ProzisPoints

1. Čo sú ProzisPoints?

ProzisPoints sú body, ktoré zákazník získava za nákup produktov z obchodu Prozis.
Ku každému produktu je priradený určitý počet ProzisPoints.

2. Kde zistím, akú hodnotu ProzisPoints majú produkty?

Na stránke každého produktu je zobrazený zodpovedajúci počet ProzisPoints.
Počet bodov sa nachádza napravo od fotografie produktu, vedľa jeho ceny.

3. Na čo môžu byť ProzisPoints použité?

ProzisPoints môžu byť vymenené za exkluzívne darčeky, alebo uložené na účte zákazníka a použité pri ďalších objednávkach. Keď sa zákazník rozhodne body zbierať, neskôr ich môže vymeniť za hodnotnejšie darčeky.

4. Ako sa dajú ProzisPoints vymeniť za darčeky?

V procese platby objednávky sa zobrazí krok, v ktorom je zákazník informovaný o celkovom počte ProzisPoints na jeho účte. V tejto fáze si môže vybrať, či si body uloží na neskoršie objednávky, alebo ich vymení za darčeky dostupné v hodnote ProzisPoints, ktoré má v tej chvíli nazbierané.
Zákazník si môže vybrať darček(y) a množstvo v závislosti od jeho počtu ProzisPoints a potom ho/ich pridať k objednávke kliknutím na "PRIDAŤ DO KOŠÍKA". Tento proces môže byť opakovaný dovtedy, kým zákazník neminie všetky svoje ProzisPoints.
Keď zákazník dokončí výber darčekov za ProzisPoints, klikne na "ĎALŠÍ KROK" v pravom dolnom rohu stránky.

5. Budú darčeky získané prostredníctvom ProzisPoints poslané s ostatnými produktami v objednávke?

V štvrtom kroku objednávania zákazník potvrdí položky v nákupnom košíku a darčeky získané s ProzisPoints sa objavia na prehľade objednávky spolu s poznámkou "FREE" ("ZDARMA"), čo znamená, že tieto darčeky nevyžadujú žiadnu platbu. V prípade, že sa vybrané darčeky nezobrazujú v prehľade objednávky správne, odporúčame zákazníkovi zopakovať krok výmeny ProzisPoints za darčeky.
Na konci rovnakej stránky sa zobrazuje koľko ProzisPoints bolo vymenených za darčeky a koľko ProzisPoints ostáva k dispozícii. Ak zákazník odstráni niektorý z darčekov z nákupného košíka pred dokončením objednávky, príslušný počet ProzisPoints sa vráti na jeho účet.

6. Prečo je výhodné zbierať ProzisPoints?

Ak sa zákazník rozhodnie ProzisPoints zbierať, bude mať postupne prístup k hodnotnejším darčekom.

7. Existujú iné spôsoby ako získať ProzisPoints?

Zákazník môže získať viac ProzisPoints ak okomentuje produkt, ktorý si zakúpil. V prípade, že je komentár v súlade s našími pravidlami, bude schválený a zverejnený na stránke Prozis.
Zákazník za schválený komentár získa 20 ProzisPoints.

8. Aká je hodnota jedného bodu ProzisPoints?

Každý bod ProzisPoints má hodnotu 0.0100.

9. Kde môžem nájsť viac informácií o ProzisPoints?

Prehľad o všetkých pohyboch ProzisPoints je dostupný na účte zákazníka. Po prihlásení je potrebné kliknuť na meno zákazníka a z menu vybrať kolonku "ProzisPoints".
Stránka ukazuje, za aké darčeky boli ProzisPoints vymenené, koľko ProzisPoints zákazník získal pri každom nákupe a počet ProzisPoints, ktoré sú v dispozícii a ktoré čakajú na schválenie.

10. Čo znamená, keď ProzisPoints čakajú na schválenie?

