Vad är ProzisPoints?

1. Vad är ProzisPoints?

ProzisPoints är poäng som kunden tjänar när den handlar produkter från Prozis. En viss mängd ProzisPoints fördelas till varje produkt.

2. Var står det hur många ProzisPoints som varje produkt är värd?

På varje produktsida visas antalet ProzisPoints som produkten är värd. Antalet poäng hittar man på höger sida om produktbilden, vid sidan om priset.

3. Till vad kan man använda ProzisPoints?

ProzisPoints kan bytas ut mot exklusiva gåvor eller sparas på kundkontot för att användas vid senare beställningar. När en kund väljer att spara sina poäng kommer det att finnas fler och mer värdefulla gåvor att välja från när den lägger sin nästa beställning.

4. Hur kan man byta ut ProzisPoints mot gåvor?

Efter att ha lagt varor i kundkorgen och fortsatt till kassan visas en sida med information om hur många ProzisPoints kunden har tillgängliga på sitt konto. På denna sidan, i steg 1 i beställningen, kan kunden antingen välja mellan att spara ProzisPointsen till senare beställningar eller byta ut dem mot gåvor som visas efter att man valt respektive alternativ. Kunden kan då välja gåvorna och önskat antal beroende på hur många poäng som finns tillgängliga. Kunden lägger till varorna till kundvagnen genom att klicka på "lägg i kundvagn". Denna poängutbytesprocess kan upprepas tills alla tillgängliga poäng förbrukats. Efter valet av de önskade gåvorna kan kunden fortsätta sin beställning genom att klicka på "Nästa steg" som finns längst ner till höger.

5. Är det möjligt att bekräfta om ProzisPoints-gåvorna kommer skickas med de andra varorna i beställningen?

Vid bekräftelsen av varorna i kundkorgen, under steg 4 i beställningen, kommer ProzisPoints-gåvorna visas i sammanställningen med meddelandet "Gratis". Detta innebär att gåvorna inte behöver betalas av kunden. I de fall då de valda gåvorna inte visas som väntat i sammanställningen rekommenderas kunden att upprepa proceduren. Längst ner på samma sida visas det hur många ProzisPoints som bytts ut mot gåvor och hur många poäng som kommer att finnas tillgängliga att använda för framtida beställningar. Om kunden tar bort gåvorna från kundkorgen innan den avslutat beställningen kommer det motsvarande ProzisPoints-värdet att återgå till kundens konto.

6. Vad är fördelen med att spara ProzisPoints?

Genom att välja att spara ProzisPoints istället för att använda dem kommer kunden till sist kunna byta dem mot gåvor med högre värde.

7. Hur kan man tjäna mer ProzisPoints?

Genom att kommentera produkter som kunden köpt i vår butik kan kunden tjäna mer ProzisPoints. Om kommentarerna följer regelverket kommer de att godkännas och publiceras på Prozis webbplats. Kunden tjänar 20 ProzisPoints per godkänd kommentar.

8. Vad är värdet av 1 (en) ProzisPoint?

Varje ProzisPoint är värd 0.0800 kr.

9. Var går det att få mer detaljerad information om ProzisPoints?

En sammanställning av alla ProzisPoints finns tillgänglig på kundens Proziskonto. När man har loggat in finns sammanställningen tillgänglig genom att man klickar på kundens namn och väljer alternativet "ProzisPoints" från menyn som öppnas. Sidan visar mot vilken särskild gåva ProzisPoints har bytts ut, hur många poäng som tjänats i samband med köpet av en vara, beställd kvantitet samt det totala tillgängliga värdet ProzisPoints och de poäng som är under behandling.

10. Vad betyder det att ProzisPointsen är "under behandling"?

Detta innebär att den beställning genom vilken kunden har tjänat eller spenderat ProzisPoints inte har skickat och fakturerats ännu. Så snart som beställningsstatusen ändras till "Levereras" finns ProzisPointsen tillgängliga på respektive konto.

11. Gåvorna som bytts ut mot ProzisPoints var inte inkluderade i beställningen, varför?

Om en kund tar bort en eller flera varor från kundvagnen efter att de valt ProzisPoints-gåvor kommer dessa gåvor automatiskt tas bort från kundvagnen och ProzisPointsen kommer automatiskt återföras till kontot. Om en vald gåva inte skickats med beställningen råder vi kunden att konsultera respektive ProzisPoints-transaktioner på respektive sida, för att bekräfta att poängen verkligen dragits. Om det inte förekommer något poängavdrag innebär detta att produkten inte lagts till korrekt till kundvagnen och därför inte skickats med beställningen.

12. ProzisPointsen som tjänats och bytts ut mot vissa gåvor syns inte i ProzisPoints-sammanställning. Vad har hänt?

Situationen kan orsakas av en av följande anledningar:

  • Beställningen har annullerats; detta leder till att de ackumulerade ProzisPointsen för beställningen annulleras. Av den anledningen syns inte längre ProzisPointsen i sammanställningen.
  • Beställningen har skickats tillbaka till Prozis. ProzisPointsen som bytts ut och tjänats in med en beställning annulleras när beställningen mottas av vårt lager, vilket gör att ProzisPointsen försvinner från sammanställningen.
  • Kunden har skickat tillbaka en eller fler produkter från sin beställning. När returen behandlats av vårt lager annulleras ProzisPointsen som tjänats i samband med köpet av produkten vilket gör att poängen försvinner från sammanställningen.
  • Kunden har mottagit en eller flera skadade produkter. Efter att vår kundtjänst behandlat klagomålet annulleras ProzisPointsen som tjänats i samband med köpet av produkten vilket gör att ProzisPointsen försvinner från sammanställningen.
  • Kunden har inte fått en eller flera beställda produkter. Efter att klagomålet angående de saknade produkterna behandlats av kundtjänsten kommer ProzisPointsen som fåtts i samband med köpet av produkten annulleras, vilket gör att de försvinner från ProzisPointssammanställningen.

13. ProzisPoints-sammanställning är negativ. Hur är detta möjligt?

Den här situationen kan orsakas av följande anledningar:

  • En beställning har returnerats till Prozis och ProzisPointsen som kunden tjänat i samband med beställningen har bytts ut vid en senare beställning. ProzisPointsen som tjänats i samband med den returnerade beställningen annulleras när beställningen skickas tillbaks till vårt lager. Om kunden använder poängen som tjänats i samband med den första beställningen vid en andra beställning under tiden innan den första beställningen behandlats i av vårt lager kan denna situation uppkomma och ProzisPoints-sammanställningen kan få ett underskott.
  • En beställning har returnerats antingen delvis eller i sin helhet och kunden har bytt ut alla poäng de tjänade i och med beställningen. ProzisPointsen som tjänats i och med beställningen annulleras i och med att returen behandlas av vårt lager. Om kunden byter ut de intjänade ProzisPointsen och sedan bestämmer sig för att returnera produkten kan ProzisPoints-sammanställningen få ett underskott.

14. Är det möjligt att byta eller returnera produkter som bytts ut mot ProzisPoints?

Prozis accepterar inte några byten eller returer av produkter som erhållits genom byte av ProzisPoints.

15. Kan jag byta ut hela mitt ProzisPointssaldo mot gåvor i en och samma beställning?

Du kan maximalt byta ut 12000 ProzisPoints per beställning samt ytterligare de ProzisPoints som du tjänat in i och med beställningen som gjorts.




Denna webbplats använder cookies för att förbättra din webbupplevelse och för statistiska ändamål. Genom att besöka oss godkänner du dem. För mer information om de cookies som används, hur du hanterar eller inaktiverar dem i denna enhet, klicka här.