Όροι & προϋποθέσεις

Γενικό πλαίσιο
Το PROZIS επιβεβαιώνει τη δέσμευσή του να προστατεύει τα δεδομένα των πελατών του και των επισκεπτών του ιστότοπου. Έτσι, και σύμφωνα με τον Κανονισμό Γενικής Προστασίας Δεδομένων (GDPR - Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016), σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, το PROZIS εξέτασε εκ νέου τους Όρους και Προϋποθέσεις χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος καθώς και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Η νέα διατύπωση αυτών των κειμένων θα τεθεί σε ισχύ στις 25 Μαΐου 2018.

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις

Η πρόσβαση και η χρήση αυτής της ιστοσελίδας υπόκεινται στους παρόντες Γενικούς Όρους Χρήσης, στους οποίους περιλαμβάνονται οι Γενικοί Όροι Πώλησης του ηλεκτρονικού καταστήματος www.prozis.com και της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που υπέβαλε η εμπορική εταιρεία Prozis.com, S.A., Φορολογική ταυτότητα 506806693, με έδρα στη Zona Franca Industrial, Plataforma 28, Pavilhão K, Modelo 6, Caniçal, 9200-047 Machico, Portugal, στο εξής αναφερόμενη ως PROZIS®, με αναφορά στο εμπορικό σήμα που κατέχει.


Εισαγωγή

Οι πωλήσεις που πραγματοποιούνται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος www.prozis.com προϋποθέτουν ότι ο πελάτης έχει αποδεχθεί τους Γενικούς Όρους Πώλησης που έχουν καθοριστεί σύμφωνα με τη νομοθεσία που ισχύει για την κατηγορία ηλεκτρονικού λιανικού εμπορίου.

Ωστόσο, το PROZIS διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τους παρόντες Γενικούς Όρους Πώλησης χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση και υποχρεούται να δημοσιεύσει τυχόν αλλαγές σε αυτόν τον ιστότοπο.

Το PROZIS δεν ευθύνεται για τυχόν καταστάσεις που προκύπτουν από τη μη διαθεσιμότητα του ιστότοπου, ανεξάρτητα από τη διάρκειά της, και διατηρεί το δικαίωμα να περιορίσει την πρόσβαση σε συγκεκριμένους τομείς της ιστοσελίδας για τεχνικούς λόγους ή να συμμορφωθεί με νομικές υποχρεώσεις.


Έννοιες και Ορισμοί

Πελάτης - κάθε φυσικό πρόσωπο που είναι τουλάχιστον 18 ετών και δημιουργεί λογαριασμό πελατών συμφωνώντας ότι όλες οι πληροφορίες που σχετίζονται με την ταυτότητά τους και άλλα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την τοποθέτηση και την επεξεργασία των παραγγελιών τους είναι αληθή, ενημερωμένα και πλήρη. Για όλους τους σκοπούς, το PROZIS θεωρεί ότι: μια νομική οντότητα προσδιορίζεται και επισημαίνεται από τη σχέση μεταξύ της επωνυμίας της εταιρίας, της έδρας της και του αριθμού φορολογικού μητρώου που δηλώνεται κατά τον χρόνο δημιουργίας του αντίστοιχου λογαριασμού πελάτη.

Cookie – μικρό αρχείο δεδομένων που αποστέλλεται στον υπολογιστή του πελάτη και διατηρείται στον σκληρό του δίσκο.

Όταν δημιουργείται ένας λογαριασμός στον ιστότοπο, θα διατηρείται στον υπολογιστή του πελάτη ένα cookie που θα επιτρέπει αυτόματο έλεγχο ταυτότητας κάθε φορά που επισκέπτεται ξανά τον ιστότοπο.

Τα Cookies χρησιμοποιούνται επίσης έτσι ώστε το σύστημά μας να μπορεί να ακολουθήσει τα βήματα του πελάτη κατά τη διάρκεια μιας συνεδρίας αγορών. Εάν ο πελάτης δεν επιτρέψει τη χρήση cookies, δεν θα είναι σε θέση να χρησιμοποιήσει αυτόν τον ιστότοπο.


Προσωπικές πληροφορίες - πληροφορίες σχετικές με αναγνωρισμένο ή αναγνωρίσιμο φυσικό πρόσωπο, δηλαδή το "πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα", που μπορεί να προσδιοριστεί, άμεσα ή έμμεσα, με αναφορά σε ένα αναγνωριστικό (π.χ. όνομα, αναγνωριστικός αριθμός, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διεύθυνση IP κ.λπ.).

Πνευματική ιδιοκτησία - όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στο λογισμικό και το περιεχόμενο που διατίθεται μέσω αυτής της ιστοσελίδας ανήκουν στο PROZIS και έχουν άδεια και προστατεύονται από παγκόσμιους νόμους και συνθήκες.

Όλα τα δικαιώματα αυτά προορίζονται για το PROZIS και τους προμηθευτές του.

Ο πελάτης μπορεί να αποθηκεύσει, να εκτυπώσει ή να παρουσιάσει με άλλο τρόπο τα περιεχόμενα αυτού του ιστοτόπου μόνο για προσωπική χρήση.

Η δημοσίευση, ο χειρισμός, η διανομή ή η αναπαραγωγή οποιουδήποτε περιεχομένου περιεχομένου σε αυτόν τον ιστότοπο σε οποιαδήποτε μορφή απαγορεύεται, όπως και η σύνδεσή του με οποιαδήποτε επιχείρηση ή εταιρεία.


PROZIS – εμπορικό σήμα που κατέχει η εμπορική εταιρεία Prozis.com, S.A.


Επεξεργασία δεδομένων - κάθε πράξη ή σύνολο πράξεων που πραγματοποιούνται σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, είτε αυτοματοποιημένα είτε όχι, όπως συλλογή, καταγραφή, οργάνωση, δομή, αποθήκευση, προσαρμογή ή αλλαγή, ανάκτηση, διαβούλευση, χρήση, γνωστοποίηση με μετάδοση, διάδοση ή άλλη διάθεση, σύγκριση ή διασύνδεση, περιορισμός, διαγραφή ή καταστροφή.


Ελεγκτής Επεξεργασίας Δεδομένων - η εμπορική εταιρεία Prozis.com, S.A., που προσδιορίστηκε καλύτερα παραπάνω.


Ιστοσελίδα - δικτυακός τόπος www.prozis.com, με τίτλο και λειτουργία της εταιρείας Prozis.com, S.A., με σκοπό την προώθηση και πώληση των προϊόντων αυτού του ηλεκτρονικού καταστήματος.


Σκοπός

Σκοπός των παρόντων Γενικών Όρων Χρήσης είναι να ορίσουμε τους όρους πρόσβασης και χρήσης της ιστοσελίδας από έναν πελάτη που επιθυμεί να αγοράσει σε αυτό το ηλεκτρονικό κατάστημα. Οι Γενικοί Όροι Πώλησης προορίζονται να ρυθμίσουν τους όρους επεξεργασίας των εμπορικών συναλλαγών μεταξύ του PROZIS και του Πελάτη. Η Προστασία Δεδομένων και Πολιτική Απορρήτου αποσκοπεί στον εντοπισμό μέτρων προστασίας της ιδιωτικής ζωής όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την ελεύθερη κυκλοφορία τέτοιων δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των εξατομικευμένων εργαλείων διαχείρισης δεδομένων που παρέχονται από τους πελάτες.


I - Γενικοί όροι πωλήσεων

Διαδικασία παραγγελίας και αγοράς

Επιλογές πληρωμής και προθεσμίες - Αφού πραγματοποιηθεί παραγγελία στον λογαριασμό του πελάτη, η επιλεγμένη επιλογή πληρωμής εμφανίζει μια προθεσμία πληρωμής. Εάν λήξει αυτή η προθεσμία χωρίς επιβεβαίωση πληρωμής και η επιλεγμένη επιλογή πληρωμής δεν είναι πληρωμή κατά την παράδοση, η παραγγελία θα ακυρωθεί.

Το PROZIS έχει τις ακόλουθες επιλογές πληρωμής διαθέσιμες για αγορές στο ηλεκτρονικό κατάστημα:

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Πιστωτική Κάρτα

Ο πελάτης μπορεί να χρησιμοποιήσει πιστωτική κάρτα και να επωφεληθεί από την ταχύτητα των συναλλαγών και την ευελιξία που προσφέρει αυτή η μέθοδος πληρωμής. Όλες οι συναλλαγές στην ιστοσελίδα μας είναι ασφαλείς.

Είναι ασφαλές να πληρώσω on-line με την κάρτα μου;

Η Prozis χρησιμοποιεί μηχανισμό προηγμένης τεχνολογίας για τον εντοπισμό και την πρόληψη περιπτώσεων απάτης. Αυτή η λύση επιτρέπει την εξακρίβωση της γνησιότητας των online πληρωμών, εξασφαλίζοντας παράλληλα στους πελάτες μας ακεραιότητα και ασφάλεια των δεδομένων τους, καθώς επίσης σε ό,τι αφορά στην ταυτοποίησή τους.

Αυτό το χαρακτηριστικό ασφαλείας παρέχεται μέσω τεχνολογίας SSL (Secure Socket Layer) που κρυπτογραφεί την επικοινωνία μεταξύ του υπολογιστή του πελάτη και του διακομιστή μας, ώστε να μην μπορούν να υποκλαπούν. Έτσι, η Prozis διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί οποιαδήποτε παραγγελία πληρώνεται μέσω συναλλαγής που θεωρείται παράνομη. Όλες οι δραστηριότητες που θεωρούνται παράνομες, θα αναφέρονται αμέσως στις αρμόδιες Αρχές.

3D Secure

To 3D Secure αποτελεί πρωτόκολλο επικοινωνίας που αποσκοπεί σε βελτίωση των online πληρωμών και ενεργοποιεί τον έλεγχο ταυτότητας του χρήστη της κάρτας από τον εκδότη της πιστωτικής κάρτας. Κατά την πληρωμή σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα, η διαδικασία επικύρωσης μιας πιστωτικής κάρτας είναι ενεργοποιημένη. Εάν η πιστωτική κάρτα θεωρείται έγκυρη, τα συστήματα πρωτοκόλλου ασφαλείας 3D Secure ελέγχουν την ταυτότητα του πελάτη, καταφεύγοντας στον εκδότη της πιστωτικής κάρτας σε πραγματικό χρόνο. Ο εκδότης επικυρώνει την ταυτότητα του πελάτη και ενημερώνει το σύστημα του καταστήματος, όπου χρησιμοποιείται η κάρτα, ότι είναι νόμιμη.

Στόχος είναι η προστασία των χρηστών πιστωτικών καρτών, ελαχιστοποιώντας την πιθανότητα δόλιας χρήσης πιστωτικής κάρτας και βελτίωση της συνολικής απόδοσης της συναλλαγής. Αυτό το πρωτόκολλο χρησιμοποιείται από τη Visa, με την ονομασία «Verified by Visa», και από τη Mastercard, με την ονομασία «SecureCode».

Πώς γίνεται η επεξεργασία μιας πληρωμής με πιστωτική κάρτα;

Μετά την επιλογή πληρωμής με πιστωτική κάρτα και κάνοντας κλικ στο "Παραγγελία", ο πελάτης κατευθύνεται προς την πλατφόρμα πληρωμών Redunicre όπου θα πρέπει να εισάγει τα στοιχεία της πιστωτικής του κάρτας, αποτελούμενα από τον αριθμό της πιστωτικής κάρτας, την ημερομηνία λήξης και τον κωδικό ασφαλείας. Τέλος, κάνοντας κλικ στο κουμπί "Επικυρώνω την πληρωμή μου" θα θέσει τη συναλλαγή σε επεξεργασία.

Εάν η πληρωμή δεν γίνεται δεκτή, εμφανίζεται μήνυμα σφάλματος στο παράθυρο του καλαθιού αγορών. Σε μια τέτοια περίπτωση, συνίσταται να επιχειρήσετε και πάλι τη συναλλαγή. Ωστόσο, εάν το πρόβλημα επιμένει, θα συμβουλεύαμε τον πελάτη να επικοινωνήσει με την τράπεζά του ή τον εκδότη της πιστωτικής του κάρτας για περισσότερες πληροφορίες.

Μόλις η πληρωμή έχει ολοκληρωθεί, το ποσό θα χρεωθεί στο λογαριασμό της πιστωτικής κάρτας του πελάτη. Εάν, για οποιοδήποτε λόγο, κρίνεται αναγκαίο να ακυρωθεί η παραγγελία, είτε πλήρως ή εν μέρει, θα επιστρέψουμε το αντίστοιχο ποσό εντός μέγιστης διάρκειας 5 εργάσιμων ημερών. Η συναλλαγή θα είναι εμφανής στην ανάλυση της πιστωτικής κάρτας του πελάτη μετά από 2 εργάσιμες ημέρες, αρχής γενομένης από την ημερομηνία επιστροφής.

Για την προστασία των πελατών μας από πιθανές απάτες, ενδέχεται να ζητήσουμε πρόσθετες πληροφορίες για διευκόλυνση της αξιολόγησης της πληρωμής. Αν γίνει ένα τέτοιο αίτημα, αλλά δεν έχουμε απάντηση εντός 3 εργάσιμων ημερών, θα ακυρώσουμε την παραγγελία και θα προχωρήσουμε σε επιστροφή της πληρωμής.

