz po otrzymaniu od tegoż klienta potwierdzenia woli kontynuowania rozmowy na takich warunkach.

Mając to na uwadze, operator zapyta o pozwolenie na dostęp do historii zakupów z ostatnich 6 (sześciu) miesięcy i zrobi to tylko po wymienieniu przez klienta jednego lub więcej produktów zakupionych w ramach poprzednich zamówień.

Alternatywnie, po opisaniu tego mechanizmu potwierdzania tożsamości, na numer telefonu komórkowego lub adres e-mail zarejestrowany na koncie klienta może zostać wysłany alfanumeryczny kod weryfikacyjny, który należy podać operatorowi na początku rozmowy.

Po potwierdzeniu tożsamości klienta operator zada kilka podstawowych pytań w oparciu o powód kontaktu, aby lepiej zrozumieć sytuację i ewentualnie przekierować klienta do innego pracownika Zespołu Obsługi Klienta specjalizującego się w danym temacie.

Możliwość nagrywania rozmowy w celu oceny jakości obsługi zależy od uprzedniej, wyraźnej zgody klienta.


Przy każdorazowym kontakcie pomiędzy klientem i Zespołem Obsługi Klienta, i gdy sytuacja, która spowodowała ten kontakt, zostanie uznana za rozwiązaną, klient otrzyma wiadomość e-mail z potwierdzeniem aktualnego statusu skargi/żądania. Wszelkie dane osobowe będące częścią procedury początkowego kontaktu będą przechowywane przez 30 miesięcy i po tym czasie zostaną trwale usunięte. Jeśli klient wyrazi na to zgodę, w celach statystycznych zarejestrowany zostanie poziom jego zadowolenia z obsługi klienta. Nie oznacza to zachowania jakichkolwiek danych osobowych, a wyłącznie anonimowej oceny poziomu zadowolenia.

2.2.3. Kontakt PROZIS z klientem

PROZIS może potrzebować skontaktować się z klientem w sprawie konkretnego zamówienia, jak również w celu:

i) potwierdzenia lub poprawienia jakichkolwiek danych osobowych niezbędnych do dokończenia procesu dostawy (np. adresu dostawy). W takim przypadku firma kontaktuje się pod numerem zarejestrowanym w aktach klienta. Po nawiązaniu połączenia, w razie konieczności operator potwierdza tożsamość rozmówcy zgodnie z procedurą opisaną w punkcie 2.2.2;
ii) poinformowania klienta, że na jego skrzynkę odbiorczą na koncie klienta wysłano wiadomość w związku z wyczerpaniem jednego lub kilku artykułów z zamówienia, oraz że klient może wybrać, czy chce otrzymać pełen zwrot kosztów niedostępnych produktów, czy chce, aby zostały one wymienione na podobne produkty, jak wspomniano w punkcie 1.4 Ogólnych Warunków Sprzedaży.

2.2.4. Pliki cookies i inne narzędzia marketingowe

2.2.4.1. Klasyfikacja i opis plików cookie

Pod względem rodzaju:

Niezbędne – umożliwiają przeglądanie strony i korzystanie z jej funkcji. Bez tych plików cookies przetwarzanie zapytań jest niemożliwe.

Funkcjonalne - gromadzą informacje dotyczące sposobu, w jaki użytkownik korzysta ze strony internetowej, co ma na celu poprawę jej funkcjonalności. Dzięki temu PROZIS może lepiej zrozumieć, które produkty i promocje najlepiej odpowiadają zainteresowaniom i potrzebom klienta poprzez: sporządzanie statystyk zachowania klienta nieindywidualnego i jego korzystania ze strony, pomiar skuteczności kampanii reklamowych, usprawnianie mechanizmów wyszukiwania itp., dla poprawy wydajności strony i odpowiedzi. Z tego względu, w celach tu omówionych, wykorzystuje się także pliki cookies autoryzowanych stron trzecich.


Analityczne - używane anonimowo w celach statystycznych i do poprawy działania strony, bez gromadzenia danych osobowych. Umożliwiają wyróżnienie produktów, którymi mogą być zainteresowani klienci lub odwiedzający, monitorowanie wydajności strony, określania najskuteczniejszego sposobu łączenia stron, a nawet zrozumienia, dlaczego niektóre strony otrzymują komunikaty o błędzie.


