Villkor

Kontext
PROZIS bekräftar sitt åtagande att skydda kundernas och besökarnas information. I enlighet med Allmänna dataskyddsbestämmelserna (GDPR - Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016) i fråga om skydd av fysiska personer för behandling av personuppgifter och om den fria rörligheten för sådan information, har PROZIS därför sett över användarvillkoren för webbutiken, liksom dess Integritetspolicy. Den nya formuleringen av dessa texter träder i kraft den 25 maj 2018.

Allmänna krav och villkor

Tillgång till och användning av denna webbplats omfattas av dessa Allmänna användarvillkor, som inkluderar de Allmänna försäljningsvillkoren för webbutiken www.prozis.com och Dataskydds- och integritetspolicyn som är framlagda av det kommersiella bolaget Prozis.com, S.A., med skatte-ID 506806693 och huvudkontor i Zona Franca Industrial, Plataforma 28, Pavilhão K, Modelo 6, Caniçal, 9200-047 Machico, Portugal, nedan kallad PROZIS®, med hänvisning till det varumärke som det innehar.


Inledning

Försäljningen via webbutiken www.prozis.com förutsätter att kunden har godkänt de Allmänna försäljningsvillkoren som är upprättade i överensstämmelse med den lagstiftning som gäller för kategorin e-handel.

PROZIS förbehåller sig emellertid rätten att ändra dessa Allmänna försäljningsvillkor utan föregående meddelande och är skyldig att publicera alla ändringar på denna webbplats.

PROZIS ansvarar inte för omständigheter som uppstår vid driftavbrott på webbplatsen, oavsett hur länge detta pågår, och förbehåller sig rätten att begränsa tillgången till vissa områden på webbplatsen av tekniska skäl eller för efterlevnaden av rättsliga skyldigheter.


Begrepp och definitioner

Kund – en fysisk person som är minst 18 år och skapar ett kundkonto enligt avtalet att all information som rör kundens identifiering och andra uppgifter som är nödvändiga för att göra och hantera sina beställningar är sanna, aktuella och fullständiga. PROZIS anser, för alla ändamål, att en juridisk person är identifierad och individualiserad genom förbindelsen mellan dess företagsnamn, säte och det skatte-ID-nummer som anges vid tidpunkten för när kundkontot skapas.

Cookie – liten datafil som skickas till kundens dator och sparas på hårddisken.

När ett konto skapas på webbplatsen sparas en cookie på kundens dator som tillåter automatisk autentisering varje gång han/hon besöker webbplatsen.

Cookies används även för att vårt system ska kunna följa kundens steg under en shoppingsession. Om kunden inte tillåter användning av cookies kan hen inte använda webbplatsen.


Personliga uppgifter – uppgifter som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person, i.e. "den registrerade”, som är identifierbar, direkt eller indirekt, genom hänvisning till en identifierare (t.ex. namn, ID-nummer, e-postadress, IP-adress etc.).

Immaterialrätt – alla immateriella rättigheter till programvaran och innehållet som är tillgängligt via den här webbplatsen tillhör PROZIS, och är licensierade och skyddade av globala lagar och avtal.

Alla dessa rättigheter är förbehållna PROZIS och dess leverantörer.

Kunden kan spara, skriva ut och på annat sätt använda innehållet på denna webbplats endast för eget personligt bruk.

Publicering, manipulation, distribution eller reproduktion, oavsett i vilket format, av innehållet på den här webbplatsen är förbjudet, liksom att länka det till något företag eller affärsverksamhet.


PROZIS – varumärke ägt av det kommersiella bolaget Prozis.com, S.A.


Databehandling — alla åtgärder eller uppsättningar av åtgärder som utförs på personuppgifter eller på uppsättningar av personuppgifter, oavsett om det sker automatiskt eller ej, såsom insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, anpassning eller ändring, hämtning, konsultation, användning, upplysningar genom överföring, spridning eller på annat sätt tillgängliggörande, jämförelse eller interlinkmekanismer, begränsning, radering eller förstörelse.


Databehandlingsansvarig – det kommersiella bolaget Prozis.com, S.A., bäst identifierad ovan.


Webbplats – internetsajten www.prozis.com, namngett och drivet av företaget Prozis.com, S.A. i syfte att marknadsföra och sälja produkter från den webbutiken.


Syfte

Syftet med de föreliggande Allmänna användarvillkoren är att definiera villkoren för tillgång till och användning av webbplatsen för kunder som vill handla i den här webbutiken. De Allmänna försäljningsvillkoren är avsedda att reglera villkoren för behandlingen av handelstransaktionen mellan PROZIS och kunden. Dataskydds- och integritetspolicyn syftar till att identifiera åtgärder för skydd av integritet och sekretess i fråga om behandling av personuppgifter och den fria rörligheten för sådana uppgifter, inklusive verktyg för hantering av personliga uppgifter, som lämnas av kunderna.


I - Allmänna försäljningsvillkor

Beställning och inköp

Betalningsalternativ och deadlines - När en beställning har registrerats på kundens konto visar det valda betalningsalternativet en tidsfrist för betalning. Om denna tidsfrist passerar utan att betalningen har bekräftats, och det valda betalningsalternativet inte är postförskott, kommer beställningen att annulleras.

PROZIS erbjuder följande betalningssätt för köp som görs i sin webbutik:

BETALNINGSMETODER

Kreditkort

Det är möjligt för kunder att använda sig av kreditkortsbetalning. Fördelen med denna metod är transaktionshastigheten och flexibiliteten som erbjuds i och med denna betalningsmetod. Alla transaktioner som sker genom vår sajt är säkra.

Är det säkert för mig att betala med mitt kort?

Prozis använder sig utav ett mycket avancerat system med förebyggande mekanismer för att upptäcka bedrägerier. Denna lösning tillåter att transaktioner bekräftas och auktoriseras samtidigt som vi skyddar våra kunders uppgifter och deras identitet.

Denna säkerhetsfunktion som tillhandahålls genom SSL technology (Secure Socket Layer) som krypterar kommunikationen mellan kundernas dator och vår server så att de inte kan tydas. Prozis har rätt att neka alla beställningar som anses betalda på olagligt sätt. Alla olagliga aktiviteter kommer att anmälas till berörd myndighet.

3D Secure

3D Secure är ett kommunikationsprotokoll som utvecklats för att förbättra betalningar online och möjligöra en auktorisation utav kortanvändaren av kreditkortsutfärdaren. När man betalar på en online-butik valideras betalningen av kortutfärdaren. Om kortet anses som validerat bekräftar 3D Secure protokollets säkerhetssystem kundens identitet i realtid med kreditkortsutfärdaren. Utfärdaren validerar kundens identitet och informerar butikssystemet om att kortet är giltigt.

Målet är att skydda kreditkortsanvändaren, minimisera risken för kortbedrägeri och förbättra transaktionsprocessen. Detta protokoll används av Visa med "Verified by Visa"-märkningen och av Mastercard med "SecureCode"-märkningen.

Hur går kortbetalningsprocessen till?

Efter att man valt alternativet kreditkortsbetalning och klickat på beställ är kunden omdirigerad till Redunicres betalningsplattform där kreditkortets information måste skrivas in: kretitkortnummer, utgångsdatum och säkerhetskod. När man trycker på knappen "I validate my payment" skickas betalningen.

Om betalningen inte accepteras kommer ett felmeddelande visas i kundvagnsfönstret. I detta fall rekommenderas man att försöka igen. Om problemet fortsätter råder vi kunden att kontakta kreditkorts utfärdande bank för ytterligare information.

När betalningen är avslutad dras beloppet från kontot som är förknippat med kreditkortet. Om det av någon anledning anses nödvändigt att annullera beställningen, hela eller bara en del, återbetalar vi beloppet inom 5 arbetsdagar. Återbetalningen kommer att visas på kundens kreditkortsutdrag 2 dagar efter att pengarna återbetalats.