Προειδοποίηση: Οι πληρωμές υπολογίζονται πάντοτε σε ευρώ, ακόμη και αν οι τιμές εμφανίζονται σε άλλα νομίσματα. Μερικοί τραπεζικοί οργανισμοί μπορεί να χρεώσουν συναλλαγματικές ισοτιμίες. Η Prozis δεν έχει σχέση με αυτό το γεγονός και δεν πρέπει να θεωρηθεί υπεύθυνη γι' αυτό.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Η PROZIS θα στείλει την παραγγελία του πελάτη την ίδια ημέρα που υποβλήθηκε, εφόσον έγινε σε εργάσιμη ημέρα μέχρι τις 14:00 και χρησιμοποιήθηκε μια από τις ακόλουθες μεθόδους πληρωμής: πιστωτική κάρτα, PayPal ή Αντικαταβολή *.

Αν ο πελάτης επιλέξει να πληρώσει για την παραγγελία με τραπεζικό έμβασμα ή μέσω ΑΤΜ *, θα είμαστε σε θέση να την αποστείλουμε μόλις λάβουμε επιβεβαίωση της πληρωμής από την τράπεζα μας, κάτι που μπορεί να διαρκέσει έως και 7 εργάσιμες ημέρες, ανάλογα με τη χώρα στην οποία έγινε η συναλλαγή.

* Οι προαναφερθέντες τρόποι πληρωμής δεν είναι διαθέσιμοι για κάθε χώρα. Για να γνωρίζετε ποιες μέθοδοι πληρωμής είναι διαθέσιμες για τη χώρα του πελάτη, διαβάστε τις διαθέσιμες πληροφορίες ανωτέρω, κάτω από τον τίτλο "Τρόποι Πληρωμής".

Σε περίπτωση που προκύψουν οποιαδήποτε θέματα σχετικά με την παραγγελία (επιβεβαίωση της διεύθυνσης παράδοσης, επαλήθευση πληρωμών, εξαντλημένα προϊόντα, κτλ.), θα επικοινωνήσουμε με τον πελάτη με μήνυμα του Τμήματος Μέριμνας Πελατών. Θα περιμένουμε απάντηση από τον πελάτη για τρεις εργάσιμες ημέρες. Η παραγγελία δεν θα αποσταλεί μέχρι να λάβουμε απάντηση στο μήνυμά μας. Εάν δεν ληφθεί απάντηση εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, η παραγγελία θα ακυρωθεί και η πληρωμή της επιστρέφεται στον πελάτη.

ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Μόλις αποσταλεί η παραγγελία, ο πελάτης θα λάβει email επιβεβαίωσης με το αντίστοιχο τιμολόγιο, αριθμό αναζήτησης και σύνδεσμο που επιτρέπει παρακολούθηση της παραγγελίας στην ιστοσελίδα της μεταφορικής εταιρίας.

Ο πελάτης μπορεί επίσης να έχει πρόσβαση σε αυτό το σύνδεσμο αναζήτησης, συνδεόμενος στο λογαριασμό Prozis που διαθέτει και κάνοντας κλικ στην καρτέλα "Παραγγελίες" που εμφανίζεται στη σελίδα σύνδεσης. Κάνοντας κλικ σε μια παραγγελία στη στήλη "Ιστορικό Παραγγελιών" στην αριστερή πλευρά της οθόνης, ο πελάτης λαμβάνει όλες τις πληροφορίες σχετικά με την παραγγελία στη στήλη "Λεπτομέρειες Παραγγελιών" στη δεξιά πλευρά της οθόνης, συμπεριλαμβανομένου του προαναφερθέντα συνδέσμου.

Είναι πιθανό, τη στιγμή που αποστέλλεται στον πελάτη η επιβεβαίωση αποστολής και ο κωδικός αναζήτησης, η προσπάθεια αναζήτησης της παραγγελίας online να μη δίνει ακόμη κανένα αποτέλεσμα. Ενδέχεται να χρειαστούν μέχρι 24 ώρες μετά τη λήψη του e-mail επιβεβαίωσης αποστολής για να γίνουν διαθέσιμες οι ενημερώσεις αναζήτησης στην ιστοσελίδα της μεταφορικής υπηρεσίας.

Οι παραγγελίες παραδίδονται από Δευτέρα έως Παρασκευή, εκτός από εθνικές ή τοπικές αργίες, στη διεύθυνση που υπέδειξε ο πελάτης όταν υπέβαλε την παραγγελία.

Ο πελάτης μπορεί να παραλάβει την παραγγελία σε οποιαδήποτε διεύθυνση επιθυμεί (με εξαίρεση τα Ταχυδρομικά Κουτιά). Το μόνο που χρειάζεται είναι να μας παρέχει τη διεύθυνση στην οποία θα βρίσκεται μεταξύ 9 π.μ. και 7 μ.μ. Η επιλεγμένη μεταφορική υπηρεσία θα προσπαθήσει να παραδώσει την παραγγελία στη διεύθυνση που μας υπέδειξε ο πελάτης.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο πελάτης δεν μπορεί να επιλέξει συγκεκριμένο χρόνο παράδοσης, γιατί οι παραδόσεις διέπονται από τις διαδρομές που καθορίζονται από την υπηρεσία μεταφοράς κατά την αντίστοιχη ημερομηνία παράδοσης.

Η παροχή λανθασμένης ή ελλιπούς διεύθυνσης μπορεί να οδηγήσει στην επιστροφή του δέματος στην PROZIS, οδηγώντας σε πρόσθετες δαπάνες που θα επιβαρύνουν τον πελάτη. Ως εκ τούτου, προτείνουμε στον πελάτη να βεβαιώνεται πάντα ότι η διεύθυνση παράδοσης που παρείχε κατά την παραγγελία είναι πλήρης και ακριβής. Από τη στιγμή που η παραγγελία είναι σε εξέλιξη δεν είναι πλέον δυνατόν να αλλάξει ούτε τη διεύθυνση παράδοσης, ούτε τα στοιχεία τιμολόγησης.

Σε περίπτωση που ο πελάτης δεν είναι παρών στην καθορισμένη διεύθυνση την ημερομηνία παράδοσης, η διαδικασία θα έχει ως εξής:

DPD

Η DPD θα αφήσει σημείωμα, ζητώντας από τον παραλήπτη να καλέσει είτε την υπεύθυνη εταιρεία για την παράδοση του δέματος, ή το γενικό αριθμό τηλεφώνου της, ώστε να προγραμματιστεί νέα παράδοση σε πιο κατάλληλη ημερομηνία. Ο παραλήπτης έχει 5 εργάσιμες ημέρες για να επικοινωνήσει με την υπηρεσία παραδόσεων και να προγραμματίσει νέα παράδοση. Εάν δεν τα καταφέρει μέσα σε αυτή την προθεσμία, η εν λόγω παραγγελία θα επιστρέψει στην Prozis.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

EMS INT

Ο χρόνος αποστολής εξαρτάται από τη χώρα προορισμού. Παρακαλούμε ελέγξτε την παρακάτω λίστα για να δείτε το χρόνο αποστολής στην αντίστοιχη χώρα.

ΧΩΡΑ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
(εργάσιμες ημέρες)
Αγκόλα Λουάντα και άλλες περιοχές 2 με 4
Αργεντινή Μπουένος Άιρες και άλλες περιοχές 2 με 4
Αυστραλία Μελβούρνη
Σίδνεϊ και άλλες περιοχές
5 με 6
3 με 10
Βολιβία Λα Παζ και άλλες περιοχές 2 με 5
Πράσινο Ακρωτήριο Πράια και άλλες περιοχές 2 με 5
Καμερούν Γιαουντέ και άλλες περιοχές 3 με 4
Καναδάς Μόντρεαλ, Τορόντο και άλλες περιοχές 2 με 10
Χιλή Σαντιάγο της Χιλής και άλλες περιοχές 2 με 6
Κίνα Πεκίνο και άλλες περιοχές 3 με 6
Κολομβία Μπογκοτά και άλλες περιοχές 6 με 13
Ανατολικό Τιμόρ Ντίλι και άλλες περιοχές 7
Αίγυπτος Κάιρο και άλλες περιοχές 2 με 4
Γαλλική Γουιάνα Καγιέν και άλλες περιοχές 6
Γουαδελούπη Μπας-Τερ και άλλες περιοχές 4
Χονγκ Κονγκ Όλες οι περιοχές 2 με 3
Ινδία Νέο Δελχί και άλλες περιοχές 2 με 5
Τζαμάικα Κίνγκστον και άλλες περιοχές 4
Ιαπωνία Τόκιο και άλλες περιοχές 2 με 8
Μακάου Μακάου 2 με 3
Μαλαισία Κουάλα Λουμπούρ και άλλες περιοχές 2 με 7
Μαρτινίκα Φορ-ντε-Φρανς και άλλες περιοχές 4 με 5
Μεξικό Πόλη του Μεξικού και άλλες περιοχές 4 με 6
Μαρόκο Ραμπάτ και άλλες περιοχές 2 με 6
Μοζαμβίκη Μαπούτο και άλλες περιοχές 2 με 5
Νέα Ζηλανδία Ουέλινγκτον και άλλες περιοχές 3 με 5
Νιγηρία Αμπούα και άλλες περιοχές 2 με 5
Παναμάς Πόλη του Παναμά και άλλες περιοχές 2 με 8
Παραγουάη Ασουνσιόν και άλλες περιοχές 2 με 6
Περού Λίμα και άλλες περιοχές 2 με 4
Πουέρτο Ρίκο Σαν Χουάν και άλλες περιοχές 3 με 6
Νήσοι Ρεϋνιόν και Μαγιότ Μαμουτζού και άλλες περιοχές 5
Σενεγάλη Ντακάρ και άλλες περιοχές 2 με 9
Νότια Αφρική Γιοχάνεσμπουργκ και άλλες περιοχές 2 με 3
Ελβετία Βέρνη και άλλες περιοχές 2
Ταϊβάν Ταϊπέι και άλλες περιοχές 2 με 4
Ταϊλάνδη Μπανγκόκ και άλλες περιοχές 2 με 4
Τυνησία Τύνιδα και άλλες περιοχές 2 με 3
ΗΑΕ Ντουμπάι και άλλες περιοχές 2 με 4
Ουρουγουάη Μοντεβίδεο και άλλες περιοχές 2 με 6
ΗΠΑ Ουάσιγκτον και άλλες περιοχές 2 με 4
Βενεζουέλα Καράκας και άλλες περιοχές 2 με 4
DHL Express

Μόλις η παραγγελία του πελάτη αποσταλεί εγγυόμαστε προθεσμία παράδοσης 1 εργάσιμη ημέρα, εκτός εάν η διεύθυνση παράδοσης είναι σε απομακρυσμένη περιοχή. Στην περίπτωση αυτή, η προθεσμία παράδοσης ανέρχεται σε 2 εργάσιμες ημέρες.

DPD

Μόλις η αποσταλεί η παραγγελία του πελάτη, εγγυόμαστε παράδοση σε 4 εργάσιμες ημέρες, εκτός και αν η διεύθυνση παράδοσης βρίσκεται σε απομακρυσμένη περιοχή. Σε αυτή την περίπτωση η παράδοση ανέρχεται σε 6 εργάσιμες ημέρες.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Οι προθεσμίες παράδοσης είναι ενδεικτικές και, επομένως, θεωρούνται έγκυρες μόνον όταν δεν υπάρχουν φυσικά ή διαρθρωτικά εμπόδια για την παράδοση (π.χ. λανθασμένες διευθύνσεις παράδοσης ή καταστάσεις πέρα από τον έλεγχό μας, όπως απεργίες, απώλεια ανταπόκρισης και κακές καιρικές συνθήκες, μεταξύ άλλων).

ΚΟΣΤΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

Τα κόστη αποστολής υπολογίζονται αυτόματα από το σύστημά μας, ανάλογα με τους παρακάτω παράγοντες:

 • το πραγματικό ή το ογκομετρικό βάρος του δέματος (όποιο από τα δύο είναι υψηλότερο)
 • οι πίνακες τιμών των μεταφορικών υπηρεσιών, ενημερώνονται σε τακτική βάση.

Τα κόστη αποστολής ενημερώνονται αυτόματα καθώς ο πελάτης προσθέτει προϊόντα στο καλάθι αγορών.

ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ

Σε περίπτωση που μια παραγγελία επιστρέφεται στο Prozis για λόγους που δεν καταλογίζονται στο Prozis ή την υπηρεσία μεταφοράς, το Prozis θα επιστρέψει το ποσό που καταβλήθηκε για την παραγγελία αφαιρώντας τα έξοδα αποστολής και τα έξοδα επιστροφής.

Ο πελάτης μπορεί να επιλέξει αποζημίωση μέσω της αρχικής μεθόδου πληρωμής, ή μέσω ενός κουπονιού επιστροφής χρημάτων που μπορεί να εφαρμοστεί σε μια μελλοντική παραγγελία. Το αντίστοιχο κουπόνι θα παραμείνει σε ισχύ για χρονικό διάστημα 12 μηνών, αρχής γενομένης από την ημερομηνία δημιουργίας του. Μετά το πέρας αυτού του χρονικού διαστήματος, δεν μπορεί να εκδοθεί καμία περαιτέρω αποζημίωση. Σε περίπτωση που η αρχική πληρωμή έγινε μέσω τραπεζικού εμβάσματος, ο πελάτης θα πρέπει να παρέχει τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού για να πραγματοποιηθεί η επιστροφή.