Pod względem czasu umieszczenia:

Stałe - są one zapisywane na komputerze lub innym urządzeniu klienta, między sesjami przeglądarki, dla zachowania określeń lub preferencji i poprawienia korzystania ze strony przy kolejnej wizycie. Niektóre z tych plików cookies są dostarczane przez autoryzowane strony trzecie i ograniczają się do: prezentowania kampanii i produktów, które mogą zainteresować klienta, retargetingu (reklamowania produktów PROZIS na stronach internetowych partnerów lub ich profilach w mediach społecznościowych bez zapisywania danych osobowych lub profili użytkowników, co oznacza, że nie ujawniają żadnych danych osobowych stronom trzecim, ponieważ reklama jest całkowicie anonimowa).


Sesyjne – ograniczone do logowania danego użytkownika, co oznacza, że wygasają po wylogowaniu z przeglądarki. Ich celem może być wyświetlanie produktów dodanych poprzednio do koszyka, identyfikacja problemów i zapewnienie sprawniejszego wyszukiwania. Niektóre sesyjne pliki cookies mogą być również gwarancją zwiększonego bezpieczeństwa.

Opis plików cookie

Niezbędne


Nazwa pliku cookie Cel
przsid Ten plik cookie to „sesja cookie”. Pozwala on nam identyfikować, kim jesteś, gdy przechodzisz między stronami.
_am Służy do sprawdzania, czy przeglądasz naszą witrynę internetową w wersji standardowej, czy mobilnej.


Inne pliki cookie


Nazwa pliku cookie Cel
_sl Plik cookie do zapisywania bieżącego sklepu i języka.
_rm Ten plik cookie jest tworzony po wybraniu opcji „pamiętaj mnie” podczas logowania. Nie zapisuje informacji osobowych takich jak nazwa użytkownika czy hasło. Dane są usuwane w momencie wylogowania się ze swojego konta.
_gvawy Plik cookie pokazujący/ukrywający wyskakujące okienka dotyczące prezentów lub konkursów.
__redir, __rrid, __rridul, __clkid, __sid_ot, __usrid_ot, __vh_ot, __cph_ot, __rfa_ot Pliki cookie umożliwiające anonimowe kontrolowanie odwiedzin i odsłon strony.
nws_ck Plik cookie pokazujący/ukrywający „trwały górny pasek”.
selected_elem Plik cookie do zapisywania danych o działaniach wymagających logowania (uruchamia je po zalogowaniu).
BIGipServer Pliki cookie zaczynające się od „BIGipServer” (plik cookie trwałości BIG-IP) są używane w celu poprawy wydajności i bezpieczeństwa witryny internetowej.
incap_ses_, visid_incap_ Pliki cookie zaczynające się od „incap_ses_” lub „visid_incap_” są używane w celu poprawy wydajności i bezpieczeństwa witryny internetowej.


Pliki cookie innych podmiotów


Google Analytics

Nazwa pliku cookie Cel
_ga Używane do odróżniania użytkowników.
_gat Używane do ograniczania liczby żądań.
__utma Używane do rozróżniania użytkowników i sesji. Plik cookie jest tworzony, gdy biblioteka javascript jest uruchomiona i nie istnieje żaden plik cookie __utma. Plik cookie jest aktualizowany za każdym razem, gdy dane są przesyłane do Google Analytics.
__utmb Służy do określania nowych sesji/wizyt. Plik cookie jest tworzony podczas działania biblioteki javascript i gdy nie istnieje plik cookie __utmb. Plik cookie jest aktualizowany za każdym razem, gdy dane są wysyłane do Google Analytics.
__utmc Nieużywany. Dawniej ten plik cookie działał w połączeniu z plikiem cookie __utmb w celu określenia, czy użytkownik korzystał z nowej sesji.
__utmz Zapisuje źródło komunikacji lub akcję, która wyjaśnia, jak użytkownik dotarł do naszej witryny. Ten plik cookie jest tworzony w momencie wykonywania biblioteki javascript i jest aktualizowany za każdym razem, gdy dane są wysyłane do Google Analytics.


Youtube

Nazwa pliku cookie Cel
SID, LOGIN_INFO, PREF, SSID, HSID, VISITOR_INFO1_LIVE Te pliki cookie są używane przez serwis YouTube do przechowywania preferencji użytkownika. Niektóre z nich zawierają tyle informacji, że można je uznać za śledzące pliki cookie.