För att skydda våra kunder mot potentiella bedrägerier kan vi be om ytterligare information rörande din betalning. Om en sådan begäran skickas och vi inte fått svar inom 3 dagar annulleras beställningen och vi återbetalar beställningens värde.

Varning: Betalningen sker alltid i euros även om priset visas i annan valuta. Vissa banker tar ut växlingsavgift. Prozis har inget att göra med dessa avgifter och kan därför inte hållas ansvarig för dem.

FRAKT

PROZIS skickar kundens beställning samma dag som beställningen läggs. Detta gäller endast i de fall beställningen lagts innan 15:00 och om betalningsmetoden som använts är: kreditkort, PayPal eller betalning vid leverans*.

Om kunden väljer att betala via banköverföring eller kontantmaskin kommer vi bara att kunna skicka betalningen efter det att vi fått bekräftelse på betalningen via banken. Detta kan dröja upp till 7 arbetsdagar beroende på från vilket land överföringen görs.

* Ovanstående betalningar är inte tillgängliga för alla land. För att få information om vilka betalningsmetoder som är tillgängliga för respektive land, var vänlig läs informationen nedan, betalningsmetoder.

Skulle några oklarheter uppstå gällande beställningen (leveransadressbekräftelse, betalningsbekräftelse, produkter som inte finns i lager, etc) kommer kunden att bli kontaktad av vår kundtjänst. Vi väntar på kundens svar i 3 dagar. Beställningen skickas inte innan vi fått svar på vårt meddelande. Om vi inte får något svar kommer vi att annullera beställningen och göra en återbetalning till kunden.

LEVERANS

När betalningen är skickad får kunden ett e-post meddelande med faktura, spårningsnummer och en länk som tillåter spårning av beställningen på transportföretagets websajt.

Kunden kan också få åtkomst till spårningsfunktionen genom att logga in på hans/hennes Proziskonto ock klicka på "Mina Beställningar" på loginsidan. Genom att klicka på en beställning i kolumnen "Orderhistorik" på vänster sida av skärmen kan kunden få all information om samma beställning i fältet "Beställningsinformation" på höger sida av skärmen. Här kan man också finna den ovan nämnda länken.

Det är möjligt att det vid tidpunkten då beställningsbekräftelse med spårningsnummer sänds inte går att genomföra en spårning. Det kan ta upp till 24 innan informationen uppdateras och blir tillgänglig på transportföretagets websida.

Beställningar levereras måndagar till fredagar förutom nationella och kommunala helgdagar till den adress som kunden uppgett vid beställningen.

Kunden kan välja vilken leveransadress han/hon föredrar (förutom postboxar). Allt som behövs är att förse oss med adressen där han/hon kommer befinna sig mellan 09.00 och 19.00. Det valda transportföretaget kommer att försöka leverera beställningen till den adress som kunden uppgett.

VARNING: Kunden kan inte bestämma en specifik tid för leverans, leveranstiden är beroende på transportföretagets rutter respektive dag.

Om en inkorrekt eller ofullständig adress uppges kan detta leda till att beställningen returneras till PROZIS. Detta kan innebära extra kostnader som kommer tillskrivas kunden. Vi rekommenderar därför att kunden alltid försäkrar sig om att han/hennes adress är riktig och komplett. När beställningen är lagd går det inte längre att ändra varken adress eller faktureringsuppgifter.

Om kunden inte finns tillgänglig på den uppgivna adressen på leveransdagen kommer följden bli:

DHL

DHL kommer att lämna ett meddelande som ber att beställaren att kontakta antingen kontoret som är ansvarigt för paketets utkörning eller kundtjänst så att en ny leverans kan bestämmas till ett lämpligare tillfälle. Beställaren har 5 arbetsdagar på sig att kontakta transportföretaget och bestämma ny leverans. Om detta inte sker under dessa 5 dagar returneras paketet till Prozis.

DPD

DPD kommer att lämna ett meddelande som ber att beställaren att kontakta antingen kontoret som är ansvarigt för paketets utkörning eller kundtjänst så att en ny leverans kan bestämmas till ett lämpligare tillfälle. Beställaren har 5 arbetsdagar på sig att kontakta transportföretaget och bestämma ny leverans. Om detta inte sker under dessa 5 dagar returneras paketet till Prozis.

LEVERANS TIDSFRISTER

DHL Express

När kundens beställning har skickats garanterar vi en leveranstid på 1 arbetsdag, om inte leveransadressen är i ett avlägset område. I så fall uppgår leveranstiden till 2 arbetsdagar.

DHL DDI

När kundens beställning har skickats sker leverans inom 3 dagar, ibland mer, beroende på destinationslandet.

DPD

När kundens beställning skickats garanterar vi en leverans inom 4 arbetsdagar, förutom i de fall då leveransadressen ligger i ett avlägset område. I de här fallen kommer leveransen ske inom 6 arbetsdagar.

VARNING: Leverans tidfristerna är riktlinjer och kommer därför bara anses gällande när det inte finns något fysiskt eller strukturellt hinder för leverans (t.ex vid felaktig leveransadress, omständigheter utan vår kontroll som strejk, missade anknytningar eller dåliga väderförhållanden bland annat).

FRAKTKOSTNADER

Leveranskostnaden beräknas automatiskt av vårt system, följande faktorer påverkar:

 • paketets vikt eller dess volymvikt (det högsta värdet räknas);
 • beställningsvärdet (det finns åtminstone ett gratisalternativ för beställningar med ett värde över  kr499.00 eller mer);
 • transportföretagets prislistor som uppdateras regelbundet.

Leveranskostnaden uppdateras allteftersom kunden lägger till varor i kundvagnen.

RETURNERADE BESTÄLLNINGAR

I de fall då en beställning returneras till Prozis utav anledningar som inte beror på Prozis eller transportören kommer Prozis återbetala beställningens belopp med avdrag för transport- och returneringskostnader.

Kunden kan välja att få återbetalningen antingen via den betalningsmetod som använts vid betalningen eller via en återbetalningskupong som kan användas vid framtida beställningar. Kupongen har en giltighetstid på 12 månader räknat från det datum då kupongen skapats. Efter denna tidsperioden kan ingen ytterligare återbetalning ske. Då betalningsmetoden som använts vid betalningen är banköverföring måste kunden tillhandahålla betalningsuppgifter för att återbetalningen ska kunna genomföras.

Om orsaken för en ej genomförd leverans och retur av beställningen faller under transportörens ansvar kommer kunden, oberoende av betalningsmetod, behöva skicka in en skriftlig reklamation som sedan kommer analyseras av transportören. Då problem att leverera beror på en ej komplett eller felaktig leveransadress kommer vi efterfråga att en bekräftelse av adressen bifogas kundens reklamation (gas-, vatten- eller elräkning).

Lösningen som Prozis kommer presentera för kunden beror på svaret från transportören. Därför kommer vi vid reklamationer gällande transportörens service endast presentera en lösning till kunden efter det att transportören underrättat oss om resultatet av deras analys av ärendet. Om transportören accepterar fullt ansvar för returneringen av beställningen, och alla produkterna finns tillgängliga, kommer vi föreslå en ersättningsbeställning utan någon extra kostnad. Istället för en ersättningsbeställning kan kunden välja att få en full återbetalning. Om transportören inte tar på sig ansvaret kommer vi inte acceptera reklamationen vilket innebär att återbetalningen eller ersättningsbeställningen kommer påverkas av ovan nämnda villkor för beställningar som returneras till Prozis av anledningar som inte beror på Prozis eller transportören.