Εαν ο λόγος για την αποτυχημένη παράδοση και την επιστροφή της παραγγελίας εμπίπτει στην αρμοδιότητα της υπηρεσίας μεταφορών, ανεξάρτητα από την επιλεγμένη μέθοδο πληρωμής, ο πελάτης θα πρέπει να μας στείλει μια γραπτή καταγγελία που θα αναλυθεί από την υπηρεσία μεταφοράς. Σε περίπτωση που το πρόβλημα παράδοσης οφείλεται σε ελλιπή ή λανθασμένη διεύθυνση παράδοσης, ζητάμε μια απόδειξη της διεύθυνσης από τον πελάτη συνημμένη με την καταγγελία (π.χ. ένα λογαριασμό φυσικού αερίου, νερού ή ηλεκτρικού ρεύματος).

Η λύση που το Prozis θα προτείνει στον πελάτη εξαρτάται από την απάντηση που παρέχεται από την υπηρεσία μεταφοράς. Ως εκ τούτου, σε περιπτώσεις καταγγελιών σχετικά με την υπηρεσία μεταφοράς, μπορούμε να προτείνουμε μία λύση στον πελάτη από τη στιγμή που η υπηρεσία μεταφοράς μας πληροφορήσει για την αξιολόγησή της. Εάν η υπηρεσία μεταφοράς αποδέχεται την πλήρη ευθύνη για την επιστροφή του δέματος, και όλα τα προϊόντα που αρχικά παραγγέλθηκαν είναι ακόμα διαθέσιμα, εμείς θα προτείνουμε στον πελάτη μια παραγγελία αντικατάστασης, χωρίς πρόσθετο κόστος. Αντί της παραγγελίας αντικατάστασης, ο πελάτης μπορεί επίσης να επιλέξει μια πλήρη επιστροφή. Εάν η υπηρεσία μεταφοράς δεν αποδέχεται την ευθύνη, δεν μπορούμε να δεχτούμε την καταγγελία, και έτσι δεν μπορούμε να αποστείλουμε παραγγελία αντικατάστασης. Η αποζημίωση τότε θα υπόκειται στους προαναφερθέντες όρους σχετικά με τις επιστροφές παραγγελιών για λόγους που δεν καταλογίζονται στο Prozis ή την υπηρεσία μεταφοράς.

ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Ο πελάτης μπορεί να ακυρώσει την παραγγελία του απευθείας από το λογαριασμό που διαθέτει μόνο εάν δεν έχει ήδη πληρωθεί ή δεν βρίσκεται ήδη υπό επεξεργασία. Εάν πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, ο πελάτης μπορεί απλά να συνδεθεί στο λογαριασμό του, κάνοντας κλικ στο "Ο λογαριασμός μου Prozis" και στη συνέχεια στο "Οι παραγγελίες μου". Στη στήλη "Ιστορικό παραγγελιών", ο πελάτης μπορεί να επιλέξει ακύρωση της παραγγελίας του, εμφανίζοντας όλες τις πληροφορίες από τη στήλη "Λεπτομέρειες παραγγελίας". Στο κάτω μέρος αυτού του τμήματος λεπτομερειών της παραγγελίας (μπορεί να χρειαστεί να μετακινηθείτε προς τα κάτω), μπορεί να κάνει κλικ στο "Ακύρωση Παραγγελίας". Μόλις ακυρωθεί η παραγγελία, ο πελάτης θα λάβει μήνυμα επιβεβαίωσης.

Η ακύρωση παραγγελίας είναι δυνατή μόνο μέσω της διαδικασίας που περιγράφηκε προηγουμένως. Κάθε αίτημα ακύρωσης που υποβάλλεται από οποιοδήποτε άλλο μέσο δεν θα εκπληρώνεται.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ

Σε περίπτωση που ο πελάτης επιθυμεί να επιστρέψει ένα ή περισσότερα προϊόντα μπορεί να το κάνει εντός 14 ημερών από την παραλαβή της παραγγελίας, εφόσον τα προϊόντα είναι άθικτα, σφραγισμένα, πλήρη και στην αρχική συσκευασία τους. Η συσκευασία δεν μπορεί να είναι κατεστραμμένη, αλλοιωμένη ή γδαρμένη. Εναπόκειται στον πελάτη να εξασφαλίσει ότι τα επιστρεφόμενα αντικείμενα φτάνουν στις εγκαταστάσεις μας εντός 28 ημερών, αρχής γενομένης από την ημέρα κατά την οποία παραδόθηκε η παραγγελία.

Για να ασκήσει δικαίωμα επιστροφής, ο πελάτης θα πρέπει να επικοινωνήσει με την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών. Είναι απαραίτητο να καθορίσει τον κωδικό της παραγγελίας, περιγραφές ή αριθμούς αναφοράς για τα προϊόντα που πρέπει να επιστραφούν, καθώς επίσης πώς πρόκειται να λάβει χώρα η επιστροφή χρημάτων. Η επιστροφή χρημάτων είναι δυνατή είτε μέσω της αρχικής μεθόδου πληρωμής ή μέσω κουπονιού επιστροφής, που εξακολουθεί να ισχύει για 12 μήνες από την έκδοσή του. Μόλις περάσει αυτό το χρονικό διάστημα, δεν μπορεί να εκδοθεί καμία νέα επιστροφή.

Ο πελάτης πρέπει επίσης να γνωρίζει εάν το προϊόν που είναι για επιστροφή αποκτήθηκε ως μέρος οποιασδήποτε διαφημιστικής εκστρατείας και εάν οποιοδήποτε δωρεάν προϊόν προστέθηκε στην παραγγελία ως αποτέλεσμα της απόκτησης του προϊόντος. Εάν αυτή είναι η περίπτωση, είναι απαραίτητο όχι μόνο να επιστρέψει το εν λόγω προϊόν, αλλά επίσης και το προϊόν που προστέθηκε δωρεάν. Και τα δύο προϊόντα απαιτούνται για συμμόρφωση με τις προαναφερθείσες κατευθυντήριες γραμμές.

Ένα πακέτο, που αποτελείται από διάφορα προϊόντα, μπορεί να επιστραφεί μόνο στο σύνολό του. Εάν ο πελάτης επιθυμεί να επιστρέψει προϊόν που ανήκει σε πακέτο, είναι απαραίτητο να επιστρέψει όλα τα προϊόντα που είναι μέρος του συγκεκριμένου πακέτου. Όλα τα προϊόντα του πακέτου υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις ανωτέρω κατευθυντήριες γραμμές.

Εναπόκειται στον πελάτη να στείλει το(α) αντικείμενο(α) στην ακόλουθη διεύθυνση:

Prozis

Rua do Cais n. 198, Fontarcada

4830-345 Póvoa de Lanhoso

Portugal

Δεν γίνονται αποδεκτές επιστροφές ατελών ή κατεστραμμένων προϊόντων, προϊόντων χωρίς την αρχική συσκευασία ή/και επισήμανση τους, ή προϊόντα που που παρουσιάζουν σημάδια χρήσης.

Επίσης, δεν αποδεχόμαστε επιστροφές προϊόντων που λήγουν σε λιγότερο από ένα μήνα, εσωρούχων ή μαγιό, ή προσφορών που αποκτήθηκαν με ProzisPoints.

Εάν παραλάβουμε ένα αντικείμενο σε οποιαδήποτε από τις προαναφερθείσες καταστάσεις ή με την ετικέτα της μεταφορικής υπηρεσίας τοποθετημένη απευθείας πάνω στο εν λόγω πακέτο, ο πελάτης θα χάσει το δικαίωμα αποζημίωσης και θα έχει στη διάθεσή του 10 ημέρες για να παραλάβει το αντικείμενο από τις εγκαταστάσεις μας πληρώνοντας τα έξοδα συλλογής του.

ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ

Ο πελάτης θα πρέπει να επιστρέψει το(α) αντικείμενο(α), να ζητήσει την αντίστοιχη αποζημίωση και στη συνέχεια να κάνει νέα παραγγελία. Η όλη διαδικασία επιστροφής περιγράφεται λεπτομερώς στην παράγραφο ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ.

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ

Η PROZIS θα κάνει ό,τι μπορεί για να αποζημιώσει τον πελάτη όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Η PROZIS ωστόσο δικαιούται μέγιστη προθεσμία επιστροφής των χρημάτων 15 ημέρες, αρχής γενομένης από την ημέρα το προϊόν φθάνει πίσω στην αποθήκη μας.

Εάν η πληρωμή έγινε με πιστωτική κάρτα, η επιστροφή θα εκδοθεί στο λογαριασμό που συνδέεται με την πιστωτική κάρτα που χρησιμοποιήθηκε για την αρχική καταβολή και θα εμφανιστεί στην επόμενη ανάλυση κίνησης τραπεζικού λογαριασμού του πελάτη.*

Εάν η πληρωμή έγινε μέσω PayPal, η επιστροφή χρημάτων θα γίνει στο αντίστοιχο λογαριασμό Paypal και θα είναι διαθέσιμη άμεσα.*

Εάν η επιλεγείσα μέθοδος πληρωμής ήταν η Αντικαταβολή ή μέσω ATM/τραπεζικό έμβασμα, θα ζητηθούν από τον πελάτη τα απαραίτητα στοιχεία λογαριασμού στον οποίο επιθυμεί να λάβει την επιστροφή.*

* Σημειώστε ότι οι προαναφερθείσες μέθοδοι πληρωμής δεν είναι διαθέσιμες για κάθε χώρα. Για να γνωρίζετε ποιες μέθοδοι πληρωμής είναι διαθέσιμες για τη χώρα του πελάτη, διαβάστε τις διαθέσιμες πληροφορίες παραπάνω, υπό τον τίτλο "Τρόποι Πληρωμής".

Ο πελάτης μπορεί επίσης να επιλέξει να αποζημιωθεί μέσω εκπτωτικού κουπονιού, ανεξάρτητα από την αρχική μέθοδο πληρωμής που χρησιμοποιήθηκε. Το κουπόνι αυτό θα παραμείνει σε ισχύ για 12 μήνες, αρχής γενομένης από την ημέρα κατά την οποία δημιουργήθηκε. Μόλις περάσει αυτό το χρονικό διάστημα, δεν θα υπάρχει δυνατότητα περαιτέρω αποζημίωσης.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

Σε περίπτωση που η PROZIS είναι υπεύθυνη για την επιστροφή της παραγγελίας, θα σας επιστρέψουμε τα αντίστοιχα έξοδα αποστολής (π.χ. σε περίπτωση ελαττωματικών προϊόντων ή προϊόντων διαφορετικών από αυτά που παραγγέλθηκαν στην πραγματικότητα).

Ωστόσο, εαν μια παραγγελία που αποτελείται από διάφορα προϊόντα περιλαμβάνει μόνο ένα ελαττωματικό προϊόν, τα έξοδα αποστολής δεν επιστρέφονται.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

Υπάρχουν τρεις καταστάσεις που μπορούν να οδηγήσουν στην επιστροφή των εξόδων αποστολής παραγγελίας: • i) Αποτυχία παράδοσης της παραγγελίας για λόγους που οφείλονται άμεσα στο PROZIS ή τον μεταφορέα: στον πελάτη θα επιστραφεί εξ ολοκλήρου το ποσό που καταβλήθηκε για την αποστολή. Ένας υπάλληλος από το τμήμα επιστροφών και αποζημιώσεων του τμήματος Εξυπηρέτησης Πελατών του PROZIS θα έρθει σε επαφή με τον πελάτη για να επιβεβαιώσει το δικαίωμά του να λάβει επιστροφή των εξόδων αποστολής και να ξεκαθαρίσει τυχόν πρόσθετα ερωτήματα σχετικά με αυτό το θέμα.

 • ii) Ένα ή περισσότερα σφάλματα στα προϊόντα που απεστάλησαν ή αποστολή ελαττωματικών προϊόντων: το ποσό για την αποστολή που καταβλήθηκε από τον πελάτη θα επιστραφεί στο ακέραιο μόνο εάν το σφάλμα ή το ελάττωμα υπάρχει σε όλα τα προϊόντα που απεστάλησαν. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο άρθρο 1.7 παρακάτω.