Add This

Nazwa pliku cookie Cel
uid Niepowtarzalny i automatycznie wygenerowany identyfikator użytkownika
di/dt Pliki cookie, które pomagają w zarządzaniu okresem ważności innych plików cookie
bt Modelowanie zainteresowań użytkownika
uvc Mierzy, jak często widzimy użytkownika AddThis
ssc/psc/uvc Te pliki cookie są wykorzystywane w rejestrowaniu udostępnień użytkowników i ich aktywność na portalach społecznościowych
loc Geolokalizacja. Używane, aby ułatwić wydawcom określenie w przybliżeniu lokalizacji osób, które udostępniają informacje
__atuvc, __atuvs Tworzone i odczytywane przez witrynę AddThis


Globalsign.com

Nazwa pliku cookie Cel
__cfduid Służy do obejścia wszelkich ograniczeń bezpieczeństwa na podstawie adresu IP użytkownika. Nie zawiera żadnych informacji identyfikujących użytkownika.2.2.4.2. Włączanie i wyłączanie plików cookies i innych podobnych technologii

Newslettery i inna korespondencja mogą zawierać dane służące do stwierdzenia w celach statystycznych, czy zostały otwarte i czy kliknięto na zawarte w nich łącza. Jednakże klient zawsze ma możliwość anulowania newslettera i korespondencji e-mailowej poprzez wybranie opcji wymienionej w otrzymywanych wiadomościach.

Ponadto klient będzie mógł zarządzać wykorzystaniem plików cookies i innych podobnych technologii w menu pomocy przeglądarki. Jak wspomniano w komunikacie u góry tej strony, dostęp do sklepu online PROZIS jest uzależniony od wykorzystania plików cookies, co oznacza, że ich wyłączenie może warunkować przeglądanie strony.

Więcej informacji można znaleźć w informacji udostępnianej przez każdą przeglądarkę lub artykułach zawierających szczegółowe informacje na ten temat (np. http://www.allaboutcookies.org).


2.2.4.3. Spersonalizowane wiadomości w ramach promocji produktów

W zależności od tego, czy klient wybierze usługę standardową czy spersonalizowaną, PROZIS może lub nie wysyłać e-maile w formie powiadomień lub newsletterów, za pośrednictwem których realizuje ogólne lub zorientowane na klienta kampanie promocyjne. W obu przypadkach do takiej komunikacji może dojść jedynie po potwierdzeniu, że klient wyraźnie i jednoznacznie wyraził na to zgodę i że został poinformowany o swoim prawie do anulowania w dowolnej chwili uprawnień przyznanych w tym celu. Klient może sprawdzić, jakie uprawnienia przyznał w zakresie przetwarzania danych osobowych w zakładce „Zarządzaj uprawnieniami” na swoim koncie.

Dane osobowe w ramach osobistej komunikacji są przetwarzane w ścisłej zgodności z RODO zarówno przez pracowników PROZIS, jak i strony trzecie, którym wyżej wspomniane dane są ujawniane w celu przeprowadzenia działań niezbędnych do uruchomienia kampanii promocyjnych.


2.2.4.4. Przekierowanie

Niektóre łącza na stronie przekierowują klienta na zewnętrzne strony partnerów PROZIS. Klikając takie łącza, opuszcza się stronę PROZIS. Ponieważ kontrolowanie tych stron nie jest możliwe, PROZIS nie ponosi odpowiedzialności za żadne treści na nich zamieszczone.

2.3. Bezpieczeństwo przetwarzania

PROZIS używa jednego z najbezpieczniejszych systemów zamawiania produktów online i stale ulepsza swoje oprogramowanie, aby zapewnić swoim klientom jak największe bezpieczeństwo. Używamy certyfikatu serwera - znanego również jako certyfikat elektroniczny - który zabezpiecza tożsamość klientów, oraz szyfrowania SSL (Secure Sockets Layer) do transmisji danych. 

2.4. Ograniczenie celu, dostępu i przechowywania

PROZIS zobowiązuje się do wykorzystywania danych osobowych klientów i odwiedzających wyłącznie w celach niezbędnych do prowadzenia swojej działalności, z zachowaniem ograniczeń wynikających z zakresu wspomnianej działalności lub zakresu zgody wyraźnie udzielonej przez osoby, których dane dotyczą. Oznacza to, że dane będą przekazywane stronom trzecim tylko za wiedzą i zgodą osoby, której dane dotyczą, w przypadkach, w których PROZIS jest prawnie zobowiązane do ich przekazania.