ANNULLERING AV BESTÄLLNING

Kunden kan endast annullera en beställning direkt från sitt konto om beställningen inte är betald och inte redan har behandlats. Om detta är uppfyllt kan kunden göra detta genom sitt konto. Klicka på "Mitt Prozis konto" och sedan på "Mina beställningar". I fältet "Orderhistorik" kan kunden välja den beställning som den vill annullera, detta gör att all relevant information om beställningen kommer att synas i fältet "Beställningsinformation". I nederkanten av detta fält (den kan vara nödvändigt att scrolla neråt, kan han/hon klicka på "Annullera beställningen".

Annullering av beställning är endast möjlig genom tidigare beskrivna process. All förfrågan om annullering på annat sätt kommer inte att fullföljas.

RETURER

Om kunden vill returnera en eller flera varor kan detta ske inom 14 dagar efter att beställningen mottagits. Detta kan ske så länge som produkterna är intakta, föreglade, kompletta och i sin originalförpackning. Förpackningen får inte vara skadad, förändrad eller repad. Det är upp till kunden att försäkra sig om att den returnerade varan anländer till vår anläggning inom 28 dagar, räknat från den dag då beställningen levererades.

För att utöva den här rätten ska kunden kontakta vår kundtjänst. Det kommer vara nödvändigt att uppge beställningsnumret, beskrivningen eller referensnumret på produkterna som ska returneras och hur återbetalningen ska ske. Återbetalningen kan ske antingen genom den ursprungliga betalningsmetoden eller genom en återbetalningskupong som är giltig i 12 månader efter den utfärdats. När den här perioden passerat kan ingen ny återbetalning ske.

Kunden måste även ta hänsyn till om produkten som ska returneras utgjorde en del av ett erbjudande och om någon gratisprodukt tillfördes beställningen som ett resultat av inköpet av produkten i fråga. I detta fall kommer inte bara produkten behöva returneras utan även den medkommande gratisprodukten. Båda produkterna behöver uppfylla ovanstående regler.

Ett paket som består av olika produkter kan endast returneras i sin helhet. Om kunden önskar returnera en produkt som ingår som en del i ett paket är det nödvändigt att returnera alla produkterna i paketet. Alla produkterna i paketet måste uppfylla ovan nämnda regler.

Det är upp till kunden att skicka varan eller varorna till följande adress:

Prozis

Rua do Cais n. 198, Fontarcada

4830-345 Póvoa de Lanhoso

Portugal

I det fall då produkten är inkomplett, skadad, utan originalförpackning eller etikett eller visar på att produkten har varit använd accepteras inte de returnerade produkterna.

Vi accepterar inte heller returer av produkter som kommer att gå ut på datum inom en månad, underkläder eller badkläder, inte heller produkter och gåvor som köpts med ProzisPoints.

Om vi mottar en produkt i något av ovanstående tillstånd eller med transportörens etikett direkt klistrad på förpackningen kommer kunden att förlora sitt rätt till återbetalning. Kunden har då 10 dagar på sig att låta produkten/produkterna hämtas från vårt lager. Kunden står i detta fallet för kostnaden för hämtning.

Byten

Kunden kommer att behöva returnera varan/varorna, begära respektive återbetalning och därefter lägga en ny beställning.
Hela returprocessen beskrivs i detalj i paragrafen Returer.

ÅTERBETALNINGSMETODER

PROZIS kommer göra allt för att betala tillbaka kunden så fort som möjligt. PROZIS har dock rätt till en tidsperiod på 15 dagar räknat efter den dag då produkten anländer till vårt lager.

Om betalningen gjorts med kreditkort kommer återbetalningen betalas till det konto som är knutet till kortet som betalningen gjorts med. Betalningen kommer visas på kundens nästa bankutdrag.

Om betalningen gjorts med PayPal kommer återbetalningen betalas till respektive PayPal konto och kommer finnas tillgänglig omedelbart.

Om den valda betalningsmetoden var betalning vid leverans eller kontantmaskinsöverföring kommer kunden att få en förfrågan om kontoinformation för att återbetalningen skall kunna genomföras.

* Vi upplyser om att de ovanstående betalningsmetoderna inte finns tillgängliga för allla länder. För att få mer information om vilka betalningsmetoder som finns tillgängliga i kundens land var god läs mer under "Betalningsmetoder".

Kunden kan oberoende av betalningsmetod be om att få återbetalningen i en elektronisk kupong. Kupongen kommer vara giltig i 12 månader räknat från den dag den skapas. När perioden är slut kommer det vara omöjligt att genomföra någon ytterligare ersättning.

ÅTERBETALNING AV FRAKTKOSTNADER

I de fall då PROZIS är ansvariga för returneringen av beställningen kommer vi att återbetala respektive fraktkostnader (gäller i de fall då produkterna är defekta eller beställningen innehåller felaktiga varor).

Om beställningen består av ett flertal produkter och endast en produkt är skadad kommer vi inte återbetala fraktkostnaden.

ÅTERBETALA FRAKTKOSTNADER

Det finns tre situationer som kan leda till återbetalning av fraktkostnaden för beställningen: • i) Misslyckad leverans av beställningen av orsaker som direkt kan hänföras till PROZIS eller transportföretaget: kunden återbetalas till fullo för det belopp som lagts ut för frakt. En medarbetare från Prozis kundtjänsts avdelning för återbetalningsärenden tar kontakt med kunden för att bekräfta hans eller hennes rätt att få leveransen återbetalad och klargöra övriga frågor som gäller det här ärendet.

 • ii) En eller flera fel i produkterna som levererats eller leverans av defekta produkter: fraktkostnaden som kunden betalat återbetalas i sin helhet endast om felet eller defekten finns i alla de levererade produkterna. För mer information, se artikel 1.7 nedan.

 • iii) Rätt till hävning av avtal: i enlighet med artiklarna 9 och 11 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/83/EU av den 25 oktober 2011 som gäller för distansavtal och avtal utanför fasta affärslokaler, kan kunden utnyttja sin rätt att häva ett avtal inom 14 dagar från dagen som hen mottar den beställda produkten eller, om beställningen består av flera varor som ska levereras på olika dagar, från den dag hen mottog den senaste varan. För att utöva denna rättighet måste kunden skicka PROZIS en tydlig förklaring av hävning av avtalet innan den angivna tidsfristen löpt ut, genom att använda den modell för hävning av avtal som finns här. PROZIS kommer att återbetala kunden till fullo för fraktkostnaden. En medarbetare från Prozis kundtjänsts avdelning för återbetalningsärenden tar kontakt med kunden för att bekräfta hens rätt att få leveransen återbetalad och klargöra övriga frågor som gäller det här ärendet.
Förfarande vid registrering av incidenter

1.4 Produktinformation

PROZIS vidtar alla nödvändiga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att alla uppgifter, beskrivningar och priser på produkterna på webbplatsen är korrekta. Situationer kan dock uppstå som innebär att informationen om produkter, inklusive priser och kampanjer, inte publiceras korrekt. När så sker förbehåller sig PROZIS rätten att inte behandla beställningar som innehåller sådana produkter. Om en kund har gjort en beställning på dessa produkter kontaktas hen av vår kundservice, som informerar hen om att det inte är möjligt att fullfölja behandlingen av beställningen.

Beställningar kan också avslås av andra skäl, som till exempel:

 • produkten är slut i lager
 • det inte är möjligt att få ett betalningsgodkännande
 • beställningen anses vara bedräglig

Alla produkter, kampanjer och erbjudanden är begränsade till vad som finns i lager och/eller är reserverat för den aktuella kampanjen.

När en beställning görs med betalningsmetoden* postförskott, och den innehåller en produkt som vi inte längre har i lager, tas den bort från beställningen och efter att ha kontaktat kunden för att uppdatera hen om orderstatusen skickas de resterande produkterna. Om beställningen innehåller en eller flera produkter som ingår i ett paket, tas detta paket bort från beställningen efter att kunden har kontaktats för bekräftelse.