 • iii) Δικαίωμα στον Τερματισμό της Σύμβασης: σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 11 της οδηγίας 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2011 που εφαρμόζεται στις συμβάσεις εξ αποστάσεως και εκτός εμπορικού καταστήματος, ο πελάτης μπορεί να ασκήσει το δικαίωμά του να καταγγείλει τη σύμβαση εντός 14 ημερών από την ημέρα παραλαβής του παραγγελθέντος προϊόντος ή, εάν η παραγγελία αποτελείται από περισσότερα αντικείμενα που πρέπει να παραδοθούν σε διαφορετικές ημέρες, από την ημέρα που έλαβε το τελευταίο αντικείμενο. Για να ασκήσει αυτό το δικαίωμα, ο πελάτης θα πρέπει να στείλει στο PROZIS μια σαφή δήλωση καταγγελίας της σύμβασης πριν από την καθορισμένη προθεσμία, χρησιμοποιώντας το μοντέλο τερματισμού της σύμβασης που είναι διαθέσιμο εδώ. Το PROZIS θα επιστρέψει τα έξοδα αποστολής που πληρώθηκαν από τον πελάτη στο ακέραιο. Ένας υπάλληλος από το τμήμα επιστροφών και αποζημιώσεων του τμήματος Εξυπηρέτησης Πελατών του PROZIS θα έρθει σε επαφή με τον πελάτη για να επιβεβαιώσει το δικαίωμά του στην επιστροφή των εξόδων αποστολής και να ξεκαθαρίσει οποιαδήποτε επιπλέον ερωτήματα πάνω σε αυτό το θέμα.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Λαμβάνουμε όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις για να διασφαλίσουμε ότι όλες οι λεπτομέρειες, οι περιγραφές και οι τιμές των προϊόντων στην ιστοσελίδα μας είναι σωστές. Εντούτοις, ενδέχεται να προκύψουν καταστάσεις στις οποίες οι πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των τιμών και των προσφορών, δεν δημοσιεύονται σωστά. Σε περιπτώσεις όπως αυτές, διατηρούμε το δικαίωμα να μην επεξεργαζόμαστε παραγγελίες που περιέχουν τέτοια προϊόντα. Εάν ένας πελάτης πραγματοποιήσει μια παραγγελία για αυτά τα προϊόντα, θα επικοινωνήσουν μαζί του από την Εξυπηρέτηση Πελατών μας, ενημερώνοντάς τον ότι η παραγγελία δεν μπορεί να αποσταλεί.

Οι παραγγελίες μπορούν επίσης να απορριφθούν για άλλους λόγους, όπως:

 • ένα προϊόν είναι εκτός αποθέματος
 • αδυναμία στη λήψη έγκρισης πληρωμής
 • η παραγγελία θεωρείται δόλια

Όλα τα προϊόντα, οι καμπάνιες και οι προσφορές περιορίζονται στο διαθέσιμο απόθεμα ή/και στο απόθεμα που έχει διατεθεί για την εν λόγω καμπάνια.

Όποτε πραγματοποιείται μια παραγγελία κάνοντας χρήση της μεθόδου πληρωμής Αντικαταβολή* και περιέχει ένα προϊόν που δεν υπάρχει πλέον σε απόθεμα, έχουμε την ελευθερία να το αφαιρέσουμε από την παραγγελία και να αποστείλουμε τα υπόλοιπα προϊόντα προκειμένου να περιορίσουμε τις πιθανές καθυστερήσεις στη διαδικασία στο ελάχιστο. Εάν η παραγγελία περιέχει ένα ή περισσότερα προϊόντα που αποτελούν μέρος πακέτου, αυτό το πακέτο θα αφαιρεθεί από την παραγγελία στο σύνολό του. Ο πελάτης θα ενημερώνεται δεόντως για τις αλλαγές που έγιναν.

Εάν η παραγγελία πληρώθηκε με Πιστωτική Κάρτα ή PayPal* και περιέχει ένα προϊόν το οποίο δεν είναι πια σε απόθεμα, έχουμε την ελευθερία να το αφαιρέσουμε από την παραγγελία και να αποστείλουμε τα υπόλοιπα προϊόντα για να περιορίσουμε στο ελάχιστο τις πιθανές καθυστερήσεις στη διαδικασία. Εάν η παραγγελία περιέχει ένα ή περισσότερα προϊόντα που είναι μέρος πακέτου, αυτό το πακέτο θα αφαιρεθεί στο σύνολό του από την παραγγελία. Ο πελάτης θα ενημερώνεται δεόντως για τις αλλαγές που έγιναν. Η επιστροφή χρημάτων μέσω του αρχικού τρόπου πληρωμής θα προγραμματιστεί αμέσως. Ο πελάτης θα ενημερωθεί από την το τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών τόσο για την τροποποίηση της παραγγελίας όσο και για τον προγραμματισμό της αποζημίωσης.

Σε περίπτωση που η πληρωμή πραγματοποιήθηκε μέσω ATM ή με Τραπεζικό Έμβασμα* και η παραγγελία περιέχει ένα προϊόν που δεν είναι πλέον σε απόθεμα, έχουμε την ελευθερία να το αφαιρέσουμε από την παραγγελία και να αποστείλουμε τα υπόλοιπα προϊόντα προκειμένου να περιορίζονται στο ελάχιστο οι πιθανές καθυστερήσεις στη διαδικασία. Εάν η παραγγελία περιέχει ένα ή περισσότερα προϊόντα που είναι μέρος πακέτου, αυτό το πακέτο θα αφαιρεθεί από την παραγγελία στο σύνολό του. Ο πελάτης θα ενημερώνεται δεόντως για τις αλλαγές που έγιναν. Σε μια τέτοια περίπτωση, μια επιστροφή υπό μορφή κουπονιού επιστροφής χρημάτων θα εκδοθεί αμέσως. Το κουπόνι αυτό θα παραμείνει σε ισχύ για 12 μήνες, υπολογίζοντας από την ημερομηνία δημιουργίας του. Μόλις περάσει αυτή η περίοδος, δεν θα εκδοθεί περαιτέρω επιστροφή. Ο πελάτης θα ενημερωθεί μέσω μηνύματος από το τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών μας και για τη μεταβολή και για την επιστροφή των χρημάτων με τη μορφή κουπονιού. Εάν ο πελάτης προτιμά μια επιστροφή μέσω του αρχικού τρόπου πληρωμής αντί για ένα κουπόνι επιστροφής χρημάτων, αυτό μπορεί να ζητηθεί από τον πελάτη σε απάντηση στο μήνυμα της Εξυπηρέτησης Πελατών, επαναφέροντας τον κωδικό κουπονιού επιστροφής χρημάτων μαζί με τα στοιχεία του λογαριασμού στον οποίο η επιστροφή πρέπει να γίνει (όνομα τράπεζας, όνομα κατόχου λογαριασμού, IBAN και SWIFT).

Εάν η παραγγελία περιέχει ένα προϊόν που είναι εκτός αποθέματος και για το οποίο έχει ανταλλάχθηκαν ProzisPoints, εμείς θα έχουμε την ελευθερία να την αφαιρέσουμε από την παραγγελία και να αποστείλουμε τα υπόλοιπα προϊόντα προκειμένου να διατηρήσουμε τις πιθανές καθυστερήσεις στη διαδικασία στο ελάχιστο. Οι ProzisPoints που ξοδεύτηκαν θα επιστραφούν στο λογαριασμό του πελάτη άμεσα. Ο πελάτης θα ενημερωθεί μέσω ενός μηνύματος από την Εξυπηρέτηση Πελατών σχετικά με την τροποποίηση των παραγγελιών καθώς και την επιστροφή των ProzisPoints.

* Σημειώστε ότι οι παραπάνω μέθοδοι πληρωμής δεν είναι διαθέσιμες για κάθε χώρα. Για να μάθετε τις διαθέσιμες μεθόδους πληρωμής για τη χώρα του πελάτη, παρακαλούμε διαβάστε τις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες παραπάνω, κάτω από το "Μέθοδοι Πληρωμής".

Θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να διατηρήσουμε ασφαλείς τις παραγγελίες και τις πληροφορίες πληρωμής του πελάτη. Παρόλα αυτά, δεν μπορούμε να θεωρηθούμε υπεύθυνοι για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστεί ο πελάτης σε περίπτωση που κάποιος τρίτος αποκτήσει μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε οποιαδήποτε πληροφορία που παρέχει με την πρόσβαση ή την παραγγελία από τον ιστότοπό μας.

Το PROZIS διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει τιμές ανά πάσα στιγμή, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Οι πληρωμές χρεώνονται πάντα σε Ευρώ, παρόλο που οι τιμές ενδέχεται να εμφανίζονται σε άλλα νομίσματα. Ορισμένες τράπεζες μπορεί να χρεώνουν τις νομισματικές ισοτιμίες. Το PROZIS δεν έχει κανέναν έλεγχο επί του θέματος και συνεπώς δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη γι' αυτό.

Τα προϊόντα, οι πληροφορίες, οι υπηρεσίες και άλλα περιεχόμενα που παρέχονται σε και μέσω αυτού του ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, προϊόντων, πληροφοριών, ηλεκτρονικών μηνυμάτων, υπηρεσιών και άλλου περιεχομένου που παρέχονται σε οποιοδήποτε συνδεδεμένο ιστότοπο παρέχονται αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς, προκειμένου να διευκολυνθούν πιθανές συζητήσεις με επαγγελματίες του τομέα της υγείας σχετικά με τη θεραπεία. Οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο και στους συνδεδεμένους ιστότοπους, συμπεριλαμβανομένων, αλλά χωρίς περιορισμό, πληροφοριών σχετικά με ιατρικούς και υγειονομικούς όρους, προϊόντα και θεραπείες παρέχονται μόνο σε συνοπτική ή συνολική μορφή. Οι πληροφορίες αυτές δεν προορίζονται να υποκαταστήσουν τις συμβουλές του ιατρού του πελάτη ή άλλου επαγγελματία υγείας, ή οποιεσδήποτε πληροφορίες περιέχονται πάνω ή μέσα σε οποιαδήποτε ετικέτα ή συσκευασία προϊόντος. Πριν από την αγορά ή χρήση οποιουδήποτε προϊόντος, πληροφορίας ή υπηρεσίας που παρέχεται σε ή μέσω αυτού του ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, οποιουδήποτε προϊόντος, πληροφορίας ή υπηρεσίας που παρέχεται σε κάθε συνδεδεμένο ιστότοπο, ο πελάτης πρέπει να επικοινωνήσει με έναν επαγγελματία υγείας.

Ο πελάτης δεν θα πρέπει να χρησιμοποιεί τις πληροφορίες αυτού του ιστότοπου για τη διάγνωση ή τη θεραπεία οποιουδήποτε προβλήματος υγείας ή για συνταγογράφηση οποιουδήποτε φαρμάκου ή άλλης θεραπείας. Σε κάθε περίπτωση, ο πελάτης θα πρέπει να συμβουλευτεί τον γιατρό του ή άλλο επαγγελματία υγείας και να διαβάσει προσεκτικά όλες τις πληροφορίες που παρέχονται από τον κατασκευαστή ενός προϊόντος καθώς και τις πληροφορίες πάνω ή μέσα σε οποιαδήποτε ετικέτα ή συσκευασία προϊόντος πριν από τη λήψη οποιουδήποτε φαρμάκου ή διατροφικού, βοτανικού ή ομοιοπαθητικού συμπληρώματος, πριν από την έναρξη οποιασδήποτε διατροφής ή προγράμματος άσκησης ή πριν από την υιοθέτηση οποιασδήποτε θεραπείας για ένα πρόβλημα υγείας. Κάθε άτομο είναι διαφορετικό και ο τρόπος με τον οποίο ένα άτομο αντιδρά σε ένα συγκεκριμένο προϊόν μπορεί να διαφέρει σημαντικά από το πώς αντιδρούν άλλα άτομα σε αυτό το προϊόν.

Εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά σε αυτόν τον ιστότοπο, το Prozis δεν επιδοκιμάζει κανένα συγκεκριμένο προϊόν ή υπηρεσία που προσφέρεται, διαφημίζεται ή πωλείται μέσω αυτού του ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας που προσφέρεται, διαφημίζεται ή πωλείται σε ή μέσω οποιουδήποτε συνδεδεμένου ιστότοπου. Το Prozis δεν ευθύνεται για οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία που πωλείται μέσω αυτού του δικτυακού τόπου ή τυχόν αξιώσεις ποιότητας ή απόδοσης που πραγματοποιούνται σε ή μέσω αυτού του ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που πραγματοποιούνται σε ή μέσω οποιουδήποτε συνδεδεμένου ιστότοπου. Ο πελάτης ενημερώνεται ότι άλλοι ιστότοποι στο διαδίκτυο, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, συνδεδεμένων ιστότοπων και ιστότοπων που συνδέονται με αυτόν τον ιστότοπο, ενδέχεται να περιέχουν υλικό ή πληροφορίες που κάποια άτομα ενδέχεται να θεωρούν προσβλητικά ή ακατάλληλα. Ή είναι ανακριβές, αναληθές, παραπλανητικό ή παραπλανητικό. Ή είναι δυσφημιστικό, παραβιάζοντας τα δικαιώματα των άλλων ή αλλιώς παράνομο. Το Prozis αποποιείται ρητά κάθε ευθύνη για το περιεχόμενο, τη νομιμότητα, την ευπρέπεια ή την ακρίβεια οποιωνδήποτε πληροφοριών και για οποιαδήποτε προϊόντα και υπηρεσίες που εμφανίζονται σε κάθε συνδεδεμένο ιστότοπο ή ιστότοπο που συνδέεται με αυτόν τον ιστότοπο.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ & ΠΑΡΑΠΟΝΑ

Η γνώμη των πελατών μας σημαίνει πολλά για εμάς, διότι μας επιτρέπει να βελτιώνουμε συνεχώς τις υπηρεσίες μας. Εάν, για οποιονδήποτε λόγο, ο πελάτης δεν είναι ικανοποιημένος με τις υπηρεσίες μας ή επιθυμεί να προτείνει βελτιώσεις, εκτιμάται ιδιαίτερα αν αφιερώσει μερικά λεπτά από το χρόνο του/της για να μας ενημερώσει και να στείλει ένα μήνυμα στον στο τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών μας.

