Coupons

Er zijn verschillende soorten coupons, met verschillende doelen, die Prozis tot de beschikking van zijn klanten kan stellen:

  • Vergoedingscoupons
  • Coupons voor productverzending bij een volgende bestelling
  • Commerciële coupons
  • Reclamecampagnecoupons
  • Geld-terug-coupons

Vergoedingscoupons

Dit soort coupons wordt door Prozis beschikbaar gesteld om vergoedingen aan klanten te vergemakkelijken. Ze worden via de helpdesk van de klantenservice aan de klanten doorgegeven, en hebben de vorm van alfanumerieke codes. Coupons van dit type kunnen worden aangemaakt na het behandelen van klachten of claims met betrekking tot door Prozis verzonden producten, of na retourzendingen van producten door klanten. De waardes van vergoedingscoupons komen altijd overeen met die van de producten in kwestie, en wanneer een dergelijke coupon wordt toegepast zal de betreffende waarde van het voor de bestelling te betalen bedrag worden afgetrokken. Coupons van dit type blijven 12 maanden geldig nadat ze zijn aangemaakt. Is de waarde van de coupon hoger dan die van de te plaatsen bestelling, dan zal het verschil alsnog beschikbaar blijven om later op nog een bestelling te kunnen worden toegepast. Coupons als deze kunnen dus worden toegepast zolang ze nog geldig zijn en zolang nog niet de volledige waarde van de coupon is uitgegeven.
Vergoedingscoupons kunnen in combinatie met andere coupons in één enkele bestelling worden toegepast.

Coupons voor productverzending bij een volgende bestelling

Deze coupons dienen als vervanging voor door Prozis geleverde producten. Ze worden aan de klant geleverd via de helpdesk van de klantenservice, en bestaan uit alfanumerieke codes. Coupons van deze soort kunnen worden aangemaakt na het behandelen van klachten of claims met betrekking tot door Prozis verzonden producten, of na retourzendingen van producten door klanten.
Ze stellen de klant in staat om het product in kwestie (of meerdere) kosteloos aan een nieuwe bestelling toe te voegen. De geldigheidsduur van deze coupons is onbeperkt.

Commerciële coupons

Commerciële coupons worden aangemaakt na correspondentie tussen de klant en de klantenservice, in ruil voor feedback, suggesties voor verbetering, en klachten. Prozis heeft dergelijke coupons ontwikkeld met als doel om de klanttevredenheid veilig te stellen.
Ze worden aangeleverd in de vorm van alfanumerieke codes, via de helpdesk van de klantenservice. Coupons van dit type kunnen slechts één keer worden toegepast. Dat wil zeggen dat wanneer de waarde van de coupon niet in één keer wordt uitgegeven, het resterende bedrag niet langer tot beschikking van de klant staat. Commerciële coupons blijven 6 maanden geldig nadat ze zijn aangemaakt.

Reclamecampagnecoupons

Dankzij deze coupons kunnen klanten gebruikmaken van de aanbiedingen die beschikbaar worden gemaakt via de rechtstreekse communicatiekanalen van Prozis, zoals e-mails of sociale netwerken, of via partners, atleten of vertegenwoordigers van Prozis.
De couponcodes kunnen alfanumeriek of alleen alfabetisch zijn.
Alle aanbiedingen en voordelen die met dit soort coupons worden geassocieerd, zoals een korting op de bestellingswaarde of de toevoeging van een gratis product, worden direct weergegeven in de winkelwagen van de klant.
De vervaldatum en het maximale aantal toepassingen van de coupon kunnen verschillen per campagne, en zijn onderhevig aan de voorwaarden die in elke nieuwsbrief of andere vorm van publicatie worden vermeld.
Coupons van dit type zijn niet van toepassing op de volgende merken: +WATT, Max Protein, Victory Endurance, Weider.

Geld-terug-coupons

Deze coupons zijn ontwikkeld om klanten van Prozis in staat te stellen hun aankopen beter te beheren.
Tot op zekere hoogte kunnen geld-terug-coupons eveneens worden beschouwd als reclamecampagnecoupons, maar omdat ze op een andere manier werken vormen ze een categorie op zich. Wat ze met reclamecampagnecoupons gemeenschappelijk hebben, is dat ze aan de klant beschikbaar worden gemaakt door Prozis als onderdeel van een promotionele campagne.

Prozis stelt de klant in staat om tegoed op te bouwen in de winkel in de vorm van een geld-terug-coupon. Naargelang het totale door de klant betaalde bedrag voor de producten in de campagne, evenals het aangegeven percentage, wordt er een waarde berekend die met het kortingspercentage overeenkomt. Het resultaat daarvan is een couponcode die op een volgende bestelling kan worden toegepast. Coupons van dit type worden aangeleverd in de vorm van een alfanumerieke of alfabetische code.

De geld-terug-coupon wordt aan de klant gecommuniceerd in de e-mail die tevens de factuur voor de bestelling bevat.

Als de klant bij het plaatsen van de bestelling kiest voor betaling onder rembours*, dan zal de coupon pas worden geactiveerd wanneer er een betalingsbevestiging wordt ontvangen door de financiële afdeling van Prozis. Dit gebeurt ongeveer 3 weken nadat de bestelling is bezorgd.

Coupons van dit type kunnen slechts éénmalig worden toegepast. Dit houdt in dat, als de klant niet in één keer de gehele waarde van de coupon toepast, het resterende tegoed niet langer tot beschikking van de klant zal staan.
Deze coupons kunnen niet worden gebruikt in combinatie met andere geld-terug-coupons of andersoortige coupons, vergoedingscoupons uitgezonderd. Wanneer er een coupon van dit type wordt toegepast, is de klant uitgesloten van het sparen van nieuw tegoed als er een nieuwe geld-terug-campagne van kracht is. Met ander woorden: door een bestelling te plaatsen en daarbij een coupon toe te passen die aangemaakt is naar aanleiding van een eerdere geld-terug-campagne, wordt er geen nieuw tegoed gespaard via de campagne die van kracht is ten tijde van de plaatsing van de bestelling. Verzendkosten kunnen niet worden betaald door middel van een geld-terug-coupon.
Nadat ze zijn geactiveerd, blijven geld-terug-coupons geldig gedurende een periode van 90 dagen.

Wanneer er een product aan Prozis wordt geretourneerd dat destijds is aangeschaft in het kader van een geld-terug-campagne, en de daaruit voortkomende coupon reeds is toegepast, dan wordt het met die aankoop opgespaarde tegoed afgetrokken van het aan de klant te vergoeden bedrag.

*Deze betaalmethode is niet beschikbaar in alle landen.

Algemene gebruiksvoorwaarden

Het is de klant zelf die beslist om een coupon toe te passen en welk type coupon er wordt toegepast. Op die manier kan de klant zelf bepalen welk type coupon het beste op zijn/haar wensen en behoeften aansluit.

Alle couponcodes moeten worden ingevoerd en gevalideerd via een speciaal daarvoor bestemd tekstvak, dat verschijnt tijdens stap 4 "Bevestiging" van de afronding van de bestelling.