Om beställningen är betald via kreditkort eller PayPal*, och den innehåller en produkt som vi inte längre har i lager, tas den bort från beställningen och de återstående produkterna skickas för att inte försena processen. Om beställningen innehåller en eller flera produkter som ingår i ett paket, tas detta paket bort från beställningen helt och hållet. Kunden informeras alltid om ändringarna. En återbetalning via den ursprungliga betalningsmetoden kommer att utfärdas direkt. Kunden kommer att informeras av kundtjänst om både förändringen av beställningen och schemaläggningen av återbetalningen.

Om den valda betalningsmetoden var bankomat eller banköverföring*, och den innehåller en produkt som vi inte längre har i lager, tas den bort från beställningen och efter att ha kontaktat kunden för att informera hen om orderstatusen skickar vi de resterande produkterna. Om beställningen innehåller en eller flera produkter som ingår i ett paket, tas detta paket bort helt från beställningen efter att kunden har kontaktats för bekräftelse. Återbetalning kan utfärdas direkt i form av en kupong som är giltig i 12 månader från dess utgivningsdatum, därefter sker ingen ytterligare återbetalning. Vår kundtjänst skickar kunden ett meddelande om de ändringar som har gjorts i beställningen och koden till den återbetalningskupong som utfärdats. Om kunden föredrar en återbetalning via den ursprungliga betalningsmetoden kan kunden begära detta genom att svara på meddelandet från kundtjänst och skicka ersättningskupongkoden igen tillsammans med uppgifter om bankkontot som ersättningen ska sättas in på (bankens namn, kontoinnehavarens namn, IBAN och SWIFT).

Om beställningen innehåller en produkt som åter finns i lager och för vilken ProzisPoints användes, tas den också bort från beställningen och de återstående produkterna skickas för att inte försena processen. De ProzisPoints som användes kommer att återföras direkt till kundens konto. Kunden informeras om förändringen av beställningen och att ProzisPoints har återförts till kundkontot.

* De ovanstående betalningsmetoderna är inte tillgängliga för alla länder. Läs mer ovan, under "Betalningsmetoder", för att se vilka som är tillgängliga för kundens land.

PROZIS förbehåller sig rätten att ändra priserna när som helst utan föregående meddelande.

Betalningar debiteras alltid i euro, även om priserna kan visas i andra valutor. Vissa banker kan debitera avgifter för valutaomräkning. PROZIS har ingen kontroll över den här saken och tar därför inget ansvar för den.

Produkterna, informationen, tjänsterna och annat innehåll som tillhandahålls på och via denna webbplats, inklusive men inte begränsat till produkter, information, e-postmeddelanden, tjänster och annat innehåll som finns via hyperlänkar, tillhandahålls enbart i förenklad eller sammanfattad form. Denna information är inte avsedd som ersättning för råd från kundens läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal, eller för information som finns på eller inuti en produkts etikett eller förpackning. Innan kunden köper eller använder någon produkt, information eller tjänster som tillhandahålls på eller via webbplatsen, inklusive men inte begränsat till produkter, information eller tjänster via hyperlänkar, bör hen rådgöra med sin läkare eller apotekare.

Kunden bör inte använda informationen på den här webbplatsen för att diagnostisera eller behandla något hälsoproblem eller för att förskriva någon medicin eller annan behandling. Kunden bör rådgöra med sin läkare eller apotekare och noggrant läsa all information som tillverkaren av en viss produkt lämnar, samt informationen som finns på eller inuti en produkts etikett eller förpackning för ett kosttillskott, växtbaserat eller homeopatiskt, innan han/hon börjar ett bantnings- eller träningsprogram eller en behandling för något hälsoproblem. Varje person är unik, och hur en person reagerar på en viss produkt kan skilja sig avsevärt från hur någon annan reagerar på samma produkt.

PROZIS stödjer inte, om inget annat anges, någon särskild produkt eller tjänst som erbjuds, marknadsförs eller säljs på eller via denna webbplats, inklusive men inte begränsat till produkter eller tjänster som erbjuds, marknadsförs eller säljs på eller via hyperlänkar. PROZIS ansvarar inte för produkter eller tjänster som tredje part annonserar via hyperlänkar samt för påståenden som tredje part gör beträffande kvalitet eller prestanda. Kunden är härmed underrättad om att andra webbplatser på Internet, inklusive men inte begränsat till hyperlänkar och webbsidor som länkar till denna webbplats, kan innehålla material eller information som vissa människor kan finna stötande eller olämpligt, som är felaktig, osann, oriktig eller bedräglig, som är förtalande, ärekränkande, som kränker tredje parts rättigheter eller på annat sätt är olagligt. PROZIS frånsäger sig uttryckligen allt ansvar för innehållet, lagligheten, anständigheten eller riktigheten i all information, och för alla produkter och tjänster som förekommer på hyperlänkar eller webbplatser som länkar till denna webbplats.

Om en förbetald beställning returneras av skäl som PROZIS eller transportföretaget inte kan lastas för, kommer PROZIS att återbetala det belopp som betalats för beställningen, inklusive leverans- och returkostnader. Förbetalda beställningar är de som betalas med kreditkort, PayPal, bankomat eller banköverföring.

1.5 Förslag och klagomål

Våra kunders åsikter är mycket viktiga för oss eftersom de hjälper oss att förbättra våra tjänster. Om våra kunder av någon anledning inte är nöjda med tjänsten, eller om de har några förslag, uppskattar vi därför om de vill ta sig tid att berätta för det oss, helst genom att skicka ett meddelande till vår kundtjänst.

Om klagomålet gäller en viss beställning har kunden 14 dagar på sig från mottagandet av beställningen att kontakta vår kundtjänst och rapportera det upptäckta problemet.

Om kunden har mottagit en defekt eller skadad produkt, eller en produkt som är en annan än den som beställts, måste kunden bifoga ett videoklipp eller några foton som visar det upptäckta problemet och i vilket skick förpackningen är som beställningen skickades i.

Kunden bör också behålla den defekta, skadade eller bytta produkten, liksom förpackningen, tills vår kundtjänst meddelar något annat.

Om förpackningens utsida inte är i perfekt skick när beställningen levereras måste kunden avvisa leveransen; risken är annars att efterföljande klagomål inte accepteras.

Kunden kan välja att återbetalas via den ursprungliga betalningsmetoden, eller genom en återbetalningskupong som används vid senare beställning. Kupongen är giltig i 12 månader från dess utfärdande. Därefter kommer ingen ytterligare ersättning att ske. Om den ursprungliga betalningen gjordes genom bankomat eller banköverföring kommer kunden att bli kontaktad för att ombes att lämna nödvändiga bankuppgifter för återbetalning.

1.7 GARANTI

Eftersom en av de grundläggande konsumenträttigheterna är att få tillgång till de tjänster och varor som motsvarar de som köpts och försäkran om att de fungerar som de ska, lämnar PROZIS 24 månaders garanti från inköpsdatum på kvaliteten på sina produkter (med undantag för fördärvliga varor), och erbjuder sina kunder, när det visar sig berättigat, en av följande lösningar, listade i ordning:

 • Reparation av skadad vara, vilket säkerställer dess rätta funktion eller kvalitet
 • Byte mot en likvärdig produkt
 • Byte mot en produkt med liknande egenskaper och syfte, efter att ha skaffat kundens samtycke
 • Upphävning av avtal och efterföljande återbetalning om inget av alternativen ovan är möjliga

För att utnyttja sin garanti måste kunden lämna in ett klagomål till vår kundtjänst och returnera varorna som inte fungerar som de ska eller som inte motsvarar den inköpta varan.