Θα θέλαμε να επισημάνουμε στους πελάτες μας ότι εάν η καταγγελία σχετίζεται με συγκεκριμένη παραγγελία, έχουν 14 ημέρες, υπολογίζοντας από την ημερομηνία παραλαβής του προϊόντος, να επικοινωνήσουν με την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών και να αναφέρουν το πρόβλημα.

Σε περίπτωση που ο πελάτης έχει λάβει ένα ελαττωματικό ή κατεστραμμένο αντικείμενο ή ένα αντικείμενο διαφορετικό από αυτό που έχει παραγγείλει, θα πρέπει να επισυνάψει ένα βίντεο στην καταγγελία ή τουλάχιστον μερικές φωτογραφίες που να δείχνουν καθαρά το πρόβλημα που είναι η αιτία για την καταγγελία, καθώς και την κατάσταση της κούτας στην οποία παραδόθηκε η παραγγελία.

Ο πελάτης πρέπει να κρατήσει στην κατοχή του τόσο το ελαττωματικό, είτε κατεστραμμένο είτε λανθασμένο μεταφερόμενο προϊόν, όσο και το κουτί που περιείχε την παραγγελία, μέχρι να επιβεβαιωθεί από την Εξυπηρέτηση Πελατών ότι αυτό δεν είναι πλέον απαραίτητο.

Σε περίπτωση που, κατά τη στιγμή της παράδοσης, το εξωτερικό της κούτας δεν βρίσκεται σε άριστη κατάσταση παράδοσης, ο πελάτης συνιστάται έντονα να απορρίψει την παράδοση της παραγγελίας ή διαφορετικά θα διατρέξει τον κίνδυνο να μην γίνει αποδεκτή η ακόλουθη καταγγελία.


1.7 ΕΓΓΥΗΣΗ

Δεδομένου ότι ένα από τα βασικά δικαιώματα των καταναλωτών είναι η πρόσβαση σε υπηρεσίες και αγαθά που ταιριάζουν με αυτά που αγοράστηκαν και εξασφαλίζοντας ότι λειτουργούν σωστά, το PROZIS εγγυάται την ποιότητα των προϊόντων του για περίοδο 24 μηνών από την ημερομηνία αγοράς (εκτός από τα αναλώσιμα αγαθά) , όταν αποδεικνύεται νόμιμη, μία από τις ακόλουθες λύσεις, που παρατίθενται με τη σειρά:

 • Επισκευή κατεστραμμένου αντικειμένου, διασφάλιση της ορθής λειτουργίας του και/ή τελικής ποιότητας
 • Ανταλλαγή με ένα πανομοιότυπο προϊόν
 • Ανταλλαγή με ένα προϊόν με παρόμοια χαρακτηριστικά και σκοπό, αφού εξασφαλιστεί η συμφωνία του πελάτη
 • Επίλυση σύμβασης και μεταγενέστερη επιστροφή σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή καμία από τις προηγούμενες επιλογές

Για να ασκήσει την εγγύησή του, ο πελάτης θα πρέπει πάντοτε να υποβάλει καταγγελία στην ομάδα Εξυπηρέτησης Πελατών και να επιστρέψει τα προϊόντα που δεν λειτουργούν σωστά ή δεν ταιριάζουν με το αγορασμένο αντικείμενο.

Η ομάδα Εξυπηρέτησης Πελατών μας θα ελέγξει τα εν λόγω αντικείμενα για να επιβεβαιώσει την εγκυρότητα της απαίτησης εγγύησης του πελάτη, από την οποία αποκλείονται όλες οι καταστάσεις που προκύπτουν από τα ακόλουθα, μεταξύ άλλων:

 • Κατάχρηση πελατών και σκόπιμη ή μη σκόπιμη βλάβη
 • Κανονική φθορά του προϊόντος, με την προϋπόθεση ότι αντιστοιχεί στα επίπεδα που αναμένεται και δηλώνεται από τον κατασκευαστή
 • Αδυναμία επιβεβαίωσης της δυσλειτουργίας ή ελαττώματος που περιγράφεται από τον πελάτη
 • Όλες οι περιπτώσεις χαρακτηρίζονται ως απόπειρα απάτης

Μόλις επιθεωρηθεί το επιστρεφόμενο προϊόν, ο πελάτης θα ενημερωθεί για το αίτημά του.

Στις περιπτώσεις που η εγγύηση αποδεικνύεται εφαρμόσιμη, το PROZIS θα προωθήσει την επισκευή, την αντικατάσταση ή την επιστροφή του αντικειμένου το συντομότερο δυνατό έως και 30 ημέρες από την ημέρα της γραπτής επιβεβαίωσης που αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δηλώνοντας ότι ο πελάτης δικαιούται να ασκήσει το δικαίωμα εγγύησης.

Η επιστροφή οποιουδήποτε ποσού θα γίνει μέσω της αρχικής μεθόδου πληρωμής, εκτός εάν επιτευχθεί διαφορετική συμφωνία με τον πελάτη.

Οι διατάξεις αυτές δεν επηρεάζουν τα εκ του νόμου δικαιώματα του πελάτη.


1.8 ProzisPoints

1.8.1 Τι είναι οι ProzisPoints;

Οι ProzisPoints είναι πόντοι που κερδίζει ένας πελάτης όταν αγοράζει κάποιο προϊόν από το PROZIS. Κάθε προϊόν αντιστοιχεί σε ορισμένο αριθμό ProzisPoints.

1.8.2. Πώς μπορώ να βρω πόσους ProzisPoints μπορώ να κερδίσω με κάθε προϊόν;

Ο σχετικός αριθμός ProzisPoints εμφανίζεται σε κάθε σελίδα προϊόντος, στα δεξιά της εικόνας του προϊόντος, δίπλα στην τιμή.

1.8.3. Για τι είναι οι ProzisPoints και πότε λήγουν;

Οι ProzisPoints μπορούν να ανταλλαγούν με αποκλειστικά δώρα ή να συγκεντρωθούν στο λογαριασμό του πελάτη για να χρησιμοποιηθούν σε μελλοντικές παραγγελίες. Όταν ένας πελάτης επιλέγει να αποθηκεύσει τους πόντους του, θα υπάρχουν όλο και περισσότερα πολύτιμα δώρα από τα οποία μπορεί να επιλέξει κατά την πραγματοποίηση της επόμενης παραγγελίας. Οι ProzisPoints ισχύουν για 12 μήνες από την ημερομηνία λήψης τους, και μετά λήγουν. Ο αριθμός των ληγμένων πόντων και η ημερομηνία κατά την οποία έληξαν θα γίνονται διαθέσιμα στο ιστορικό των ProzisPoints.

1.8.4. Πώς μπορούν να ανταλλαγούν οι ProzisPoints με δώρα;

Μόλις τοποθετηθούν τα αντικείμενα στο καλάθι αγορών σας και ο πελάτης προχωρήσει στο στάδιο "Προχωρήστε στην Ολοκλήρωση της Παραγγελίας", θα εμφανιστεί μια σελίδα που ενημερώνει για το συνολικό αριθμό ProzisPoints που είναι διαθέσιμα στο λογαριασμό του πελάτη. Σε αυτή τη σελίδα, στο 1ο βήμα της παραγγελίας, ο πελάτης μπορεί να επιλέξει είτε να αποθηκεύσει τους ProzisPoints του για μεταγενέστερες παραγγελίες είτε να τους ανταλλάξει με δώρα που θα εμφανιστούν μετά την επιλογή της αντίστοιχης επιλογής. Ο πελάτης μπορεί στη συνέχεια να επιλέξει τα δώρα και τις ποσότητες ανάλογα με τον αριθμό των διαθέσιμων πόντων και να τα προσθέσει στην παραγγελία κάνοντας κλικ στο "ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ". Αυτή η διαδικασία ανταλλαγής πόντων μπορεί να επαναληφθεί μέχρι να δαπανηθούν όλοι οι διαθέσιμοι πόντοι του λογαριασμού.
Αφού επιλέξει τα επιθυμητά δώρα, ο πελάτης πρέπει να κάνει κλικ στο "ΕΠΟΜΕΝΟ ΒΗΜΑ" στην κάτω δεξιά γωνία της σελίδας.

1.8.5. Πώς μπορώ να επιβεβαιώσω ότι τα προϊόντα που αποκτήθηκαν με ProzisPoints θα σταλούν μαζί με τα άλλα αντικείμενα της παραγγελίας μου;

Κατά την επιβεβαίωση των αντικειμένων στο καλάθι αγορών, κατά τη διάρκεια του 4ου βήματος κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας, "Επιβεβαίωση", τα δώρα με ProzisPoints θα εμφανίζονται ως "ΔΩΡΕΑΝ", που σημαίνει ότι δεν υπάρχει σχετικό κόστος για τον πελάτη. Σε περίπτωση που τα επιλεγμένα δώρα δεν εμφανίζονται όπως αναμένεται σε αυτήν την επισκόπηση, συνιστάται στον πελάτη να επαναλάβει τη διαδικασία. Ο αριθμός των ProzisPoints που ανταλλάσσονται με δώρα και αυτοί που είναι ακόμα διαθέσιμοι για μελλοντικές παραγγελίες θα εμφανίζονται στο κάτω μέρος της σελίδας.
Εάν ο πελάτης αφαιρέσει τα δώρα από το καλάθι αγορών πριν ολοκληρώσει την παραγγελία, το αντίστοιχο ποσό ProzisPoints θα επιστραφεί στον λογαριασμό του.

1.8.6. Ποιο είναι το πλεονέκτημα της συσσώρευσης ProzisPoints;

Ο πελάτης μπορεί να επιλέξει να αποθηκεύσει τους ProzisPoints αντί να τους ξοδέψει μέχρι να έχει τον απαραίτητο αριθμό πόντων για να τους ανταλλάξει το αγαπημένο του δώρο.

1.8.7. Πώς μπορών αν κερδίσω επιπλέον ProzisPoints;

Ο πελάτης μπορεί να κερδίσει περισσότερους ProzisPoints, κάνοντας σχόλια σχετικά με τα προϊόντα που αποκτήθηκαν στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Για το σκοπό αυτό, ο πελάτης πρέπει να γράψει ένα σύντομο σχόλιο σχετικά με τα χαρακτηριστικά ή την ποιότητα του προϊόντος. Εάν το σχόλιο αυτό είναι σύμφωνο με τις εσωτερικές κατευθυντήριες γραμμές για το θέμα αυτό, θα εγκριθεί και θα δημοσιευθεί αυτόματα στον ιστότοπο. Ο πελάτης λαμβάνει 20 ProzisPoints ανά εγκεκριμένο σχόλιο και 20 επιπλέον ProzisPoints εαν επιλέξει να μοιραστεί το σχόλιο στο Facebook®. Επιπλέον, ο πελάτης μπορεί επίσης να κερδίσει 50 επιπλέον πόντους ανά αγορά που ολοκληρώθηκε με επιτυχία στο ηλεκτρονικό κατάστημα εαν, στο τέλος της διαδικασίας αγοράς, επιλέξει την επιλογή να μοιραστεί το περιεχόμενο της παραγγελίας στον προσωπικό λογαριασμό του στο Facebook® . Στη συνέχεια, ο πελάτης θα μεταφερθεί στην επίσημη σελίδα αυτού του κοινωνικού δικτύου όπου θα εμφανιστεί ένα διαφημιστικό μήνυμα PROZIS έτοιμο-να-μοιραστείτε. Οι επιπλέον πόντοι θα πιστωθούν στον λογαριασμό του πελάτη στο PROZIS όταν χρεωθεί η παραγγελία, εκτός από τις παραγγελίες με αντικαταβολή όπου οι πόντοι θα πιστωθούν μόνο όταν ο μεταφορέας επιβεβαιώσει την παράδοση.
Το PROZIS μπορεί να αυξήσει τον αριθμό των πόντων που σχετίζονται με την αγορά ορισμένων προϊόντων, κοινοποιώντας την παραγγελία στο Facebook® ή την επιλεγμένη μέθοδο πληρωμής στο πλαίσιο συγκεκριμένων διαφημιστικών καμπανιών.

1.8.8. Πόσο αξίζει ένας ProzisPoint;

Κάθε ProzisPoint αξίζει €0.01.

1.8.9. Από πού μπορώ να αποκτήσω λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους ProzisPoints μου;

Ο πελάτης μπορεί να ελέγξει το ιστορικό κερδισμένων και δαπανημένων ProzisPoints στον λογαριασμό του PROZIS. Το μόνο που χρειάζεται να κάνει είναι να συνδεθεί, να αποκτήσει πρόσβαση στον προσωπικό του χώρο και να ελέγξει το ιστορικό των πόντων στην καρτέλα "ProzisPoints". Σε αυτή τη σελίδα, ο πελάτης μπορεί να δει τα δώρα που έχουν αποκτηθεί με τους ProzisPoints, πόσους πόντους κέρδισε με κάθε προϊόν και τις αντίστοιχες παραγγελθείσες ποσότητες και τον συνολικό αριθμό ProzisPoints που είναι διαθέσιμοι και υπό επεξεργασία.

