Kuponger

Det finns ett flertal kuponger med olika syften som Prozis kan tillgängliggöra för sina kunder:

  • Återbetalningskuponger
  • Kuponger för produktleverans i samband med framtida beställning
  • Kommersiella kuponger
  • Specialerbjudande-kuponger
  • Pengar-tillbaka-kuponger

Återbetalningskuponger

Denna kupongform är ett alternativ som Prozis har för att underlätta återbetalningen till sina kunder. De ges ut av kundtjänst och kommer i form av alfanumeriska koder. Denna form av kuponger kan skapas efter behandling av klagomål eller krav på produkter som skickats av Prozis eller efter att en kund returnerat en produkt. Dess värde motsvarar alltid värdet som betalats för produkten och en tillämpning av dem innebär att värdet dras från beställningens betalningsvärde. Denna kupongform är giltig i 12 månader efter att den skapats. Om kupongens värde överskrider värdet av beställningen kommer kupongen fortsätta vara giltig och det återstående värdet kan användas vid nästa betalningstillfälle. På detta vis kommer kupongen endast bli ogiltig när den går ut eller när hela värdet har använts.
Återbetalningskupongen kan användas i kombination med andra kuponger i samma beställning.

Kupong för produktleverans i samband med framtida beställning

Den här kupongens syfte är att ersätta en produkt från Prozis. Även dessa ges ut av kundtjänsten och de kommer med en alfanumerisk kod. Denna kupongform kan skapas efter behandlingen av ett klagomål eller krav på produkter som skickats av Prozis men även efter att en kund returnerat en produkt.
Kupongen tillåter kunder att lägga till en eller flera produkter till sin nya beställning; detta tillägg sker utan kostnad. De har obegränsad giltighet.

Kommersiella kuponger

Kommersiella kuponger skapas efter korrespondens mellan kund och kundtjänst. De skapas i utbyte mot feedback, förslag till förbättringar och klagomål. De har utvecklats av Prozis som ett medel för att kunna bibehålla en hög tillfredsställelse bland kunderna.
De kommer i form av en alfanumerisk kod och ges ut av kundtjänst. Denna kupongform kan endast användas en gång och om hela värdet inte används går det återstående värdet förlorat. Kommersiella kuponger är giltiga sex månader efter att de skapats.

Specialerbjudande-kuponger

Dessa tillåter kunden dra fördelar av kampanjer som tillgängliggörs genom Prozis direkta kommunikationskanaler så som e-post, sociala nätverk, partners, idrottare eller andra Prozis-representanter.
Dessa kupongkoder kan vara antingen alfanumeriska eller endast alfabetiska.
Alla specialerbjudanden och fördelar som associeras med denna form av kuponger, till exempelvis rabatt på beställningsvärdet eller tillägg av en gratis produkt visar sig direkt efter tillämpning i kundens kundvagn.
Deras giltighet och de gånger de kan användas är specifika för varje erbjudande och villkoren klargörs i samband med nyhetsbrev eller annan form av publicering.
De här kupongformen gäller inte för följande märken: +WATT, Max Protein, Victory Endurance, Weider.

Pengar-tillbaka-kupong

Denna kupong har skapats för att Prozis kunder ska kunna styra bättre över sina inköp.
Trots att denna kupongform i stort sett kan anses vara en specialerbjudande-kupong skiljer den sig från kategorin ovan. Det de har gemensamt med specialerbjudande-kupongen är att de är en del i ett specialerbjudande som Prozis gör tillgängligt för sina kunder.

Prozis gör det möjligt att ackumulera butikspoäng i form av pengarna-tillbaka-kuponger. Beroende på det totala värdet som kunden betalar i produkter som ingår i kampanjen, och den bestämda procenten, sker en beräkning som motsvarar den bestämda procenten. Detta resulterar i en kupongkod som kan appliceras i nästa beställning. Denna kupongform har antingen en alfanumerisk kod eller en alfabetisk kod.

Pengar-tillbaka-kupongen skickas till kunden i samma e-mail som beställningens faktura (kvitto).

I de fall då kunden väljer betalning mot leverans* när de lägger beställningen kommer kupongen aktiveras när betalningsbekräftelsen når Prozis finansavdelning. Detta sker vanligt vis inom 3 veckor efter det att beställningen levererats.

Denna kupongform kan endast användas en gång. Detta innebär att om kunden inte använder sig av hela kupongvärdet kommer det återstående värdet gå förlorat.
De kan inte användas i kombination med andra pengarna-tillbaka-kuponger eller andra former av kuponger förutom återbetalningskuponger. Om en kupong av detta slag används exkluderas kunden från all ny ackumulering av butikskredit om en ny pengarna-tillbakakampanj pågår. Med andra ord, genom att lägga en beställning där en tidigare genererad pengarna-tillbakakupong används kommer kunden inte ackumulera någon ny kredit i den kampanj som gäller då beställningen läggs. Fraktkostnader kan inte betalas med hjälp av en pengarna tillbaka-kupong.
Efter aktivering kommer Pengarna-tillbakakupongen vara giltiga i 90 dagar.

I de fall då en produkt returneras till Prozis och produkten har köpts i samband med en pengarna-tillbakakampanj kommer värdet som ackumulerats via köpet dras av från värdet som återbetalas, detta gäller i de fall då kupongen som genererats redan använts.

*Den här betalningsmetoden finns inte tillgänglig i alla länder.

Villkor för användning

Det är kunden som bestämmer sig för att tillämpa en kupong och vilken kupongform som ska tillämpas. På detta sätt kan kunden välja den form av kupong som bäst passar dess önskningar och behov.

Alla kupongkoder måste fyllas i och valideras i det speciella fältet för rabattkuponger som skapats just för detta syfte. Detta fält återfinns i steg 4 i beställningen, bekräftelse.
Denna webbplats använder cookies för att förbättra din webbupplevelse och för statistiska ändamål. Genom att besöka oss godkänner du dem. För mer information om de cookies som används, hur du hanterar eller inaktiverar dem i denna enhet, klicka här.