Vår kundtjänst kommer att undersöka varan eller varorna i fråga för att bekräfta giltigheten i det garantianspråk som kunden gör, från vilket alla situationer som är resultatet av bland annat följande är undantagna:

 • Kundens onormala användning och avsiktliga eller oavsiktliga skada
 • Normalt slitage av produkten, förutsatt att det motsvarar den nivån som förväntas och förklaras av tillverkaren
 • Omöjlighet att bekräfta felaktig funktion eller defekt som kunden beskriver
 • Alla situationer som identifieras som försök till bedrägeri

När den returnerade produkten har undersökts kommer kunden att informeras om sin begäran.

I de fall där garantianspråket visar sig vara giltigt kommer PROZIS att verka för att reparationen, bytet eller återbetalningen av varan sker inom kortast möjliga tid upp till maximalt 30 dagar, räknat från dagen för den skriftliga e-bekräftelsen som förklarar att kunden har rätt att utöva sin rätt till garanti.

Återbetalningen görs via den ursprungliga betalningsmetoden, såvida inte något annat avtal träffas med kunden.

Dessa bestämmelser påverkar inte kundens lagstadgade rättigheter.

Om ansvaret för den misslyckade leveransen och returförsändelsen av beställningen vilar på transportföretaget, oavsett vilken betalningsmetod som har valts, måste kunden skriva ett klagomål som transportföretaget i sin tur har rätt att granska. Om leveransproblemet beror på ofullständig eller felaktig leveransadress, måste kunden bifoga ett bevis på adressen (t.ex. en gas-, vatten- eller elräkning) till klagomålet.

1.8 ProzisPoints

1.8.1 Vad är ProzisPoints?

ProzisPoints är poäng som kunder tjänar när de köper produkter från PROZIS. Varje produkt är värt ett visst antal ProzisPoints.

1.8.2. Hur kan jag få reda på hur många ProzisPoints jag kan tjäna på varje produkt?

Hur många ProzisPoints en produkt är värd visas på varje produktsida, till höger om produktbilden, bredvid priset.

1.8.3. Vad är ProzisPoints till för och när upphör de att gälla?

ProzisPoints kan bytas mot exklusiva gåvor eller sparas på kundens konto för att användas vid framtida beställningar. När en kund väljer att spara sina poäng blir det fler och fler värdefulla gåvor att välja mellan när nästa beställning görs. ProzisPoints är giltiga i 12 månader från dagen då de erhålls, därefter upphör de att gälla. Antalet utgångna poäng och datumet när de upphört att gälla kommer att vara tillgängliga i ProzisPoints-historiken.

1.8.4. Hur kan ProzisPoints bytas mot gåvor?

När produkter har lagts till i kundvagnen och kunden gått vidare till "Gå till kassan" visas en sida som upplyser hen om det totala antalet ProzisPoints som finns på hens konto. På den här sidan, steg 1 i beställningen, kan kunden välja att antingen spara sina ProzisPoints för senare beställningar eller byta dem mot gåvor som visas efter att ha valt motsvarande alternativ. Kunden kan sedan välja gåvorna och deras kvantiteter i enlighet med hur många poäng som finns tillgängliga och lägga till dem i beställningen genom att klicka på "LÄGG TILL I KUNDVAGN". Den här proceduren för att växla poäng kan upprepas tills alla poäng som finns på kontot har använts.
Efter att ha valt de önskade gåvorna måste kunden Klicka på ”NÄSTA STEG” längst ner till höger på sidan.

1.8.5. Hur kan jag bekräfta att de produkter jag fått med ProzisPoints kommer att skickas med de andra varorna i min beställning?

När du bekräftar varorna i kundvagnen, i steg 4 i beställningen, visas Prozispoints-gåvor i listan med namnet "GRATIS", vilket innebär att gåvorna inte kräver någon betalning från kundens sida. Om de valda gåvorna inte visas som förväntat i denna sammanfattning rekommenderas kunden att upprepa proceduren. Det antal ProzisPoints som bytts mot gåvor och de som fortfarande finns kvar för framtida beställningar visas längst ner på sidan.
Om kunden tar bort gåvorna från kundvagnen innan beställningen har slutförts förs motsvarande mängd ProzisPoints tillbaka till kundkontot.

1.8.6. Vad är fördelen med att samla ProzisPoints?

Kunden kan välja att spara ProzisPoints istället för att använda dem tills hen har så många poäng som behövs för att byta dem mot sin favoritgåva.

1.8.7. Hur kan jag tjäna fler ProzisPoints?

Kunden kan tjäna fler ProzisPoints genom att lämna kommentarer på produkter som skaffats i webbutiken. För detta ändamål måste kunden skriva en kort kommentar om produkternas egenskaper eller kvalitet. Om kommentaren överensstämmer med de interna riktlinjerna för detta ämne, blir den godkänd och publiceras automatiskt på webbplatsen. Kunden får 20 ProzisPoints för varje godkänd kommentar och ytterligare 20 ProzisPoints om hen väljer att dela kommentaren på Facebook®. Dessutom kan kunden tjäna ytterligare 50 poäng per köp som gjorts i webbutiken om hen i slutet av inköpsprocessen väljer alternativet att dela innehållet i beställningen på sitt personliga Facebook®-konto. Kunden omdirigeras då till den officiella sidan för detta sociala nätverk, där ett PROZIS reklambudskap kommer att visas och kunna delas direkt. De extra poängen krediteras kundens Proziskonto när beställningen faktureras, utom vid postförskottsbeställningar då poäng krediteras först efter att budföretaget bekräftat leveransen.
PROZIS kan öka antalet poäng som hör ihop med köpet av vissa produkter, delandet av beställningen på Facebook® eller den valda betalningsmetoden inom ramen för särskilda kampanjer.

1.8.8. Hur mycket är en ProzisPoint värd?

Varje ProzisPoint är värd 0,01 euro.

1.8.9. Var kan jag få detaljerad information om mina ProzisPoints?

Kunden kan kontrollera på sitt Proziskonto hur många ProzisPoints hen har tjänat och använt. Allt hen behöver göra är att logga in, gå till sitt personliga område och kontrollera poänghistoriken under fliken ”ProzisPoints”. På denna sida kan kunden se de gåvor hen har fått med ProzisPoints, hur många poäng som tjänats för varje produkt och respektive beställda kvantiteter och hur många ProzisPoints som totalt finns tillgängliga och bearbetas.

1.8.10. Vad betyder det att ProzisPoints "bearbetas”?

Det kan betyda olika saker, beroende på den valda betalningsmetoden. Om du har valt postförskott innebär ”bearbetas” att leveransen av beställningen i vilken kunden tjänade ProzisPoints inte har bekräftats av budföretaget ännu. ProzisPoints blir tillgängliga på kundens konto så snart som budföretaget bekräftar för PROZIS att beställningen har levererats och så snart som orderstatusen blir "Skickat".
Om du har valt en annan betalningsmetod, betyder ”bearbetas” att den beställning i vilken kunden tjänade ProzisPoints inte har skickats och fakturerats ännu. ProzisPoints blir tillgängliga på kundens konto så snart som orderstatusen blir ”Skickat”.

1.8.11. De gåvor som jag bytte mina ProzisPoints mot togs inte med i beställningen. Vad är det som hänt?

Om kunden tar bort en eller flera artiklar från kundvagnen efter att ha valt ProzisPoints-gåvor, tas även dessa gåvor bort och respektive ProzisPoints sätts in på kontot igen. Om de valda gåvorna inte har tagits med i beställningen rekommenderas kunden att gå till sin ProzisPoints-historik för att kontrollera om de poäng som använts för nämnda gåvor verkligen har tagits bort. Om poängen inte har tagits bort betyder det att gåvorna inte lades till korrekt i kundvagnen och därför inte togs med i beställningen.

1.8.12. De ProzisPoints jag tjänade och bytte mot gåvor i en viss beställning visas inte i ProzisPoints-historiken. Vad är det som hänt?

