Alternatívne riešenie sporov

Spoločnosť Prozis informuje, že v prípade sporu sa zákazník môže obrátiť na jeden z orgánov Alternatívneho riešenia sporov uvedených na stránke "Portal do Consumidor" www.consumidor.pt, alebo na jeden z orgánov uvedených na stránke Európskej komisie ohľadom Online riešenia sporov https://webgate.ec.europa.eu/odr.

Orgány Alternatívneho riešenia sporov:

CNIACC - Centro Nacional de Informação e Arbitragem de Conflitos de Consumo
Competência genérica
E-mail: [email protected]
Web:http://www.arbitragemdeconsumo.org
This website uses cookies to improve your browsing experience and for statistical purposes. By visiting us, you're agreeing to its use. For more information on the cookies used, how to manage or deactivate them in this device, please click here.