W związku z tym PROZIS gwarantuje, że pracownicy firmy korzystają tylko z tych danych, które są potrzebne do wykonania danego działania. Pracownicy są identyfikowani i monitorowani zgodnie z funkcjami i zadaniami przydzielonymi im w zakresie stosunku umownego.


2.5. Prawa osoby, której dotyczą dane

2.5.1. Prawo do informacji i prawo dostępu do danych osobowych

Klienci mają prawo żądać w dowolnej chwili udzielenia informacji o przechowywanych danych osobowych, co do kategorii, pochodzenia i odbiorcy(-ów), okresu przechowywania danych, celów przetwarzania, identyfikacji administratora danych, inspektora ochrony danych i kontaktów do nich.

W przypadku gdy żądania osoby, której dotyczą dane, są wyraźnie bezzasadne lub wygórowane, PROZIS może naliczyć opłatę w wysokości 100 EUR/h (sto euro za godzinę) za przetworzenie wniosku. Opłatę tę należy uregulować w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych od otrzymania instrukcji dotyczących płatności. Instrukcje są wysyłane na piśmie na adres e-mail podany przez osobę, której dotyczą dane i/lub SMS-em na numer telefonu zarejestrowany na koncie użytkownika lub podany w odpowiednim zapytaniu o informacje.


2.5.2. Prawo do poprawiania i usunięcia danych osobowych

Aby skorzystać z prawa do poprawiania danych, klient powinien przesłać żądanie, podając dane do zmiany oraz ich nowe brzmienie e-mailem na adres [email protected] lub listem poleconym na adres administratora danych: ONSALESIT, S.A., Zona Franca Industrial, Plataforma 28, Pav. K, Mod. 6, Caniçal, 9200-047 Machico, Portugal. W ten sam sposób klient może skorzystać z prawa do usunięcia danych osobowych. W obu przypadkach klient otrzyma potwierdzenie tym samym kanałem, jakim uzyskał odpowiedź na swoje żądanie, zgodnie z żądaniem. 

2.5.3. Prawo do zgłoszenia sprzeciwu i wycofania udzielonej zgody

Dla podkreślenia zasady przejrzystości w przetwarzaniu danych osobowych i komunikacji z klientem PROZIS umożliwia klientowi modyfikowanie w dowolnej chwili uprawnień do przetwarzania danych przyznanych dla każdego ze wskazanych celów. Poprzez mechanizmy „opt-in” i „opt-out” udostępnione do aktywacji i dezaktywacji przyznanych uprawnień (w zakładce „Zarządzaj uprawnieniami” na koncie klienta) klient może modyfikować lub wycofać zgody udzielone w celu otrzymywania spersonalizowanych wiadomości mających na celu optymalizację relacji PROZIS-klient lub spersonalizowanych usług.

Jako sposób na zagwarantowanie prawa do wycofania zgody i ograniczenia przetwarzania danych osobowych PROZIS zapewnia klientowi dostęp do zarządzania uprawnieniami w zakładce „Zarządzaj uprawnieniami”, w strefie prywatnej, w zakładce „Historia uprawnień”.


2.6. Zmiany w Polityce Kontaktu i Prywatności

2.6.1. Wszelkie zmiany w niniejszych Warunkach Ochrony Danych Osobowych i Polityce Prywatności powinny być publikowane na stronie internetowej PROZIS, a wszystkie poprzednie wersje dostępne tutaj.

2.6.2. Zgodnie z rozporządzeniem RODO administratorem danych osobowych jest przedsiębiorstwo detaliczne ONSALESIT, S.A., nr identyfikacyjny przedsiębiorcy 506806693, z siedzibą pod adresem: Zona Franca Industrial, Plataforma 28, Pavilhão K, Modelo 6, Caniçal, 9200-047 Machico, Portugal.

2.6.3. Nieprawidłowości, niezgodności i wszelkie ograniczenia bezpieczeństwa danych osobowych należy niezwłocznie zgłaszać administratorowi danych osobowych w PROZIS, wysyłając e-mail na adres [email protected]


  Pobierz Warunki
Ta strona wykorzystuje pliki cookies do poprawy komfortu przeglądania oraz do celów statystycznych. Odwiedzając ją, wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie. Więcej informacji na temat wykorzystywanych plików cookies, zarządzania nimi oraz wyłączenia ich na tym urządzeniu można znaleźć tutaj.