Den här situationen kan orsakas av ett av följande skäl:

 • Beställningen annullerades: Det gör att de ProzisPoints som användes och tjänades för den beställningen annulleras och visas därför inte längre i ProzisPoints-historiken.
 • Beställningen returnerades till PROZIS: De ProzisPoints som användes och tjänades vid den beställningen annullerades så snart som beställningen togs emot på vårt lager och visas därför inte längre i ProzisPoints-historiken.
 • Kunden returnerade en eller flera produkter i sin beställning: när returförsändelsen behandlades av vårt lager annullerades de ProzisPoints som tjänades vid köpet av produkten/produkterna i fråga, och visas därför inte längre i ProzisPoints-historiken.
 • Kunden mottog en eller flera skadade produkter: efter att klagomålet behandlats av vår kundtjänst, annullerades de ProzisPoints som tjänades för de köpta produkterna och/eller byttes mot gåvor, och visas därför inte längre i ProzisPoints-historiken.
 • Kunden fick inte alla sina beställda produkter: efter att klagomålet angående den saknade produkten eller produkterna behandlats av vår kundtjänst, annullerades de ProzisPoints som tjänades vid köpet av produkterna och/eller som byttes mot gåvor. Därför visas de inte längre i ProzisPoints-historiken.

1.8.13. Mitt ProzisPoints-saldo är negativt. Vad är det som hänt?

Den här situationen kan orsakas av ett av följande skäl:

 • En beställning skickades tillbaka till PROZIS och de ProzisPoints som kunden tjänade vid den beställningen byttes mot gåvor i följande ordning: ProzisPoints från returnerade beställningar annulleras när beställningen har mottagits på vårt lager. ProzisPoints-saldot uppdateras så snart returförsändelsen har behandlats färdigt. Följaktligen, om kunden gör en ny beställning och använder de ProzisPoints som tjänades vid den returnerade beställningen blir saldot negativt.
 • En beställning returnerades helt eller delvis och alla eller en del av de ProzisPoints som tjänades vid de beställda produkterna byttes mot gåvor i samma beställning: de ProzisPoints som tjänades vid köpet av en produkt annulleras när den produkten returneras till vårt företag. Följaktligen, om kunden byter ProzisPoints mot gåvor och senare beslutar att skicka tillbaka produkten eller produkterna, blir ProzisPoints-saldot negativt.

1.8.14. Kan jag byta eller returnera produkter som ProzisPoints byttes mot?

PROZIS godkänner inte byte eller returnering av produkter mot vilka ProzisPoints har bytts.

1.8.15. Kan jag byta alla mina ProzisPoints mot gåvor i en enda beställning?

Du kan byta upp till 6500 ProzisPoints per beställning.


II - Dataskydds- och integritetspolicy
1


2.1. Inledning

Genom att surfa på PROZIS webbplats och registrera dig som kund i webbutiken bekräftar du att du förstår och godkänner den föreliggande Dataskydds- och integritetspolicyn.

 

PROZIS fortsätter att sörja för skyddet av personuppgifter och privatliv och vidtar förebyggande åtgärder för säkerheten på webbplatsen och sina kunders och besökares uppgiftsskydd.

 

Nya åtgärder för skydd av data har införts, både för att kontrollera legitimiteten i behandlingen av personuppgifter och för att säkerställa att de rättigheter som beviljas den registrerade efterlevs, för att stärka garantin för konfidentiell behandling av personuppgifter. Inom ramen för detta och genom en specialisering av vår kundtjänsts kanaler strävar PROZIS efter att främja en klarare, mer objektiv kommunikation av syftet med behandlingen av personliga uppgifter.

 

Informationen i denna text syftar således att förmedla på ett tydligt och klart sätt innehållet i policyn för skydd av integritet och personliga uppgifter, vilka kommer att behandlas i enlighet med villkoren i den nuvarande Dataskydds- och sekretesspolicyn (hädanefter kallad RGPD) och definieras av innehållet i affärsrelationen som upprättas mellan den registrerade och PROZIS.


2.2. Typer av personuppgifter som behandlas

Allmänt samlas personuppgifter in i tre situationer som är direkt följden av PROZIS' bransch:


2.2.1. Kundregistrering: Skapande av PROZIS kundkonto och syfte med databehandlingen

En personlig plats görs tillgänglig för kunden där uppgifter som behövs för hens identifikation registreras så att ett kundkonto kan skapas. Det första köpet är beroende av att ytterligare personuppgifter lämnas, eftersom de är nödvändiga för att kunna identifiera och leverera kunden sina varor.

Alla obligatoriska fält i formulären som finns för dessa registreringssteg är markerade med en asterisk (*).


I enlighet med gällande lagstiftning förbinder sig PROZIS att skydda kunddata och aldrig göra dem tillgängliga för tredje part utan den registrerades vetskap eller samtycke.

När en kundorder behandlas är det möjligt att vissa personuppgifter – som t.ex. adress och postnummer – lämnas till tredje part i syfte att förebygga och upptäcka bedrägerier. De lämnas emellertid alltid ut om detta krävs enligt behöriga myndigheter.


Vid inköp på webbplatsen kommer även leveransadress och betalningsuppgifter att begäras, så att bästa möjliga effektivitet garanteras och varorna levereras enligt utsatt tid.


Lämnade uppgifter sparas endast så länge det är är absolut nödvändigt, vilket vanligtvis är så länge kunden har ett aktivt kundkonto. Så snart kunden startar processen att avsluta sitt kundkonto kommer därför hens personuppgifter att tas bort fullständigt, utom uppgifter som behövs för att uppfylla rättsliga skyldigheter, som sparas i en särskild databas och endast så länge det är absolut nödvändigt. Om kunden vill göra en ny beställning på webbplatsen behöver hen registrera sig igen och godkänna de gällande kraven och villkoren.


Vi kan också samla in annan information om kundernas upplevelse på webbplatsen, vilket vi gör först efter att ha bekräftat att den registrerade är medveten om och, om nödvändigt, har gett sitt samtycke till detta, och uteslutande i syfte att förbättra kundservicen. För bedömning av och intygande om kvaliteten på service och svarseffektivitet delar PROZIS data med eKomi Ltd., Trustpilot och Trustedshop, som är specialiserade på detta område.
När kunden har slutfört en registrering skickas en registreringsbekräftelse till den e-postadress som är kopplad till kundkontot, och innehåller en länk till den föreliggande texten.

Om kunduppgifterna har uppdaterats och kunden vill kontrollera de uppgifter som lämnats till PROZIS kan hen göra det genom att logga in på sitt PROZIS-konto. Kunden måste skydda sina inloggningsuppgifter till sitt konto eftersom kunden ensamt bär ansvar för alla sina aktiviteter på sitt konto, inklusive för beställningar, förutsatt att proceduren för kontroll av kunders identitet som beskrivs nedan har genomförts.

Vi rekommenderar kunden att inte spara sitt lösenord i webbläsaren, eftersom någon annan som har tillgång till datorn kan få tillgång till hens personuppgifter.


För vilka ändamål används de insamlade uppgifterna?

Kunduppgifter behandlas för att utföra åtgärder som orderhantering, meddelande om möjliga ändringar av webbplatsens funktioner, undersökningar och bedömning av interaktioner för statistiska ändamål.

Vi kan också skicka produkt- och serviceinformation, kampanjer, erbjudanden och specialerbjudanden via e-post med jämna mellanrum. Om kunden inte vill bli kontaktad för nämnda ändamål, kan hen avsluta sin prenumeration på nyhetsbrevet genom att avanmäla sig under fliken Hantera behörigheter i området för den registrerades konto eller genom att klicka på länken som finns för det ändamålet.


2.2.2. Kundkontakt med PROZIS

När kunden på eget initiativ kontaktar PROZIS för att få information om produkter, inköpsprocess, orderstatus eller rapportera om någon situation på webbplatsen, kan PROZIS av olika skäl behöva samla in ytterligare personuppgifter. Skälen kommer att förklaras i detalj, men passar i allmänhet in på följande situationer:

i) för att bekräfta kundens identitet och anledning till kontakt.