1.8.10. Τι σημαίνει όταν οι ProzisPoints "είναι υπό επεξεργασία";

Μπορεί να σημαίνει διαφορετικά πράγματα, ανάλογα με την επιλεγμένη μέθοδο πληρωμής. Εάν έχετε επιλέξει την αντικαταβολή, οι ProzisPoints "υπό επεξεργασία" σημαίνει ότι η παράδοση της παραγγελίας στην οποία ο πελάτης κέρδισε τους πόντους δεν έχει επιβεβαιωθεί από τον μεταφορέα ακόμα. Οι ProzisPoints θα είναι διαθέσιμοι στο λογαριασμό του πελάτη μόλις ο μεταφορέας επιβεβαιώσει στο PROZIS ότι παρέδωσε την παραγγελία και μόλις η κατάσταση της παραγγελίας γίνει "Εστάλη".
Εάν έχετε επιλέξει έναν άλλο τρόπο πληρωμής, εάν έχετε ProzisPoints που "είναι υπό επεξεργασία" σημαίνει ότι η παραγγελία στην οποία ο πελάτης κέρδισε ProzisPoints δεν έχει αποσταλεί και τιμολογηθεί ακόμα. Οι ProzisPoints θα είναι διαθέσιμοι στον λογαριασμό πελάτη μόλις η κατάσταση της παραγγελίας γίνει "Εστάλη".

1.8.11. Τα δώρα για τα οποία αντάλλαξα τους ProzisPoints δεν συμπεριλήφθηκαν στη παραγγελία. Τι συνέβη;

Εάν ο πελάτης αφαιρέσει ένα ή περισσότερα αντικείμενα από το καλάθι αγορών αφού έχει επιλέξει τα δώρα των ProzisPoints, αυτά τα δώρα θα αφαιρεθούν και οι αντίστοιχοι ProzisPoints θα επιστραφούν στον λογαριασμό. Εάν τα επιλεγμένα δώρα δεν έχουν συμπεριληφθεί στην παραγγελία, ο πελάτης συνιστάται να έχει πρόσβαση στο ιστορικό των ProzisPoints για να ελέγξει εάν έχουν πράγματι αφαιρεθεί οι πόντοι που δαπανήθηκαν για τα εν λόγω δώρα. Εάν οι πόντοι δεν έχουν αφαιρεθεί, αυτό σημαίνει ότι τα δώρα δεν προστέθηκαν σωστά στο καλάθι αγορών και συνεπώς δεν συμπεριελήφθησαν στην παραγγελία.

1.8.12. Οι ProzisPoints που έχω κερδίσει και ανταλλάξει με δώρα με συγκεκριμένη παραγγελία δεν εμφανίζονται στο ιστορικό των ProzisPoints. Τι συνέβη;

Αυτή η κατάσταση μπορεί να προκληθεί από έναν από τους παρακάτω λόγους:

 • Η παραγγελία ακυρώθηκε: Οι ProzisPoints που χρησιμοποιήθηκαν και κερδήθηκαν σε αυτή την παραγγελία ακυρώθηκαν και, επομένως, δεν εμφανίζονται πλέον στο ιστορικό των ProzisPoints.
 • Η παραγγελία επιστράφηκε στο PROZIS: οι ProzisPoints που χρησιμοποιήθηκαν και κερδήθηκαν με αυτή την παραγγελία ακυρώθηκαν μόλις παρελήφθη η παραγγελία στην αποθήκη μας και, επομένως, δεν εμφανίζονται πλέον στο ιστορικό των ProzisPoints.
 • Ο πελάτης επέστρεψε ένα ή περισσότερα προϊόντα από την παραγγελία του: μετά την επεξεργασία της επιστροφής από την αποθήκη μας, οι ProzisPoints που κερδήθηκαν με την αγορά του εν λόγω προϊόντος ακυρώθηκαν και συνεπώς δεν εμφανίζονται πλέον στο ιστορικό των ProzisPoints.
 • Ο πελάτης έλαβε ένα ή περισσότερα κατεστραμμένα προϊόντα: μετά την εξέταση της καταγγελίας από την ομάδα Εξυπηρέτησης Πελατών, οι ProzisPoints που κερδήθηκαν με το αγορασθέν προϊόν ή/και ανταλλάχθηκαν με δώρα ακυρώθηκαν και συνεπώς δεν εμφανίζονται πλέον στο ιστορικό των ProzisPoints .
 • Ο πελάτης δεν έλαβε ένα ή περισσότερα παραγγελθέντα προϊόντα: αφού η καταγγελία σχετικά με το προϊόν που λείπει αντιμετωπίζεται από την ομάδα Εξυπηρέτησης Πελατών μας, οι ProzisPoints που κερδήθηκαν με την αγορά του προϊόντος ή/και ανταλλάχθηκαν με δώρα ακυρώθηκαν. Ως εκ τούτου, δεν εμφανίζονται πλέον στο ιστορικό των ProzisPoints.

1.8.13. Το υπόλοιπο των ProzisPoints μου είναι αρνητικό. Τι συνέβη;

Αυτή η κατάσταση μπορεί να προκληθεί από έναν από τους παρακάτω λόγους:

 • Μια παραγγελία επιστράφηκε στο PROZIS και οι ProzisPoints που κέρδισε ο πελάτης με αυτή την παραγγελία ανταλλάχθηκαν για δώρα στην ακόλουθη παραγγελία: ProzisPoints από οποιαδήποτε επιστραφείσα παραγγελία ακυρώνονται μόλις παραληφθεί η παραγγελία στην αποθήκη μας. Το υπόλοιπο των ProzisPoints ενημερώνεται μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία επιστροφής. Ως εκ τούτου, εάν ο πελάτης τοποθετήσει μια νέα παραγγελία και χρησιμοποιήσει ProzisPoints κερδισμένους με την επιστραφείσα παραγγελία, το υπόλοιπο θα γίνει αρνητικό.
 • Μια παραγγελία επιστρέφθηκε εν όλω ή εν μέρει και όλοι ή μερικοί από τους ProzisPoints που κερδήθηκαν με τα παραγγελθέντα προϊόντα ανταλλάχθηκαν με δώρα με την ίδια παραγγελία: οι ProzisPoints που κερδίσατε με την αγορά ενός προϊόντος ακυρώνονται κάθε φορά που το προϊόν επιστρέφεται στις εγκαταστάσεις μας . Ως εκ τούτου, εαν ο πελάτης ανταλλάξει ProzisPoints για δώρα και στη συνέχεια αποφασίσει να επιστρέψει τα προϊόντα, το υπόλοιπο των ProzisPoints θα είναι αρνητικό.

1.8.14. Μπορώ να ανταλλάξω ή να επιστρέφω προϊόντα για τα οποία έχουν ανταλλαγεί ProzisPoints;

Το PROZIS δεν αποδέχεται την ανταλλαγή ή επιστροφή προϊόντων για τα οποία έχουν ανταλλαγεί ProzisPoints.

1.8.15. Μπορώ να ανταλλάξω όλους τους ProzisPoints μου για δώρα σε μία μόνο παραγγελία;

Μπορείτε να ανταλλάξετε έως και 6500 ProzisPoints ανά παραγγελία.


II – Προστασία Δεδομένων και Πολιτική Απορρήτου

2.1. Εισαγωγή

Με την περιήγηση στον ιστότοπο PROZIS και την εγγραφή σας ως πελάτη στο ηλεκτρονικό κατάστημα, επιβεβαιώνετε ότι κατανοείτε και αποδέχεστε την παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Το PROZIS συνεχίζει να φροντίζει για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και διαδραματίζει έναν προληπτικό ρόλο όσον αφορά την ασφάλεια του δικτυακού τόπου και την προστασία των δεδομένων των πελατών και των επισκεπτών του.

Έχουν εφαρμοσθεί νέα μέτρα προστασίας δεδομένων τόσο για την επαλήθευση της νομιμότητας της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων όσο και για την εξασφάλιση της τήρησης των δικαιωμάτων που παρέχονται στους υποκειμένους των εν λόγω δεδομένων, ώστε να ενισχυθεί η εγγύηση της εμπιστευτικότητας των προσωπικών δεδομένων. Στο πλαίσιο αυτό και μέσω της εξειδίκευσης των καναλιών εξυπηρέτησης πελατών, το PROZIS στοχεύει στην προώθηση μιας σαφέστερης και πιο αντικειμενικής μετάδοσης του σκοπού και της διαφάνειας του χειρισμού επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Έτσι, οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το κείμενο αποσκοπούν στη σαφή και αδιαμφισβήτητη παρουσίαση του περιεχομένου της πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής, δεδομένα τα οποία θα υποβληθούν σε επεξεργασία σύμφωνα με τους όρους της τρέχουσας Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (που στο εξής αναφέρεται ως GDPR) και ορίζεται από το περιεχόμενο της εμπορικής σχέσης που πρέπει να καθιερωθεί μεταξύ του υποκειμένου των δεδομένων και του PROZIS.


2.2. Τύποι επεξεργαζόμενων προσωπικών δεδομένων

Σε γενικές γραμμές, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα συγκεντρωθούν σε τρεις καταστάσεις που προκύπτουν άμεσα από τη γραμμή δραστηριοτήτων του PROZIS:


2.2.1. Εγγραφή χρήστη: δημιουργία λογαριασμού πελατών PROZIS και σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων

Ένας προσωπικός χώρος είναι διαθέσιμος για τον πελάτη να εισάγει τα δεδομένα που απαιτούνται για την αναγνώρισή του έτσι ώστε να δημιουργήσει έναν λογαριασμό πελάτη. Η πρώτη αγορά θα εξαρτηθεί από τα πρόσθετα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται, εφόσον είναι απαραίτητα για την αναγνώρισή του ως πελάτη και την αντίστοιχη παράδοση αγαθών.

Τα υποχρεωτικά πεδία στα έντυπα που είναι διαθέσιμα για αυτά τα στάδια εγγραφής επισημαίνονται με έναν αστερίσκο (*).


Το PROZIS δεσμεύεται να προστατεύει τα δεδομένα των πελατών και να μην τα θέτει ποτέ στη διάθεση τρίτου χωρίς τη γνώση ή τη συναίνεση του υποκειμένου, όπως απαιτείται από το νόμο.

Κατά την επεξεργασία παραγγελίας πελάτη, είναι πιθανό ορισμένα προσωπικά δεδομένα - όπως η διεύθυνση και ο ταχυδρομικός κώδικας - να γνωστοποιούνται σε τρίτους με αποκλειστικό σκοπό την πρόληψη και την ανίχνευση της απάτης και πάντοτε αφού το ζητήσουν οι αρμόδιες αρχές.


Επίσης, κατά την αγορά στον ιστότοπο, θα ζητηθεί η διεύθυνση παράδοσης και τα στοιχεία πληρωμής, ώστε να διασφαλιστεί η καλύτερη δυνατή αποτελεσματικότητα και συμμόρφωση με τις προθεσμίες.


Τα παρεχόμενα δεδομένα θα αποθηκεύονται μόνο για όσο διάστημα είναι απολύτως απαραίτητο, το οποίο συνήθως συμβαίνει όταν ο πελάτης έχει ενεργό λογαριασμό πελάτη. Για το λόγο αυτό, μόλις ο πελάτης θέσει σε κίνηση την διαδικασία ακύρωσης λογαριασμού πελάτη, τα προσωπικά του δεδομένα θα διαγραφούν μόνιμα, εκτός από τα δεδομένα που απαιτούνται για την εκπλήρωση των νομικών υποχρεώσεων, τα οποία θα αποθηκευτούν σε μια συγκεκριμένη βάση δεδομένων και μόνο για όσο χρονικό διάστημα ως απολύτως απαραίτητο. Σε περίπτωση που ο πελάτης επιθυμεί να τοποθετήσει μια νέα παραγγελία στον ιστότοπο, θα χρειαστεί να εγγραφεί ξανά, υποκείμενος στους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν εκείνη τη στιγμή.


Μπορούμε επίσης να συλλέξουμε άλλες πληροφορίες σχετικά με την εμπειρία των πελατών της ιστοσελίδας, κάτι που θα κάνουμε μόνο αφού επιβεβαιώσουμε ότι το υποκείμενο είναι ενήμερο και, αν χρειαστεί, έχει δώσει τη συγκεκριμένη συγκατάθεσή του και με αποκλειστικό σκοπό τη βελτίωση της εξυπηρέτησης πελατών. Για την αξιολόγηση και την πιστοποίηση της ποιότητας της υπηρεσίας και την αποτελεσματικότητα της απόκρισης, το PROZIS μοιράζεται δεδομένα με φορείς εξειδικευμένους σε αυτόν τον τομέα, ήτοι την eKomi Ltd., την Trustpilot και την Trustedshop.
Η ολοκλήρωση της εγγραφής πελατών θα ενεργοποιήσει μια επιβεβαίωση εγγραφής που θα αποσταλεί στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει συσχετίσει ο πελάτης με τον λογαριασμό πελάτη και η οποία θα περιλαμβάνει μια σύνδεση με το παρόν κείμενο.

Όσον αφορά στην ενημέρωση των δεδομένων του πελάτη , κάθε φορά που ο πελάτης επιθυμεί να ελέγξει τα δεδομένα που παρέχονται στο PROZIS, μπορεί να το κάνει με πρόσβαση στον λογαριασμό του PROZIS. Ο πελάτης υποχρεούται να διατηρεί ασφαλή τα στοιχεία πρόσβασης του λογαριασμού του, καθώς οποιαδήποτε ενέργεια και/ή αίτημα που έχει γίνει από τον λογαριασμό του θα είναι αποκλειστική ευθύνη του πελάτη, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εκτελεστεί οι διαδικασίες επικύρωσης ταυτότητας πελάτη που περιγράφονται παρακάτω.