Znamená to, že objednávka, v ktorej zákazník získal alebo použil ProzisPoints ešte nebola odoslaná a fakturovaná. Keď sa stav objednávky zmení na "Odoslaná", ProzisPoints budú schválené.

11. Darčeky získané prostredníctvom ProzisPoints neboli zahrnuté v objednávke. Prečo?

Ak zákazník odstráni jednu alebo viacero položiek z nákupného košíka potom, ako si vybral darčeky za ProzisPoints, tieto budú z košíka automaticky odstránené a príslušný počet ProzisPoints bude vrátený na účet.
Ak nie sú vybrané darčeky zahnuté v objednávke, odporúčame zákazníkovi overiť si pohyby jeho ProzisPoints v príslušnej sekcii. Ak nezaznamená úbytok ProzisPoints, znamená to, že darčeky neboli správne pridané do nákupného košíka a preto nie sú zahrnuté v objednávke.

12. ProzisPoints získané a vymenené za darčeky pri určitej objednávke sa neobjavujú v prehľade pohybov ProzisPoints. Prečo?

Táto situácia môže nastať za viacerých okolností:

  • Objednávka bola zrušená: tým pádom sú zrušené aj všetky pohyby ProzisPoints súvisiace s objednávkou.
  • Objednávka bola vrátená do Prozis: ProzisPoints vymenené a získané pri takejto objednávke sú anulované v momente, keď je objednávka doručená do nášho skladu a preto sa ProzisPoints viac nezobrazujú na účte.
  • Zákazník vrátil jeden alebo viacero produktov z jeho objednávky: po spracovaní vráteného tovaru naším skladom sú ProzisPoints získané z vrátených produktov anulované a a preto sa viac nezobrazujú na účte.
  • Zákazník obdržal jeden alebo viacero poškodených produktov: po spracovaní sťažnosti naším Zákazníckym centrom sú ProzisPoints získané s produktami a/alebo vymenené za darčeky anulované a preto sa viac nezobrazujú na účte.
  • Zákazník neobdržal jeden alebo viacero produktov, ktoré si objednal: po spracovaní sťažnosti naším Zákazníckym centrom, sú ProzisPoints získané získané s produktami a/alebo vymenené za darčeky anulované a preto sa viac nezobrazujú na účte.

13. Zostatok ProzisPoints je záporný? Ako je to možné?

Táto situácia môže nastať za viacerých okolností:

  • Objednávka nám bola vrátená a ProzisPoints v nej získané boli vymenené za darčeky v nasledovnom poradí: ProzisPoints zodpovedajúce vrátenej objednávke sú zrušené keď objednávka dorazí do nášho skladu. Ak zákazník použije ProzisPoints z tejto vrátenej objednávky a vymení ich za darčeky v nasledujúcej objednávke, v období, kým vrátená objednávka dorazí k nám a je registrovaná v sklade, môže byť zostatok ProzisPoints záporný.
  • Objednávka bola čiastočne alebo úplne vrátená a zákazník čiastočne alebo úplne použil ProzisPoints, ktoré boli záskané pri tejto objednávke a vymenil ich za darčeky v tej istej objednávke: ProzisPoints sú anulované vždy, keď je produkt vrátený do nášho skladu. V takomto prípade je možné, že ak zákazník vymení ProzisPoints získané v objednávke, ktorú potom vráti, jeho zostatok môže byť záporný.

14. Je možné vymeniť alebo vrátiť produkty, ktoré som získal za ProzisPoints?

Prozis neumožňuje výmenu ani vrátenie produktov, ktoré boli získané prostredníctvom ProzisPoints.

15. Môžem vymeniť všetky moje ProzisPoints za darčeky v jednej objednávke?

V jednej objednávke je možné vymeniť 9000 ProzisPoints.
This website uses cookies to improve your browsing experience and for statistical purposes. By visiting us, you're agreeing to its use. For more information on the cookies used, how to manage or deactivate them in this device, please click here.