PROZIS har infört ytterligare åtgärder för att bekräfta personens identitet i de fall där hen kontaktar oss via telefon, som ett sätt att garantera att vi verkligen kontaktar den som är registrerad på kontot.

Från och med den 25 maj 2018 kommer telefonisten således att fullfölja samtalet endast efter att ha förklarat tydligt och objektivt syftet med och villkoren för att kontrollera en kunds identitet och efter att ha fått bekräftelse på att kunden går med på att fortsätta samtalet på dessa villkor.

Mot denna bakgrund kommer telefonisten, som ett exempel, att be om att få åtkomst till de senaste 6 (sex) månadernas shoppinghistoria men gör det bara om kunden blir ombedd att ange en eller flera produkter som köpts i tidigare beställningar.

Som ett alternativ, och efter att ha beskrivit denna mekanism för identitetskontroll, kan en alfanumerisk valideringskod skickas till mobiltelefonen eller e-postadressen som är registrerad på kundens konto, som sedan uppges för telefonisten i början av samtalet.

När kundens identitet har bekräftats kommer telefonisten att ställa några frågor angående anledningen till kontakt, för att få en bättre uppfattning om bakgrunden och vid behov vidarebefordra ärendet till en annan medarbetare som specialiserat sig på ämnet i fråga.

Förutsatt att kunden gett sitt uttryckliga samtycke till det, kan en inspelning av samtalet ske i syfte att användas för bedömning av servicens kvalitet.


Varje gång det finns en kontakt mellan kunden och kundtjänsten, och när den situation som gav anledning till kontakten anses vara löst, får kunden ett e-postmeddelande som bekräftar uppdateringen av klagomålets/begärans status. Alla personuppgifter som är en del av det inledande skeendet av kontakten sparas i 30 månader, därefter tas de bort fullständigt. Beroende på om kunden samtycker till det, registreras för statistiska ändamål hur nöjd hen är med kundtjänstens hjälp och service. Det är endast nöjdhetsnivån, inte några personuppgifter, som sparas.

2.2.3. PROZIS' kontakt med kunden

PROZIS kan behöva kontakta kunden angående en viss beställning för att:

i) bekräfta eller korrigera personuppgifter som behövs för att göra färdigt leveransen (t.ex. leveransadress). I dessa fall kontaktas kunden via det mobilnummer som finns registrerat på kundens konto, och efter uppringning kan telefonisten välja vid behov att bekräfta talarens identitet enligt anvisningarna under 2.2.2. ovan.
ii) informera kunden om att ett meddelande har skickats till hans eller hennes kontos meddelanderuta på grund av att en eller flera varor i beställningen är slut i lager och att som ett alternativ till de slutsålda produkterna kan kunden få tillbaka sina pengar eller byta varorna mot liknande produkter, i enlighet med artikel 1.4 under Allmänna försäljningsvillkor.

2.2.4. Cookies och andra marknadsföringsverktyg

2.2.4.1. Klassificering och beskrivning av cookies

När det gäller typ:

Grundläggande - de gör det möjligt att surfa på och använda webbplatsens funktioner. Utan dessa cookies kan beställningar eller frågor inte behandlas.

Funktion eller prestanda - de samlar in information om hur kunden använder webbplatsen, i syfte att förbättra den senares funktion. PROZIS kan sedan därför förstå vilka produkter och kampanjer som i högre grad passar kundens intressen och behov genom att: utarbeta statistik efter hur kunderna som kategori utnyttjar och handlar på webbplatsen; bedöma reklamkampanjers effektivitet; införa förbättringar av surfandet etc. för att förbättra webbplatsens prestanda och svarseffektivitet. Av denna anledning används också godkända tredje parts prestandacookies för de syften som beskrivs här.


Analytiska - används anonymt för statistiska ändamål och för att förbättra webbplatsens drift, utan att någonsin samla in personlig information. De gör de möjligt att lyfta fram artiklar som kan vara av intresse för kunder eller besökare, övervaka webbplatsens prestanda, fastställa det mest effektiva sättet att koppla ihop sidor eller förstå varför vissa sidor får felmeddelanden.


När det gäller giltighet:

Permanenta - de lagras på kundens dator eller enhet, mellan webbläsarsessioner, för att spara definitionerna eller inställningarna och förbättra webbplatsens användning vid nästa besök. Vissa av dessa cookies lämnas av godkända tredje parter och är begränsade till följande: presentation av kampanjer och produkter som kan vara av intresse för kunden; återanvändning av målgrupper för reklam (annonsering av PROZIS produkter på samarbetspartners webbplatser eller sociala medier utan att lagra personuppgifter eller användarprofiler, vilket innebär att de inte lämnar ut personuppgifter till tredje part, eftersom reklamen är helt anonym).


Session – begränsat till varje inloggning kunden gör, dvs. de upphör vid utloggningen från webbläsaren. Deras syfte kan vara att visa produkter som tidigare lagts till i kundvagnen, identifiera problem och säkerställa en bättre surfupplevelse. Vissa sessionscookies kan också vara en garanti för förstärkt säkerhet.

Webbkaksbeskrivning

Nödvändiga


Webbkaksnamn Syfte
przsid Den här webbkakan är en "sessionscookie" som låter oss känna igen dig mellan sidorna.
_am Används för att kontrollera om du surfar på vår webbplats eller mobilversionen.


Andra webbkakor


Webbkakenamn Syfte
_sl Webbkaka som sparar nuvarande butik och språk.
_rm Den här webbkakan skapas när du väljer alternativet "Kom ihåg mig" när du loggar in. Ingen personlig information så som användarnamn eller lösenord lagras. Det raderas när du loggar ut från ditt konto.
_gvawy Webbkaka för att visa/dölja popups om "tävlingar".
__redir, __rrid, __rridul, __clkid, __sid_ot, __usrid_ot, __vh_ot, __cph_ot, __rfa_ot Webbkakor som anonymt spårar besökare och vilka sidor som visas.
nws_ck Webbkaka för att visa/dölja "fast navigeringsfält".
selected_elem Webbkakor som sparar information om åtgärder som kräver inloggning (utlöser dem efter inloggning).
BIGipServer Webbkakor som startar med "BIGipServer" (BIG-IP beständig webbkaka) används för att förbättra webbplatsens prestation och säkerhet.
incap_ses_, visid_incap_ Webbkakor som börjar med "incap_ses_" or "visid_incap_" används för att förbättra webbplatsens prestation och säkerhet.


Tredjepartskakor


Google Analytics

Webbkakanamn Syfte
_ga Används för att urskilja användare.
_gat Använd för att begränsa förfråganshastigheten.
__utma Används för att urskilja användare. Webbkakan skapas när javascriptbibilioteket arbetar och det inte finns en exiterande __utma-webbkaka. Webbkakan uppdateras varje gång information sänds till Google Analytics.
__utmb Används för att urskilja nya sessioner/besök. Den här webbkakan skapas när javascriptbibliotiket arbetar och det inte finns någon __utmb-webbkaka. cookies exists. Webbkakan uppdateras varje gång information sänds till Google Analytics.
__utmc Används inte. Tidigare användes den här webbkakan tillsammans med __utmb-webbkakan för att avgöra om användaren befann sig i en ny session eller ett nytt besök.
__utmz Lagrar källor om hur användaren nått webbplatsen. Webbkakan skapas när webbkakan skapas när javascriptbibliotiket arbetar och uppdateras varje gång information skickas till Google Analytics.


Youtube

Webbkakans namn Syfte
SID, LOGIN_INFO, PREF, SSID, HSID, VISITOR_INFO1_LIVE De här webbkakorna används av Youtube för att lagra deras preferenser och vissa innehåller tillräckligt med information för att kunna spåras.