Συμβουλεύουμε τον πελάτη να μην αποθηκεύει τον κωδικό του στο πρόγραμμα περιήγησης, αφού οποιοσδήποτε άλλος που έχει πρόσβαση στον υπολογιστή του θα έχει πρόσβαση στα προσωπικά του δεδομένα.


Για ποιο σκοπό συλλέγονται τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται;

Τα δεδομένα των πελατών υποβάλλονται σε επεξεργασία για την εκτέλεση ενεργειών όπως επεξεργασία παραγγελιών, κοινοποίηση πιθανών αλλαγών στις λειτουργίες του ιστοτόπου, έρευνες και αξιολόγηση αλληλεπίδρασης για στατιστικούς σκοπούς.

Μπορούμε επίσης να στέλνουμε από καιρό σε καιρό πληροφορίες σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες, εκστρατείες, προσφορές και ειδικές προσφορές μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σε περίπτωση που ο πελάτης δεν επιθυμεί επικοινωνία για τους προαναφερθέντες σκοπούς, μπορεί να ακυρώσει την εγγραφή του στο ενημερωτικό δελτίο, επιλέγοντας στην καρτέλα Διαχείριση Αδειών στην περιοχή δεδομένων λογαριασμού ή κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο που είναι διαθέσιμος για τον συγκεκριμένο σκοπό.


2.2.2. Επικοινωνία του πελάτη με το PROZIS

Κάθε φορά που ο πελάτης, με δική του πρωτοβουλία, επικοινωνεί με το PROZIS για να λάβει πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα, τη διαδικασία αγοράς, την κατάσταση παραγγελίας ή να αναφέρει τυχόν κατάσταση που σχετίζεται με τον ιστότοπο, ενδέχεται να χρειαστεί το PROZIS να συγκεντρώσει πρόσθετα προσωπικά δεδομένα για διάφορους σκοπούς, αλλά μπορεί γενικά να ταιριάζει στις ακόλουθες περιπτώσεις:

i) επιβεβαίωση ταυτότητας πελάτη και λόγος επικοινωνίας.

Το PROZIS έχει εφαρμόσει πρόσθετα μέτρα για να επιβεβαιώσει την ταυτότητα του προσώπου σε περιπτώσεις που επικοινωνεί μαζί μας τηλεφωνικά, ως τρόπος εγγύησης ότι επικοινωνούμε πραγματικά με το υποκείμενο των δεδομένων του λογαριασμού.

Έτσι, από τις 25 Μαΐου 2018 και μετά, ο τηλεφωνητής θα προχωρήσει στην κλήση μόλις μεταδώσει με σαφή και αντικειμενικό τρόπο το σκοπό και τους όρους επικύρωσης της ταυτότητας του πελάτη και αφού λάβει από τον εν λόγω πελάτη την πρόθεση να προχωρήσει με την επαφή υπό αυτές τις συνθήκες.

Με αυτό κατά νου, και ως παράδειγμα ο τηλεφωνητής θα ζητήσει άδεια πρόσβασης στο ιστορικό αγορών των τελευταίων έξι μηνών και θα το κάνει μόνο εφόσον ζητηθεί από τον πελάτη να καθορίσει ένα ή περισσότερα προϊόντα που αγοράστηκαν σε προηγούμενες παραγγελίες.

Ως εναλλακτική λύση και αφού περιγράψει αυτόν τον μηχανισμό επικύρωσης ταυτότητας, ένας αλφαριθμητικός κωδικός επικύρωσης μπορεί να αποστέλλεται στο κινητό τηλέφωνο ή τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει καταχωριστεί στον λογαριασμό πελάτη, ο οποίος θα πρέπει στη συνέχεια να μεταφερθεί στον τηλεφωνητή στην αρχή της κλήσης.

Αφού επικυρωθεί η ταυτότητα του πελάτη, ο τηλεφωνητής θα θέσει κάποιες βασικές ερωτήσεις με βάση τον λόγο επικοινωνίας, ώστε να έχει ένα καλύτερο πλαίσιο για την κατάσταση και ενδεχομένως να το διαβιβάσει σε έναν άλλο υπάλληλο της Υπηρεσίας Εξυπηρέτησης Πελατών που ειδικεύεται στο εν λόγω θέμα.

Μια πιθανή καταγραφή του τηλεφώνου για την αξιολόγηση της ποιότητας της υπηρεσίας θα εξαρτηθεί από την προηγούμενη και ρητή συγκατάθεση του πελάτη.


Κάθε φορά που υπάρχει επαφή μεταξύ του πελάτη και της υπηρεσίας Εξυπηρέτησης Πελατών και όταν η κατάσταση που καθορίζει την εν λόγω επαφή θεωρείται ότι έχει επιλυθεί, ο πελάτης θα λαμβάνει ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα επιβεβαιώνει την ενημέρωση κατάστασης καταγγελίας/αιτήματος. Όλα τα προσωπικά δεδομένα που αποτελούν μέρος της διαδικασίας της αρχικής επαφής θα διατηρηθούν για 30 μήνες, και μετά θα διαγραφούν οριστικά. Για στατιστικούς σκοπούς, εάν ο πελάτης δώσει τη συγκατάθεσή του, το επίπεδο ικανοποίησης των πελατών του θα καταχωρηθεί. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα αποθηκευτούν προσωπικά δεδομένα - μόνο το επίπεδο αξιολόγησης, ανώνυμα.

2.2.3. Επαφή του PROZIS με τον πελάτη

Το PROZIS ενδέχεται να χρειαστεί να επικοινωνήσει με τον πελάτη σχετικά με μια συγκεκριμένη παραγγελία, ώστε να:

i) επιβεβαιώσει ή διορθώσει τα προσωπικά δεδομένα που είναι απαραίτητα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας παράδοσης (π.χ. διεύθυνση παράδοσης). Σε αυτές τις περιπτώσεις, θα επικοινωνήσει μαζί σας με τον αριθμό κινητού τηλεφώνου που είναι εγγεγραμμένος στο αρχείο πελάτη και, μετά την τοποθέτηση της κλήσης, ο τηλεφωνητής θα επιβεβαιώσει την ταυτότητα του ομιλητή ακολουθώντας τη διαδικασία που περιγράφεται στο σημείο 2.2.2./i ανωτέρω, εάν είναι απαραίτητο.
ii) ενημερώσει τον πελάτη ότι ένα μήνυμα έχει σταλεί στο παράθυρο μηνυμάτων του λογαριασμού του εξαιτίας ενός ή περισσοτέρων αντικειμένων της παραγγελίας που είναι εκτός αποθέματος και ότι ως εναλλακτική λύση στα μη διαθέσιμα προϊόντα μπορεί να υπάρξει πλήρης επιστροφή ή αντικατάσταση των αντικειμένων με παρόμοια προϊόντα, όπως αναφέρεται στο άρθρο 1.4 των Γενικών Όρων Πώλησης.

2.2.4. Cookies και άλλα εργαλεία Μάρκετινγκ

2.2.4.1. Ταξινόμηση και περιγραφή cookie

Όσον αφορά τον τύπο:

Απαραίτητα – επιτρέπουν την περιήγηση και τη λειτουργικότητα της ιστοσελίδας. Χωρίς αυτά τα cookies, τα αιτήματα δεν μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία.

Λειτουργικότητα ή απόδοση - συγκεντρώνουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ο χρήστης χρησιμοποιεί τον ιστότοπο, με στόχο τη βελτίωση της λειτουργικότητας του τελευταίου. Το PROZIS είναι επομένως σε θέση να καταλάβει ποια προϊόντα και προσφορές είναι πιο κατάλληλα για τα συμφέροντα και τις ανάγκες του πελάτη από: την εκπόνηση στατιστικών στοιχείων σύμφωνα με τη μη μεμονωμένη συμπεριφορά των πελατών και τη χρήση της ιστοσελίδας από τον ίδιο/την ίδια. Μέτρηση αποτελεσματικότητας της διαφημιστικής καμπάνιας. Εισαγωγή βελτιώσεων περιήγησης κ.λπ., ώστε να βελτιωθεί η απόδοση και η ανταπόκριση του ιστοτόπου. Για το λόγο αυτό, τα εγκεκριμένα cookie απόδοσης τρίτων χρησιμοποιούνται επίσης για τους σκοπούς που περιγράφονται εδώ.


Αναλυτικά - χρησιμοποιούνται ανώνυμα για στατιστικούς σκοπούς και να βελτιώνουν τη λειτουργία του ιστότοπου, χωρίς ποτέ να συγκεντρώνουν προσωπικές πληροφορίες. Επιτρέπουν την επισήμανση άρθρων που μπορεί να ενδιαφέρουν τους πελάτες ή τους επισκέπτες, την παρακολούθηση της απόδοσης του ιστότοπου, τον καθορισμό του αποτελεσματικότερου τρόπου σύνδεσης σελίδων ή ακόμα και την κατανόηση του γιατί ορισμένες σελίδες λαμβάνουν μηνύματα σφάλματος.


Όσον αφορά την εγκυρότητα:

Μόνιμα - αποθηκεύονται στον υπολογιστή ή τη συσκευή του πελάτη, μεταξύ των περιόδων λειτουργίας του προγράμματος περιήγησης, έτσι ώστε να διατηρούνται ορισμοί ή προτιμήσεις και να βελτιώνεται η χρήση του ιστότοπου κατά την επόμενη επίσκεψη. Ορισμένα από αυτά τα cookies παρέχονται από εξουσιοδοτημένους τρίτους και περιορίζονται στα ακόλουθα: παρουσιάζοντας εκστρατείες και προϊόντα που μπορεί να ενδιαφέρουν τον πελάτη. Επαναστόχευση (διαφήμιση των προϊόντων PROZIS σε ιστότοπους συνεργατών ή των κοινωνικών μέσων μαζικής ενημέρωσης, χωρίς αποθήκευση προσωπικών δεδομένων ή προφίλ χρήστη, πράγμα που σημαίνει ότι δεν αποκαλύπτει προσωπικά δεδομένα σε τρίτους, δεδομένου ότι η διαφήμιση είναι εντελώς ανώνυμα).


Συνεδρία – περιορίζεται σε κάθε σύνδεση χρήστη, πράγμα που σημαίνει ότι λήγουν μετά την αποσύνδεση από το πρόγραμμα περιήγησης. Ο σκοπός τους μπορεί να είναι να παρουσιάσουν προϊόντα που έχουν προηγουμένως προστεθεί στο καλάθι αγορών σας, εντοπίζοντας προβλήματα και εξασφαλίζοντας μια καλύτερη εμπειρία περιήγησης. Ορισμένα cookie περιόδου σύνδεσης μπορούν επίσης να αποτελέσουν εγγύηση για ενισχυμένη ασφάλεια.


Περιγραφή Cookies

Εντελώς απαραίτητο


Όνομα Cookie Σκοπός
przsid Αυτό το cookie είναι ένα "session cookie" και μας επιτρέπει να γνωρίζουμε ποιος είστε ανάμεσα στις σελίδες.
_am Χρησιμοποιείται για να ελέγχουμε εάν κάνετε περιήγηση στην επιφάνεια εργασίας της ιστοσελίδας μας ή στην έκδοση για κινητά.


Άλλα cookies


Όνομα Cookie Σκοπός
_sl Cookie για αποθήκευση του τρέχοντος καταστήματος και τη γλώσσας.
_rm Αυτό το cookie δημιουργείται όταν διαλέγετε την επιλογή "να θυμάστε τα στοιχεία μου" όταν κάνετε σύνδεση. Καμία προσωπική πληροφορία, όπως το όνομα χρήστη ή ο κωδικός πρόσβασης, δεν αποθηκεύονται εδώ. Διαγράφονται όταν κάνετε αποσύνδεση από το λογαριασμό σας.
_gvawy Cookie για να εμφανίζονται/κρύβονται τα αναδυόμενα παράθυρα για "χόμπι / διαγωνισμούς".
__redir, __rrid, __rridul, __clkid, __sid_ot, __usrid_ot, __vh_ot, __cph_ot, __rfa_ot Cookies για να παρακολουθούνται ανώνυμες επισκέψεις και προβολές σελίδων.
nws_ck Cookie για εμφάνιση/απόκρυψη "κινητή επάνω γραμμή".
selected_elem Cookie για αποθήκευση των δεδομένων σχετικά με τις ενέργειες που απαιτούνται για τη σύνδεση (ενεργοποιήστε το μετά την σύνδεση).
BIGipServer Cookies που ξεκινούν με "BIGipServer" (BIG-IP persistence cookie) χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση των επιδόσεων και την ασφάλεια της ιστοσελίδας.
incap_ses_, visid_incap_ Cookies που ξεκινούν με "incap_ses_" ή "visid_incap_" χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση των επιδόσεων και την ασφάλεια της ιστοσελίδας.


Cookies τρίτων


Google Analytics

Όνομα Cookie Σκοπός
_ga Χρησιμοποιείται για να διακρίνει τους χρήστες.
_gat Χρησιμοποιείται για να ελέγχει το ποσοστό αιτημάτων.
__utma Χρησιμοποιείται για να διακρίνει τους χρήστες και τις συνεδρίες. Το cookie δημιουργείται όταν η javascript library εκτελεί και δεν υπάρχουν cookies __utma. Το cookie ενημερώνεται κάθε φορά που τα δεδομένα στέλνονται στο Google Analytics.
__utmb Χρησιμοποιείται για να καθορίσει νέες συνεδρίες/επισκέψεις. Το cookie δημιουργείται όταν η javascript library εκτελεί και δεν υπάρχουν cookies __utmb. Το cookie ενημερώνεται κάθε φορά που τα δεδομένα στέλνονται στο Google Analytics.
__utmc Δεν χρησιμοποιείται. Ιστορικά, αυτό το cookie λειτουργούσε σε συνδυασμό με το cookie __utmb για να προσδιορίσει αν ο χρήστης ήταν σε νέα συνεδρία/επίσκεψη.
__utmz Αποθηκεύει την πηγή της κυκλοφορίας ή την καμπάνια που εξηγεί πώς ο χρήστης έφτασε στον ιστότοπό μας. Το cookie δημιουργείται όταν η javascript library εκτελεί και ενημερώνεται κάθε φορά που τα δεδομένα στέλνονται στο Google Analytics.


Youtube

Όνομα Cookie Σκοπός
SID, LOGIN_INFO, PREF, SSID, HSID, VISITOR_INFO1_LIVE Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται από το Youtube για την αποθήκευση των προτιμήσεων των χρηστών και ορισμένα περιέχουν αρκετές πληροφορίες για την αναζήτηση.


Add This

Όνομα Cookie Σκοπός
uid Μοναδικά προορισμένη μηχανή που δημιουργείται από το ID του χρήστη
di/dt Cookies διατήρησης που βοηθούν στη διαχείριση της λήξης άλλων cookies
bt Μοντελοποίηση των ενδιαφερόντων των χρηστών
uvc Μέτρα πόσο συχνά βλέπουμε ένα χρήστη AddThis
ssc/psc/uvc Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται στην καταγραφή των χρηστών που μοιράζονται και της κοινωνικής δραστηριότητας
loc Γεωγραφικός προσδιορισμός, χρησιμοποιείται για να βοηθάει τους εκδότες να γνωρίζουν κατά προσέγγιση, που βρίσκονται οι άνθρωποι που μοιράζονται πληροφορίες
__atuvc, __atuvs Δημιουργήθηκε και διαβάστηκε από τον AddThis κοινωνικό ιστότοπο κοινής χρήσης με JavaScript


Globalsign.com

Όνομα Cookie Σκοπός
__cfduid Χρησιμοποιείται για να παρακάμπτονται τυχόν περιορισμοί ασφαλείας με βάση την IP διεύθυνση του επισκέπτη. Δεν περιέχει κανένα στοιχείο αναγνώρισης του χρήστη.2.2.4.2. Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση των cookies και άλλων παρόμοιων τεχνολογιών

Τα ενημερωτικά δελτία και άλλες ανακοινώσεις ενδέχεται να περιέχουν πληροφορίες για να υποδείξουν εάν έχουν ανοιχτεί και να ελέγχουν εάν έχουν συνδεθεί με κλειστούς συνδέσμους για στατιστικούς σκοπούς. Ωστόσο, ο πελάτης μπορεί πάντα να ακυρώσει τις ενημερωτικές επιστολές και τις επικοινωνίες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επιλέγοντας την επιλογή που αναφέρεται στις ληφθείσες επικοινωνίες.

Επιπλέον, ο πελάτης θα μπορεί να διαχειρίζεται τη χρήση cookie και άλλων παρόμοιων τεχνολογιών στο μενού βοήθειας του προγράμματος περιήγησης. Όπως αναφέρεται στο μήνυμα στην κορυφή αυτής της σελίδας, η πρόσβαση στο ηλεκτρονικό κατάστημα PROZIS εξαρτάται από τη χρήση cookie, πράγμα που σημαίνει ότι η απενεργοποίησή τους μπορεί να επηρεάσει την περιήγηση στο διαδίκτυο.

Για περισσότερες πληροφορίες, ελέγξτε τις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες σε κάθε πρόγραμμα περιήγησης ή τα άρθρα που περιέχουν συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα (π.χ. http://www.allaboutcookies.org).


2.2.4.3. Εξατομικευμένες επικοινωνίες για προώθηση προϊόντων

Ανάλογα με το αν ο πελάτης επιλέγει την τυπική ή την προσαρμοσμένη εμπειρία, το PROZIS μπορεί να στέλνει ή να μην στέλνει μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου υπό μορφή ειδοποιήσεων ή ενημερωτικών δελτίων μέσω των οποίων εκτελεί γενικές ή προσανατολισμένες προς τον πελάτη προωθητικές εκστρατείες. Σε αμφότερες τις περιπτώσεις, οι εν λόγω επικοινωνίες πραγματοποιούνται μόνο αφού επιβεβαιωθεί ότι ο πελάτης έχει ρητά και αδιαμφισβήτητα συναινέσει και ότι έχει ενημερωθεί για το δικαίωμά του να ακυρώσει ανά πάσα στιγμή τις άδειες που έχουν χορηγηθεί για τους σκοπούς αυτούς. Ο πελάτης μπορεί να ελέγξει τις άδειες που έχει χορηγήσει στο πεδίο επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων στην καρτέλα "Διαχείριση Αδειών" του λογαριασμού του/της.

Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για προσωπικές επικοινωνίες γίνεται με αυστηρή συμμόρφωση με το GDPR τόσο από τους εργαζόμενους του PROZIS όσο και από τρίτους στους οποίους τα προαναφερθέντα δεδομένα αποκαλύπτονται για σκοπούς εκτέλεσης των υπηρεσιών που απαιτούνται για την έναρξη προωθητικών εκστρατειών.


2.2.4.4. Ανακατεύθυνση

Ορισμένες υπερσυνδέσεις ιστότοπου θα ανακατευθύνουν τον πελάτη σε εξωτερικούς ιστότοπους συνεργατών του PROZIS. Κάνοντας κλικ σε αυτές τις υπερσυνδέσεις, θα φύγετε από την ιστοσελίδα του PROZIS. Δεδομένου ότι δεν είναι δυνατόν να ελέγξει αυτούς τους ιστότοπους, το PROZIS δεν θα ευθύνεται για οποιοδήποτε περιεχόμενο διατίθεται εκεί.

2.3. Ασφάλεια Επεξεργασίας

Το PROZIS χρησιμοποιεί ένα από τα ασφαλέστερα ηλεκτρονικά συστήματα παραγγελιών και βελτιώνει διαρκώς το λογισμικό του, ώστε να προσφέρει την καλύτερη δυνατή ασφάλεια στους πελάτες του. Χρησιμοποιεί ένα πιστοποιητικό διακομιστή, γνωστό και ως ψηφιακό πιστοποιητικό, για να διατηρεί την ταυτότητα των πελατών του, καθώς και κρυπτογράφηση SSL (Secure Sockets Layer) των μεταδιδόμενων δεδομένων.

2.4. Περιορισμός του Σκοπού, Πρόσβαση και Διατήρηση

Το PROZIS δεσμεύεται να χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των πελατών και των επισκεπτών του για σκοπούς που είναι απολύτως απαραίτητοι για την άσκηση της δραστηριότητάς του, με περιορισμούς που απορρέουν από το πεδίο εφαρμογής της εν λόγω δραστηριότητας ή της εμβέλειας συγκατάθεσης που παρέχεται ρητά από τα δεδομένα των υποκειμένων. Αυτό σημαίνει ότι τα δεδομένα δεν θα μεταβιβάζονται σε τρίτους χωρίς τη γνώση ή/και την εξουσιοδότηση των υποκειμένων των δεδομένων στις περιπτώσεις όπου το PROZIS είναι νομικά δεσμευμένο.

Ως εκ τούτου, το PROZIS διασφαλίζει ότι οι υπάλληλοί του έχουν πρόσβαση μόνο σε αυτά τα δεδομένα που απαιτούνται για την εκτέλεση μιας συγκεκριμένης ενέργειας. Οι εργαζόμενοι εντοπίζονται και παρακολουθούνται ανάλογα με τις λειτουργίες και τα καθήκοντα που τους ανατίθενται στο πλαίσιο της σύμβασής τους.


2.5. Δικαιώματα Δεδομένων Υποκειμένων

2.5.1. Δικαίωμα Ενημέρωσης και Δικαίωμα Πρόσβασης σε Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα

Οι πελάτες έχουν το δικαίωμα να ζητούν ανά πάσα στιγμή πληροφορίες σχετικά με τα αποθηκευμένα προσωπικά δεδομένα σχετικά με την κατηγορία, την προέλευση και τον παραλήπτη, την περίοδο διατήρησης δεδομένων, τους σκοπούς επεξεργασίας, τον εντοπισμό του υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων, τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων και τις αντίστοιχες επαφές.

Όταν τα αιτήματα ενός προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά, το PROZIS μπορεί να χρεώσει τέλος 100 ευρώ/ώρα (εκατό ευρώ) για την επεξεργασία της αίτησης. Αυτό το τέλος πρέπει να καταβληθεί εντός 5 (πέντε) εργάσιμων ημερών από τη λήψη των εντολών πληρωμής. Οι οδηγίες αποστέλλονται εγγράφως στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που παρέχεται από το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται και/ή μέσω SMS στον αριθμό κινητού τηλεφώνου που έχει καταχωριστεί στον λογαριασμό χρήστη σας ή προσδιορίζεται στο σχετικό αίτημα πληροφοριών.


2.5.2. Δικαίωμα διόρθωσης και διαγραφή προσωπικών δεδομένων

Για να ασκήσει το δικαίωμά του να διορθώσει τα δεδομένα, ο πελάτης πρέπει να στείλει το αίτημά του προσδιορίζοντας τα δεδομένα που πρέπει να τροποποιηθούν και τη νέα διατύπωσή τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο [email protected], ή με συστημένη επιστολή που αποστέλλεται στον ελεγκτή επεξεργασίας δεδομένων: Prozis.com, S.A., Zona Franca Industrial, Plataforma 28, Pav. K, Mod. 6, Caniçal, 9200-047 Machico, Portugal. Η ίδια διαδικασία πρέπει να ακολουθείται εάν ο πελάτης επιθυμεί να ασκήσει το δικαίωμά του για διαγραφή προσωπικών δεδομένων. Σε αμφότερες τις περιπτώσεις, ο πελάτης θα λάβει επιβεβαίωση, μέσω του ίδιου καναλιού, ότι το αίτημά του απαντήθηκε όπως ζητήθηκε.

2.5.3. Δικαίωμα αντικρούσεως και ανάκλησης της προηγούμενης συγκατάθεσης

Για να ενισχυθεί η αρχή της διαφάνειας στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και των επικοινωνιών με τους πελάτες, το PROZIS επιτρέπει στον πελάτη να τροποποιεί ανά πάσα στιγμή τις άδειες επεξεργασίας δεδομένων που χορηγούνται για καθέναν από τους υποδεικνυόμενους σκοπούς. Μέσω των δυνατοτήτων opt-in και opt-out που διατίθενται για την ενεργοποίηση και απενεργοποίηση των χορηγηθέντων δικαιωμάτων — την καρτέλα "Διαχείριση δικαιωμάτων" του προσωπικού λογαριασμού του πελάτη — ο πελάτης μπορεί να τροποποιήσει ή να αποσύρει προηγούμενες συγκαταθέσεις, συγκεκριμένα εκείνες που παρέχονται για τη λήψη διαφημιστικών εκστρατειών, ενημερωτικών δελτίων και άλλων εξατομικευμένων επικοινωνιών που στοχεύουν στη βελτιστοποίηση της σχέσης πελάτη PROZIS ή της προσαρμοσμένης εμπειρίας.

Ως τρόπο εξασφάλισης του δικαιώματος ανάκλησης της συγκατάθεσης και περιορισμού του χρόνου επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, το PROZIS παρέχει στον πελάτη πρόσβαση στις ενέργειες διαχείρισης των δικαιωμάτων του στην καρτέλα "Διαχείριση Δικαιωμάτων" της προσωπικής περιοχής του, υπό την επιλογή "Ιστορικό Αδειών".


2.6. Αλλαγές στην Πολιτική Επαφών και Απορρήτου

2.6.1. Οποιεσδήποτε αλλαγές στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων θα αναρτώνται στον ιστότοπο PROZIS και όλες οι προηγούμενες εκδόσεις θα είναι διαθέσιμες εδώ.

2.6.2. Σύμφωνα με το GDPR, η εταιρεία λιανικού εμπορίου Prozis.com, S.A., αριθμός νομικού προσώπου 506806693, με έδρα στο Zona Franca Industrial, Plataforma 28, Pavilhão K, Modelo 6, Caniçal, 9200-047 Machico, Portugal, είναι ο Ελεγκτής Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων.

2.6.3. Οι παρατυπίες, οι μη συμμορφώσεις και οι τυχόν περιορισμοί ασφαλείας στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων πρέπει να μεταφέρονται αμέσως στον επεξεργαστή προσωπικών δεδομένων του PROZIS στέλνοντας ένα e-mail στο [email protected]


  Λήψη Όροι & Προϋποθέσεις - Βοήθεια | Prozis
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία περιήγησης και για στατιστικούς σκοπούς. Με την επίσκεψή σας, συμφωνείτε με τη χρήση τους. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιούνται, πώς μπορείτε να τα διαχειριστείτε ή να τα απενεργοποιήσετε σε αυτή τη συσκευή, κάντε κλικ στο κουμπί εδώ.