Add This

Webbkakans namn Syfte
uid Unik signerad maskingenererad användaridentitet
di/dt Underhållswebbkakor som hjälper till att hantera andra webbkakors giltighet
bt Modellerar användarintresset
uvc Mäter hur ofta vi ser en AddThis-användare
ssc/psc/uvc De här webbkakorna används för att registera delningar och aktivitet på sociala nätverk
loc Geolokalisering används för att hjälpa utgivaren få en ungefärlig idé om var personerna som delar informationen finns belägna
__atuvc, __atuvs Skapad och läst av AddThis nätverksdelning i JavaScript


Globalsign.com

Webbkakans namn Syfte
__cfduid Används för att åsidosätta vissa säkerhetsrestriktioner baserade på besökarens IP-adress. Den innehåller inte någon information om besökarens användaridentifikation.2.2.4.2. Aktivera och inaktivera cookies och andra liknande tekniker

Nyhetsbrev och annan kommunikation kan för statistiska ändamål innehålla information som visar om de har öppnats och kontrollera om bifogade länkar har klickats på. Kunden kan dock alltid avbryta prenumerationen på nyhetsbrev och e-postkommunikation genom att markera alternativet som nämns i de mottagna meddelandena.

Dessutom kan kunden hantera användningen av cookies och andra liknande tekniker i webbläsarens hjälpmeny. Som nämns i meddelandet överst på sidan är tillgången till PROZIS webbutik beroende av användningen av cookies, vilket innebär att surfningen på webbplatsen kan begränsas om man inaktiverar dem.

Se informationen som finns att läsa i varje webbläsare eller i artiklar med särskild information om detta ämne (t.ex. http://www.allaboutcookies.org) om du vill veta mer.


2.2.4.3. Personlig kommunikation för marknadsföring av produkter

Beroende på om kunden väljer den normala eller anpassade kundupplevelsen kan PROZIS eventuellt komma att skicka e-postmeddelanden, till exempel aviseringar eller nyhetsbrev, genom vilka företaget startar allmänna eller kundorienterade kampanjer och erbjudanden. I båda fallen kan nämnda kommunikation endast ske när kunden uttryckligen samtyckt och bekräftat att hen har informerats om sin rätt att när som helst ta tillbaka det tillstånd hen har gett för sådana ändamål. Kunden kan kontrollera de tillstånd hen gett inom ramen för personlig databehandling under fliken "Hantera behörigheter" på sitt konto.

Behandling av personuppgifter för personlig kommunikation hanteras under strikt iakttagande av GDPR både av PROZIS anställda och av tredje part till vilka de ovannämnda uppgifterna lämnas i syfte att utföra tjänster som krävs för att starta reklamkampanjer.


2.2.4.4. Omdirgering

Vissa hyperlänkar på webbplatsen omdirigerar kunden till externa webbplatser som är PROZIS partners. Genom att klicka på dessa hyperlänkar lämnar man PROZIS webbplats. Eftersom det inte är möjligt att bestämma över dessa webbplatser ansvarar inte PROZIS för innehållet som görs tillgängligt där.

2.3. Säkerheten för behandlingen

PROZIS använder ett av de säkraste systemen för beställning på nätet och förbättrar ständigt sin programvara för att erbjuda sina kunder bästa möjliga säkerhet. Vi använder ett servercertifikat, även kallat digitalt certifikat, för att skydda kundernas identitet, liksom SSL-kryptering (Secure Sockets Layer) av de data som överförs.

2.4. Begränsning av syfte, åtkomst och kvarhållning

PROZIS förbinder sig att använda sina kunders och besökares personuppgifter endast i avsikt att kunna bedriva sin verksamhet, med begränsningar som följer av omfattningen av nämnda verksamhet och av de registrerades uttryckliga samtycke. Detta innebär att data inte överförs till tredje part utan den registrerades vetskap och/eller godkännande i de fall där PROZIS således är rättsligt bundet.

PROZIS försäkrar följaktligen att dess anställda bara tar fram nämnda data efter behov för att utföra en viss åtgärd. Anställda identifieras och övervakas i enlighet med funktioner och uppgifter som tilldelats dem inom ramen för deras avtalsförhållande.


2.5. Registrerades rättigheter

2.5.1. Rätten till information och tillgång till personuppgifter

Kunderna har rätt att när som helst begära information om lagrade personuppgifter angående kategori, ursprung och mottagare, datakvarhållningstid, behandlingssyften, identifiering av den registeransvarige, uppgiftsskyddsombud och respektive kontakter.

Vid förfrågningar från en registrerad person som är uppenbart ogrundade eller överdrivna kan Prozis ta ut en avgift på 100 euro/timme (ett hundra euro) för att behandla ärendet. Denna avgift ska betalas inom 5 (fem) arbetsdagar efter att ha mottagit betalningsinstruktioner. Instruktionerna skall sändas skriftligen till den e-postadress som den registrerade angett och/eller via SMS till mobiltelefonnumret som är registrerat på användarkontot eller som har angetts i kundens förfrågan.


2.5.2. Rätten till rättelse och radering av personuppgifter

För att utöva sin rätt att rätta uppgifter måste kunden skicka sin begäran med förklaring av vilka data som ska ändras och dess nya lydelse via e-post till [email protected] begäran eller genom rekommenderat brev till den databehandlingsansvariga: Prozis.com, S.A., Zona Franca Industrial, Plataforma 28, Pav. K, Mod. 6, Caniçal, 9200-047 Machico, Portugal. Samma förfaringssätt gäller om kunden vill utöva sin rätt att radera personuppgifter. I båda fallen får kunden en bekräftelse, via samma kanal, att deras begäran har besvarats såsom önskats.

2.5.3. Rätt till invändning och återkallande av samtycke

För att stärka principen om öppenhet och insyn vid behandling av personuppgifter och kundkommunikation ger PROZIS kunden möjlighet att när som helst ändra de tillstånd för databehandling som getts för var och en av de angivna ändamålen. Genom funktioner för att anmäla och avanmäla sig som gjorts tillgängliga för aktivering och avaktivering av givna tillstånd - fliken "Hantera behörigheter" på kundens personliga konto - kan kunden ändra eller ta tillbaka samtycken, det vill säga de som getts för att ta emot reklamkampanjer, nyhetsbrev och andra personliga meddelanden som syftar till att optimera relationen mellan PROZIS och kund eller kundupplevelsen.

Som ett sätt att garantera rätten att ta tillbaka samtycken och begränsa tiden för behandling av personuppgifter ger PROZIS kunden tillgång till funktioner för att hantera samtycken under fliken ”Hantera behörigheter” i hans eller hennes personliga område, under alternativet ”Behörighetshistorik”.


2.6. Ändringar av Kontakt- och integritetspolicy

2.6.1. Eventuella ändringar i denna Dataskydds- och integritetspolicy skall publiceras på Prozis webbplats och alla tidigare versioner ska finnas tillgängliga där.

2.6.2. Detaljhandelsföretaget Prozis.com, S.A., med juridiskt personnummer 506806693 och huvudkontor i Zona Franca Industrial, Plataforma 28, Pavilhão K, Modelo 6, Caniçal, 9200-047 Machico, Portugal, är enligt RGPD den databehandlingsansvariga.

2.6.3. Oegentligheter, bristande efterlevnad och eventuella säkerhetsbegränsningar för personuppgifter måste omedelbart meddelas PROZIS' ansvariga för personuppgifter genom att skicka ett mail till [email protected]


  Ladda ner Regler och villkor - Hjälp | Prozis
Denna webbplats använder cookies för att förbättra din webbupplevelse och för statistiska ändamål. Genom att besöka oss godkänner du dem. För mer information om de cookies som används, hur du hanterar eller inaktiverar dem i denna enhet, klicka här.